Waar bij regulier onderhoud de instandhouding van het gebouw centraal staat, is het uitgangspunt bij duurzaam onderhoud om verbeteringen door te voeren. Deze verbeteringen zijn bijvoorbeeld op energetisch vlak: energie besparen door beter isoleren, duurzame vormen van verwarmen en energie opwekken.

Voor- en nadelen van Duurzaam OnderhoudOmdat het ambitieniveau voor de kwaliteit van het gebouw hoger komt te liggen, kan het tot gevolg hebben dat de servicebijdrage van de VvE hoger wordt. Daar tegenover staat dat de woningen een waardevermeerdering kunnen doormaken of dat de energielasten van de bewoners dalen. Door het opbouwen van een gezonde reservebalans voorkom je bovendien dat individuele leden moeten bijbetalen als er (plotseling) een grote onderhoudspost moet gebeuren. Daarnaast is er op basis van een MJOP inzicht in de staat van het gebouw, de restauratieopgave en de mogelijke energetische verbeteringen.

Meerjaren Duurzaam OnderhoudsplanEen MJOP (Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan) is een plan waarin het onderhoud van het gebouw in een planning voor 15 jaar is opgenomen. Het plan bevat een nulmeting waarin de huidige onderhoudsstaat is opgenomen. Vervolgens geeft het in de tijd aan welke (herstel)werkzaamheden nodig zijn om het gebouw in een goede staat te houden. Daarnaast geeft het aan welke verbeteringen van het gebouw mogelijk zijn, waardoor het gebouw energiezuiniger, gezonder en comfortabeler wordt. Het RVO biedt bovendien subsidie voor VvE’s die een MJOP willen laten opstellen.

Wanneer jouw gebouw geschikt is om tot Nul op de Meter (ready) te transformeren, toont het MJOP aan welke maatregelen wanneer daarvoor nodig zijn. Hierbij kan een grootschalige renovatie in een keer plaatsvinden, of er kan in stappen naar Nul op de Meter (ready) toegewerkt worden.

 

Geef jouw waardering