Een actieve avond over concrete acties om de buurt Sterrenberg en Gulden Bodem te verduurzamen!

Datum: woensdag 10 april, 20.00 uur
Locatie: Pieter Breughelschool aan de Bauerstraat in Arnhem

De werkgroep van Sterrenberg & Gulden Bodem Energie heeft in februari een programma-aanpak voor de komende jaren vastgelegd. In de figuur onderaan staat deze aanpak als ‘transformatie-plaat’ weergegeven. Er zijn vijf programmalijnen: Groen Doen, Comfortabel Wonen, Warmtetransitie individuele woningen, Warmtetransitie VVE’s en Communicatie & €.

Op 10 april zijn alle mensen die actief willen bijdragen aan de verduurzaming van Sterrenberg en Gulden Bodem welkom voor een bijeenkomst in de Pieter Breughelschool.

Voor meer informatie download de flyer.