Voor VvE’s die beschikken over een gezamenlijke lift, zijn er mogelijkheden om energie te besparen. Liften gebruiken energie voor het vervoeren van personen en voor de verlichting.

Maatregel

 • Stimuleer gebruik van de trap
 • Zorg dat de verlichting alleen brandt wanneer de lift in gebruik is. In sommige liften blijft de verlichting altijd aanstaan. Installeer een stand-by schakeling. Het aangaan van de verlichting en eventueel de airco wordt hiermee gekoppeld aan het gebruik van de lift. De verlichting gaat pas aan wanneer de deuren openen. Na het verstrijken van een vooraf ingestelde tijd worden cabineverlichting en -ventilatie automatisch uitgeschakeld en schakelt de signalering op stand-by. Zo vermindert o.a. de warmte in de liftcabine en hoeft er minder gekoeld te worden. Aanwezigheidsdetectie voorkomt dat de verlichting uitschakelt wanneer er zich nog mensen in de lift bevinden.
 • Bij een geschikte elektronische liftbesturing kunnen ook andere functies, zoals de displays in de lift, worden uitgeschakeld als de lift ‘stand-by’ is.
 • Vervang halogeenspots door led-verlichting. Led-verlichting is energiezuiniger dan conventionele verlichting en kan bovendien goed tegen vaak aan en uit schakelen.
 • Verwijder eventueel aanwezige scheidingstrafo’s. Dit kan door de nulleider door te trekken.
 • Als een motor vervangen moet worden, laat hem dan vervangen door een zuiniger type motor.
 • Zorg voor een efficiënte balancering: kies het contragewicht op basis van realistisch gebruik. Dat bespaart vaak meer dan 20% op het benodigde hijsvermogen en daarmee op de gebruikte energie. Voorbeeld: als een lift 1.000 kg mag vervoeren maar er passen maar 10 personen in, zal er vrijwel nooit meer dan 750 kg worden vervoerd. Contragewicht = eigen gewicht van de lift + 50% van de maximale hijslast (in dit voorbeeld 375 kg).
 • Bij veelgebruikte liften in hoge gebouwen kan het lonen om een bestaande lift te voorzien van een energieterugwinsysteem waarmee remenergie wordt teruggewonnen en op andere nuttige wijze wordt gebruikt.
 • Om de piekbelasting te verlagen kan een liftvolgordeschakeling worden toegepast. Deze schakeling zorgt ervoor dat meerdere liften niet tegelijk in werking worden gezet als dit niet noodzakelijk is.
 • Zorg dat de verwarming van de liftschacht zo laag mogelijk wordt ingesteld. Als de eventuele verwarming niet is voorzien van een thermostaat, zorg dan voor een thermostaat.

Bij vervanging of nieuwbouw van liften kun je nog meer energie besparen:

 • Kies voor een tractielift in plaats van hydraulische lift.
 • Kies voor een lift met minimaal energielabel B (volgens richtlijn VDI 4707-1 voor in gebruik zijn van de lift). Per labelstap daalt het elektriciteitsverbruik met bijna een factor 2. Zo schelen label B en label E een factor 5, wat een besparing van ruim 80% oplevert.
 • Kies, zeker bij een lift die weinig wordt gebruikt, voor een laag vermogen in stand-by: minder dan 50 Watt is haalbaar.
 • Om een piek in het elektriciteitsverbruik te beperken kunt u kiezen voor een lift met een lage aanloopstroom (energieverbruik bij opstarten van de lift).

Naast het energieverbruik van de lift zelf is het ook van belang dat de lift onderhoudsarm is. Uit onderzoek blijkt dat een lift 23 dagen kan bewegen op de energie die verbruikt wordt voor het oplossen van een gemiddelde storing.

Kosten

Besparing op elektriciteitsverbruik is afhankelijk van het type lift en de gebruiksfrequentie. Energiezuinige liften zijn over het algemeen niet duurder dan standaard liften.

Als de elektriciteitsaansluiting een grotere capaciteit heeft dan 3 × 25 Ampère, zijn de extra vaste kosten aanzienlijk. Bij 3 × 35 Ampère is dit bijvoorbeeld € 400 per jaar meer, bij 3 × 80 Ampère is dit € 1.130 meer.

Financiering en subsidies

Voor zover bekend zijn er geen subsidieregelingen voor het aanpassen of vervangen van een lift voor een VvE. De duurzaamheidslening en de VvE-energiebespaarlening zijn hier ook niet geschikt voor.

 

De informatie op deze pagina is afkomstig van Duurzaam MKB.

Geef jouw waardering