Op 29 juni organiseren we weer een LAB bijeenkomst voor pioniers, aanjagers, coaches, wijkcontactpersonen etc.

Het onderwerp is verduurzaming historische en monumentale gebouwen. Het ziet er even anders uit dan je gewend bent, namelijk via Teams Online op 29 juni van 19.30 tot 21.30. Dat we in deze 1,5 meter samenleving nog niet in Halte 2030 bij elkaar kunnen komen is jammer, maar we willen jullie toch graag online ontmoeten.

Hoe gaan we in onze wijken van Arnhem, Rheden, Renkum en Rozendaal om met onze historische gebouwen, monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten? Dit thema staat centraal.

Veel bewoners/eigenaren van deze gebouwen willen verduurzamen en zich mogelijk voorbereiden op een toekomst zonder aardgas? Met behoud van historische waarden? Voor veel wijkinitiatieven en eigenaren is dit een lastig zoekproces. Veel drempels en belemmerende regelgeving. Gelukkig is er ook veel ervaring, waardoor we van elkaar kunnen leren.

Drie personen zullen deze avond spreken over dit onderwerp. Gastheer, moderator en spreekstalmeester is Albert Bloem van Talent voor Transitie.

Birgit Dulski, Nyenrode Business Universiteit en expert verduurzaming erfgoed, zal het algemeen kader en ontwikkeling schetsen en aangeven wat er mogelijk is.

Martijn Andela, Adviseur Erfgoed, Duurzame Monumentenzorg en Landgoederen in gemeente Rheden gaat in op de plannen van de gemeente Rheden om de verduurzaming van historische gebouwen te vergemakkelijken en in goede banen te leiden. Op basis van een brede enquête onder bewoners zal hij vanuit de gemeente schetsen hoe zij regelgeving aanpassen.

Patrick Hoogenbosch, Initiator duurzaam buurtinitiatief “Spijkerenergie”, zal ons meenemen in de praktijk met zijn ervaringen om vanuit de wijk te komen tot initiatieven op gebied van verduurzaming van stadsvilla’s en herenhuizen. Daarbij komt de inzet van en samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) aan bod.

Aanmelden:
Namens ELMG verzoek ik je je voor 20 juni aan te melden bij johanvanrhenen@rijnenijsselenergie.nl
Dit is nodig om je een link met programma te kunnen sturen naar het webinar!!!!!

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. In verband met de persoonsbescherming en veiligheid krijg je dan een persoonlijke link toegestuurd met programma en instructies gebruik van Teams online.

GEEF JE ZO SPOEDIG MOGELIJK OP VOOR het webinar van 29 juni 19.30-21.30 via Email johanvanrhenen@rijnenijsselenergie.nl.

Kun je niet, maar wil je wel de opname achteraf zien, laat dat dan ook weten dan krijg je een link na afloop met de opname.

Kortom, je gaat goed geïnformeerd en hopelijk geïnspireerd weg, na een interactieve avond met interessante sprekers online. Doe mee en breng ook je ideeën in.

Van harte welkom!

Met energieke groeten,
Mede namens Mark Elbers
Johan van Rhenen