Het energieloket organiseert regelmatig LABs. Dit zijn bijeenkomsten waarin interessante en leuke onderwerpen aan de orde komen, die de kennis en ervaring bij de pioniers op het vlak van duurzaamheid vergroten. We zien het ook als netwerkbijeenkomsten om ervaringen in elkaars wijken te delen.

Op donderdag 21 november organiseren we (in plaats van 7 november) een LAB over thermografie. Het is het eerste LAB in een reeks van twee. Die avond gaan we in op de basis van thermografie en de warmtescans die we uitvoeren. Een goede introductie voor iedereen die deze winter met een warmtecamera aan de slag wil! Op 3 december gaan we iets meer de diepte in en komt ook de vertaalslag van beelden naar de bouwkundige betekenis aan de orde: wat zegt het beeld over de maatregelen die te nemen zijn?

We verwachten de komende winter een toename in de vraag naar warmtescans. Dit is dus ook een oproep om mee te helpen om de scans uit te voeren, zeker als je het leuk vindt om met een thermocamera mensen inzicht te geven in de 'staat van hun huis'. Op onze site www.elmg.nl staan twee mogelijkheden: een scan in de vorm van een groepswandeling, en een individuele scan. Voor beide versies is een vergoeding beschikbaar. Ook dit lichten we tijdens de LAB's toe.

We starten met een nieuwe reeks LAB's. De programmering is nog onder voorbehoud. Wat zijn we van plan?
- 21 november: Thermografie, de basis
- 3 december: Thermografie, de verdieping
- 6 februari 2020: Ventilatiesystemen, wat werkt en wat niet?
- De wereld van rekenmodellen voor warmteopties
- Verduurzaming van monumenten

De LAB’s zijn uitsluitend voor pioniers toegankelijk. Wil je meer weten? Kijk dan hoe je aan de slag kunt bij LAB's en Pioniers