De werkgroep Duurzaam Dieren West heeft de wijkbewoners op 3 oktober aanstaande uitgenodigd om mee te denken over mogelijke energieprojecten in de eigen wijk.

Alle gemeenten hebben de opdracht om plannen te maken, waarbij een deel van de energie die in de wijken wordt gebruikt binnen de gemeente moet worden opgewekt. Voor een deel bijvoorbeeld met zonnepanelen op de woningen, maar ook op andere plekken. Pleintjes of daken waar wij zelf geen eigenaar van zijn, maar waar wel iets zou kunnen. De werkgroep wil dat niet geheel aan de gemeente overlaten, maar acht het verstandig om eerst met de wijkbewoners te gaan bespreken welke duurzame energievoorzieningen in de wijk als realistisch worden gezien en wat het draagvlak voor een en ander is. 

Het is de bedoeling om op de wijkavond met elkaar in groepen na te denken over de mogelijkheden die worden gezien. Wat kan er eventueel op welke plaats worden gerealiseerd? Wat zijn de kansen en beperkingen? Dit zullen de kernvragen zijn.

De werkgroep Duurzaam Dieren West hoopt met deze avond tevens input te kunnen leveren voor de gemeentelijke en regionale beleidsontwikkelingen op het terrein van de energietransitie.

Deze avond zal er ook aandacht zijn voor de eigen woning. Het verduurzamen van de eigen woning is noodzakelijk om het eigen energieverbruik te verminderen, maar het treffen van voorzieningen is kostbaar. Daarom wordt er aandacht besteed aan de op dit moment beschikbare subsidies en financieringsmogelijkheden die kunnen helpen om aan de slag te gaan.

De avond wordt gehouden in de Ontmoetingskerk en begint om 19.30 uur.