Alle deelnemende gemeenten hebben ambities op het gebied van energie en klimaat. Op deze gemeentepagina’s vindt u voorbeelden van projecten en initiatieven die per gemeente zijn of worden uitgevoerd.