Op donderdag 19 september trappen we een nieuw seizoen met LABs af. We starten de reeks met een LAB over de woonwensenscans en de thermoscans. Wat zijn de ervaringen daarmee tot dusver? Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

De avond is bedoeld voor iedereen die nu al met woonwensenscans of thermografie bezig is, maar we nodigen ook andere pioniers uit om van deze gereedschappen kennis te nemen. En breng gerust eventuele introducees mee, want we kunnen voor het nieuwe winterseizoen zeker nog nieuwe mensen gebruiken. En tot slot: we maken er ook een leuke, informatieve avond van.

De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Voorafgaand aan deze bijeenkomst worden de mensen die nu al scans uitvoeren, bijgepraat over operationele zaken. Daar hebben zij een aparte mail over ontvangen.

Iedereen is vanaf 20.00 uur van harte welkom in Halte 2030, aan de Oude Kraan 72 in Arnhem. Stuur s.v.p. een mailtje naar mark.elbers@rijnenijsselenergie.nl om aan te geven dat je komt.