Actief en betrokken in de wijk op het gebied van energiebesparing

Ben je actief in je wijk op het gebied van energiebesparing en wil je graag betrokken worden bij initiatieven? Sluit je dan aan bij de pioniers van de Rijn en IJssel Energie Coöperatie.

Ambassadeurs, coaches en aanjagers (we noemen ze ook pioniers) zijn in wijken actief betrokken bij het enthousiast maken van bewoners om een woonwensenscan van hun woning te laten uitvoeren, en zien vaak mogelijkheden buurtinitiatieven op gebied van verduurzaming van de grond te helpen. De pioniers worden bij hun activiteiten begeleid door het Energieloket.

Een van die manieren zijn de LABs: bijeenkomsten waarin interessante en leuke onderwerpen aan de orde komen, die de kennis en ervaring bij de pioniers op het vlak van duurzaamheid vergroten. We zien het ook als netwerkbijeenkomsten om ervaringen in elkaars wijken te delen. De LABs zijn uitsluitend voor pioniers toegankelijk.

Pioniers mogen voor hun initiatieven gratis gebruik maken van het Energieloket aan de Oude Kraan 72 voor het organiseren van bijeenkomsten.

Wil jij ook pionier worden? Meld je dan aan bij Mark Elbers via mark.elbers@rijnenijsselenergie.nl