Het Energy Café is het inspirerende ontmoetingsmoment dat tweemaandelijks wordt georganiseerd op de derde donderdag van de maand. Het Energy Café op 23 mei 2019 gaat over de Wijkgerichte Energietranistie.

In dit Café worden we meegenomen in de Arnhemse Aanpak wijkgerichte energietransitie. De eerste resultaten uit de warmte verkenning worden gedeeld: waar liggen welke kansen voor alternatieven voor het aardgas? Ook worden interessante innovaties gedeeld hoe we van het aardgas afgaan.

Vanaf 16.00 uur wordt je ontvangen en om 16.30 uur start het inhoudelijk programma. Vanaf 17.30 uur is er ruim tijd voor de netwerkborrel.
De locatie is Showroom Arnhem, Langstraat 20.
Een uitgebreider programma volgt later.

 

PS. Eerder is de datum 16 mei gecommuniceerd. Door het samenvallen met diverse andere bijeenkomsten is ervoor gekozen het energy café een weekje op te schuiven naar 23 mei.