De meest gestelde vragen over Gasloos wonen

Moeten wij als VvE al van het aardgas af en zo ja, op welke manier?

Alle gemeenten in Nederland stellen voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vast. Hierin leggen zij het tijdpad vast waarop alle wijken en buurten van het aardgas af gaan. We hebben de tijd tot en met 2050 en tegelijkertijd zullen veel wijken ook al eerder van het gas af gaan. Sommige VvE’s wachten de plannen van de gemeente af en gaan aan de slag met maatregelen die sowieso nuttig zijn, zoals isolatie of zonnepanelen (zogenaamde ‘no regret-maatregelen). Andere VvE’s kiezen liever voor een strategie zodat ze onafhankelijk worden van de toekomstige warmtevoorziening en maken hun gebouw all-electric door middel van een warmtepomp en/of WKO. De gasaansluiting kan in dat geval geheel verdwijnen. Voor een allelectric oplossing zal het gebouw wel zeer goed geïsoleerd moeten worden. Voor sommige VvE’s betekent dit een complete renovatie van het gebouw. 

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik in Arnhem een vergoeding krijgen voor het aardgasvrij maken van mijn woning?

Arnhemse particuliere huizenbezitters die voorop willen lopen bij het afsluiten van hun woning van het gas verdienen een steuntje in de rug. Daarom heeft de gemeente Arnhem een financiële regeling uitgewerkt om deze pioniers te ondersteunen. Het gaat om een bijdrage van maximaal 600 euro per huishouden. In totaal is er voor deze regeling 33.000 euro beschikbaar.

Particuliere woningeigenaren die nu al zelf hun woning aardgasvrij maken ontvangen een rekening van de netbeheerder voor het daadwerkelijk afsluiten van de aardgaskraan. Dat gaat gemiddeld genomen om een paar honderd euro per aansluiting. Om deze pioniers aan te moedigen heeft de gemeente Arnhem besloten een aanzienlijk deel van deze afsluitkosten te vergoeden. In ruil daarvoor vraagt de gemeente deze pioniers om mede-ambassadeur te zijn voor gasloos wonen. Bijvoorbeeld door af en toe hun woning open te stellen voor Arnhemmers die vragen hebben over gasloos wonen.

Hoogte vergoeding

De vergoeding die de gemeente beschikbaar stelt varieert. Bewoners van een flatwoning ontvangen maximaal 300 euro en bewoners van een laagbouwwoning maximaal 600 euro. Dat heeft te maken met het verschil in kosten die de netbeheerder rekent voor het afsluiten van een flat (gestapelde woning) of een laagbouwwoning.

Aanvragen

Aanvragen voor deze financiële tegemoetkoming kunnen vanaf 1 november 2019 worden ingediend via Subsidie pioniersbijdrage afsluitkosten aardgas. De tegemoetkoming in de kosten geldt met terugwerkende kracht voor afsluitingen vanaf 1 januari 2019. De regeling geldt tot 1 januari 2022 of tot het moment dat het budget op is.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kun je als VvE een gebouw verduurzamen?

Als je als VvE een gebouw wilt verduurzamen sta je er niet alleen voor. Hier vind je een wegwijzer in de beschikbare informatie.

Gezamenlijke verantwoordelijkheden VvE

Een Vereniging van Eigenaren deelt de verantwoordelijkheden voor het gebouw. Samen beslis je over het schilderwerk en over wie de stoep veegt. Afspraken hóe je dat doet worden op twee manieren vastgelegd;

 • In de splitsingsakte worden de harde afspraken vastgelegd. Wat is van wie, wie zit er in het bestuur etc.
 • In het huishoudelijk regelement worden de praktische afspraken vastgelegd.

Als je iets wilt veranderen moet je voor de splitsingsakte naar de notaris. Maar het huishoudelijk regelement kun je iedere vergadering, op de voorwaarden van de akte (bv. met meerderheid van stemmen), aanpassen. Lees meer over beheer en bestuur op Nederlandvve.nl.

Als je wilt verduurzamen doe je dat ook samen. Het dak, de muren, de vloer en de ramen zijn meestal een beetje van iedereen. Dus zorg ervoor dat je iedereen ook meekrijgt bij je plannen. Lees de akte en het regelement en presenteer je plan bij de ALV. Hoe je dat precies doet en waar je aan moet denken vind je op de site van VvE’s met energie. Zij bieden een stappenplan en handige tips voor het proces.

