Gemeente Rheden wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die in de gemeente gebruikt wordt, duurzaam binnen de gemeentegrenzen wordt opgewekt.

Dat is een flinke opgave die de gemeente Rheden samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden willen aanpakken. Behalve de maatregelen die je zelf kunt treffen, speelt grootschalige duurzame energieopwekking hierin een belangrijke rol.

Praat tijdens het 3e Energiecafé mee over grootschalige duurzame energieopwekking in de gemeente Rheden.
Bekijk het programma op de website van de gemeente Rheden.

Locatie: De Boecop, Hoofdstraat 15 (ingang kerk), De Steeg
Datum: Woensdag 12 juni 2019
Tijd: 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en aansluitend borrel
Aanmelden: Verzoek om je aan te melden via energiek@rheden.nl onder vermelding van "aanmelden energiecafé".