Ondersteuning bij verduurzaming

Arnhem AAN laat zien welke goede voorbeelden er in Arnhem zijn. Arnhem AAN werkt met AANjagers; bewoners met ervaring met verduurzaming. Zij kunnen je verder helpen om de volgende stap te zetten. Ook de Gereedschapskist van de AANjagers biedt mogelijkheden. Het AANjaagfonds is speciaal opgericht om duurzame wijk- en buurtinitiatieven te ondersteunen in de uitvoering van hun activiteiten.

Zelf thuis aan de slag? Op Energieloket Midden Gelderland kan je terecht met je vragen over energie. Bijvoorbeeld over de isolatie van je woning, over zonnepanelen, of over een nieuwe warmteinstallatie. Ook kun je er een gratis woonwensenscan aanvragen!

In Gelderland is een speciaal loket voor VvE’s; het VvE Energieloket. Hier vind je informatie over de mogelijkheden voor verduurzaming van een VvE en hoe je daar ondersteuning bij krijgt. Je kunt het loket ook bellen met vragen.

Landelijk is VvE belang de aangewezen vraagbaak. Op hun site en in het tijdschrift zijn voorbeelden te vinden van verduurzaming met tips, aandachtspunten en nuttige links. Bovendien kan VvE belang met je meedenken over waar je moet beginnen. Als je lid bent is dat gratis.

Subsidie

Er zijn verschillende subsidies aan te vragen als VvE. Voor algemene procesondersteuning kun je terecht bij Arnhem AAN.

Wil je een Duurzaam Meerjarig onderhoudsplan (MJOP) of NOM Ready plan laten maken dan kun je subsidie krijgen van de provincie Gelderland voor een bouwkundige die met je een plan maakt. Dit zijn plannen waarmee je een gebouw voorbereidt op de gasloze toekomst. Meer info vind je bij het VvE Energieloket.

Ook bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kun je subsidie krijgen voor een energieadvies. Voorwaarde is dan wel dat je minimaal twee van de maatregelen uitvoert.

Daarnaast zijn er verschillende leningen voor duurzame maatregelen. Een overzicht vind je bij de Energiesubsidiewijzer en bij het NEF.

Zonnepanelen

Zonnepanelen lijken de makkelijkste maatregel voor een VvE. Het dak is groot maar er zijn een aantal aandachtspunten;

 1. Maak eerst een totaalplan. Dit plan zorgt voor een beter afweging van de investeringen. Voor meer informatie over het opstellen van een plan vind je op de website van het VvE Energieloket
 2. Denk ook aan warmte als mogelijkheid. PVT panelen of zonnecollectoren zetten zonlicht om in warm water wat wordt opgeslagen in een buffervat. Het is wel duurder maar levert ook veel meer op.

Informatie over zonnepanelen vind je via Milieu Centraal.

Informatie over de verdeling van stroom en praktische VvE-zaken vind je bij VvE zonnecoach.

Meer lezen

Er is veel geschreven over een aanpak voor VvE’s. 

TNO heeft met partners een uitgebreid onderzoek gedaan naar maatregelen. Op deze site vind je tal van links en hulpmiddelen.

Energielinq biedt bouwtechnische materialen voor Nul op de Meter. Ook voor VvE’s. Dit is iets om met een bouwtechnisch adviseur te bespreken.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Waar vind ik informatie over energiezuinige nieuwbouw?

Wil je een nieuwbouwwoning kopen of huren? Laat je dan goed informeren. Nieuwbouwwoningen zijn steeds energiezuiniger. Waar moet je op letten? En welke mogelijkheden biedt nieuwbouw?

Op de website www.bewustnieuwbouw.nl vind je informatie over het kopen, huren en bewonen van nieuwbouwhuizen vanaf het moment dat een verhuiswens ontstaat tot na de overhandiging van de sleutels. Van een handig stappenplan tot inhoudelijke informatie over bijvoorbeeld energielabels, aardgasvrij wonen en financiën. Ook vind je er praktische zaken en ervaringen van bewoners.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat is een goed alternatief voor koken op gas?

In Nederland gaan we stap voor stap van het aardgas af. In sommige wijken blijft er misschien een gasnet met groen gas, maar veel huizen zullen gasloos worden. Een inductieplaat werkt op stroom en is zuinig: een goed alternatief  voor je gasfornuis.

Koken op inductie lijkt veel op koken op gas: je kunt de temperatuur snel regelen. En het is ook veiliger dan gas: de kookplaat zelf wordt niet zo heet en er is geen vlam waar je je aan kunt branden. Bovendien is een inductiekookplaat makkelijk schoon te maken.

Tips voor elektrisch koken

 1. Wil je elektrisch koken, ga dan voor een inductiekookplaat: die gebruikt minder stroom dan andere elektrische kookplaten. Vergeleken met gas is er nu nog weinig verschil in CO2-uitstoot (als je grijze stroom gebruikt). Maar als de stroom duurzamer wordt, wint inductie het van koken op gas.
   
 2. Ga je verbouwen of neem je een nieuwe keuken? Laat dan meteen een elektriciteitsdraad naar de keuken aanleggen: dan kun je later makkelijk overstappen op koken op inductie.
   
 3. Check of je pannen geschikt zijn voor inductie. In de bodem moet een stalen laag zitten die magnetiseerbaar is. Dit kun je checken met een magneetje. De bodem van de pan hoeft niet helemaal vlak te zijn. 
   
 4. Nieuwe pannen nodig? Geschikte pannen herken je in de winkel aan het symbool van een spoel.
   
 5. Heb je een pacemaker? Vraag dan aan de pacemakertechnicus/cardioloog of je op inductie mag koken. Andere vormen van elektrisch koken, zoals een keramische plaat, geven een veel minder sterk elektromagnetisch veld en vormen een goed alternatief.

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik wil een advies voor het duurzamen van mijn woning, hoe kan ik dat regelen?

Wil je een persoonlijk advies over de mogelijkheden om jouw woning energiezuiniger te maken? Of ga je duurzaam verbouwen, maar dan liefst wel zo efficiënt mogelijk?

Kies dan voor de Woonwensenscan!

Met de gratis Woonwensenscan krijg je een huisbezoek van een speciale wooncoach waarbij gekeken wordt hoe je jouw woning comfortabeler, veiliger, gezonder en toekomstbestendig kunt maken. Daarnaast laat de scan zien waar je nog energie zou kunnen besparen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Waar in Arnhem is er stadsverwarming en wat zijn voor- en nadelen?

Stadsverwarming in Arnhem is een schone vorm van verwarming. Het is restwarmte die overblijft bij de verbranding van afval door AVR in Duiven. Deze restwarmte wordt gebruikt om woningen te verwarmen. Daardoor heeft een huis met stadsverwarming in Arnhem 70 procent minder uitstoot van CO2 dan een woning met een eigen cv-ketel. Per gezin is de CO2-besparing net zo groot als wanneer je zo'n 55 zonnepanelen op je dak zou hebben.

De wijken Presikhaaf en Schuytgraaf beschikken over stadsverwarming.

Nadeel van stadsverwarming is dat je niet zelf kunt kiezen voor gas of stadsverwarming, en dat de leverancier van de warmte vast staat. Je kunt dus niet veranderen van leverancier. Daarmee staan de tarieven voor warmte ook vast.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik mijn huis verwarmen zonder aardgas?

Er zijn verschillende manieren om woningen te verwarmen zonder aardgas. Deze kunnen we verdelen in drie categorieën:

 • Warmtenetten: dat zijn netwerken van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. In huis heb je dan vloerverwarming en/of wandverwarming, of radiatoren.
 • Elektrische oplossingen: je kunt je huis ook met elektrische apparaten verwarmen. In bijna alle gevallen gebruik je dan een warmtepomp. Die verwarmt het huis als een soort “omgekeerde koelkast”. In huis heb je dan meestal vloerverwarming en/of wandverwarming.
 • Biogas: dat is gas dat wordt geproduceerd door de vergisting van mest of andere afvalproducten. In een woning werkt biogas exact hetzelfde als aardgas voor verwarmen en koken, maar de herkomst van biogas is duurzaam.

Het alternatief met warmtenetten of biogas voor wonen zonder aardgas, zijn collectieve systemen. Dat betekent dat je niet in uw eentje kunt beslissen om op zo'n systeem aangesloten te worden, het gaat altijd om meerdere huizen en vaak hele buurten. Gemeenten, netwerkbedrijven, buurtinitiatieven en andere partijen zullen dit soort projecten samen moeten oppakken.

Wil je weten welke andere mogelijkheden er zijn om jouw huis duurzaam te verwarmen? Kijk dan op de website Duurzamewarmte.nl.

Op de website van HIER verwarmt kun je op een kaart zien in welke gebieden aardgasvrij wonen is gerealiseerd of waar al een plan is om aardgasvrij te worden.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe komen we van het gas af?

Nu gebruikt nog zo’n 95 procent van alle woningen aardgas voor verwarming, warm water en koken. In 2050 niemand meer, zo wil de overheid. We moeten in Nederland los van het gas. Aardgas is een fossiele brandstof die zorgt voor de uitstoot van CO2. Deze uitstoot zorgt voor verdere opwarming van de aarde: slecht voor ons klimaat en onze leefomgeving.

We gebruiken aardgas in huis onder andere voor verwarming, koken en het verkrijgen van warm water uit de kraan en douche. Maar: er zijn alternatieven! Wat betekent het voor ons als consument om van aardgas af te stappen, en waar begin je?

1. Koken met inductie

Voor koken is er al jaren een aardgasloze oplossing: elektrisch koken met een inductieplaat. Daar hebben al veel mensen ervaring mee. Een inductiekookplaat is energiezuinig, want de warmte verdwijnt niet ongebruikt naast de pannen zoals bij koken met gas. Extra voordelen: de kookplaat is heel makkelijk schoon te houden, het is veiliger dan een gasvlam, en er komen geen verbrandingsgassen in huis.

2. De basis: goede tot zeer goede isolatie

Wonen zonder aardgas kan niet zonder je huis beter te isoleren (als de isolatie nu nog niet goed is). Een zeer goed geïsoleerd huis verbruikt veel minder energie voor verwarming dan een slecht geïsoleerd huis. Soms is ‘zeer goede isolatie’ lastig of niet te realiseren: dan doe je het zo goed mogelijk.

3. Ventilatie met warmteterugwinning

Goede ventilatie is nodig voor gezonde lucht in huis. Er zijn ventilatiesystemen die de warmte van de lucht die het huis uitgaat gebruiken om de nieuwe, frisse lucht van buiten alvast op te warmen. Zo heb je met weinig extra energie toch een gezonde lucht in huis.

4. Anders verwarmen: hoe doe je dat?

In plaats van de hr-ketel op aardgas zijn er verschillende mogelijkheden, de één duurzamer dan de andere:

 • een volledig elektrische warmtepomp (per woning of samen met een blok huizen)
 • een hybride warmtepomp: een kleine elektrische warmtepomp samen met een hr-ketel (dit is duurzaam als het aardgas vervangen wordt door groen gas)
 • een warmtenet in de wijk (stadsverwarming), waar je woning op is aangesloten
 • infraroodpanelen (alleen in bepaalde situaties duurzaam)
 • een pellet cv-ketel of biomassaketel op resthout.

Ook je radiatoren gaan (deels) veranderen. Warmtepompen en warmtenetten met lage temperatuur werken het beste met vloerverwarming, wandverwarming of speciale radiatoren voor lagetemperatuur-verwarming.

Kijk ook op Kan ik mijn huis verwarmen zonder aardgas?


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik wil een duurzame woning bouwen, wat kan de gemeente Arnhem voor mij doen?

Door uw woning duurzaam te bouwen krijgt u een betaalbare, energiezuinige woning die gebouwd is met respect voor het milieu. In de woning is het gezond en comfortabel verblijven.

Vindt u daarnaast belangrijk dat uw woning veilig, functioneel, flexibel in gebruik en aanpasbaar aan uw levensfase (levensloopbestendig) is?

Vraag dan uw aannemer/-architect gebruik te maken van GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn).
 

Gratis sublicentie GPR en advies duurzaam bouwen

De gemeente Arnhem stimuleert en faciliteert het gebruik van GPR door een gratis sublicentie van GPR aan de architect of bouwer ter beschikking te stellen. Een adviseur duurzaam bouwen kan meekijken naar het ontwerp en duurzame adviezen geven.
 

Wat is GPR?

GPR meet de duurzaamheid van uw (toekomstige) woning volgens landelijke normen op de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Hier komt per thema een rapport-cijfer variërend van 1 tot 10 uit. Hoe hoger de scores, hoe duurzamer de woning. Door in het programma per thema het ontwerp aan te passen kunt u het door u gewenste niveau van duurzaamheid bepalen.
 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62