Ellecom Energie Neutraal

Zeven enthousiaste Ellecommers zijn in augustus 2018 het bewonersinitiatief Ellecom EnergieNeutraal gestart.

Vanwege de klimaatverandering gaat de energievoorziening op de schop: van fossiele naar duurzame en oneindige bronnen. Ellecom EnergieNeutraal wil haar inwoners helpen vorm te geven aan deze energietransitie, met ambitie én behoedzaamheid. “Er blijkt in Ellecom veel enthousiasme én expertise te zijn en wij bundelen deze krachten. Wij dragen met ons initiatief graag op een slimme manier bij aan een toekomstbestendig Ellecom,” aldus Frans de Laaf, één van de initiatiefnemers.

Ellecom EnergieNeutraal (EEN)
E-mail: ellecomenergieneutraal@gmail.com 
Contactpersoon: Henk Hakken


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Werkgroep Duurzaam Dieren West

Het burgerinitiatief Duurzaam Dieren West (DDW) is eind 2016 gestart. Doel van de werkgroep DDW is het ondersteunen van de verduurzaming van de wijk Dieren West.

De werkgroep ziet zichzelf als intermediair tussen wijk(belang), gemeente en regio om de wensen vanuit deze verschillende invalshoeken op elkaar af te stemmen. Het creëert een platform voor discussie en informatie. En stimuleert wijkbewoners om samen op te trekken en te onderzoeken wat de beste opties zijn voor duurzame energie en besparing. Voor de hele wijk, dus zowel voor huiseigenaren als voor huurders. Dit doet zij o.a. met inzet van wijkavonden, werkgroepen en publicaties in het wijkkrantje de 'Goede Buur’.

Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW)
E-mail: duurzaam@dieren-west.nl 
Website: www.dieren-west.nl 
Contactpersoon: Gerhard Heerink, 06 10579100


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Energieteam Verbuursamen Dieren Noord Oost

In Dieren Noord Oost is een energieteam bestaande uit 7 bewoners bezig met comfortabel, energiezuinig en duurzaam wonen.  In 2015 is een actie opgezet rondom isolatie van huizen. In 2016 heeft het team zich gericht op zonnepanelen en met succes. “Dieren Noord Oost wordt met de dag groener en het is leuk om te zien hoe mensen nauwgezet de opgewekte hoeveelheden kWh’s volgen die ze per dag opwekken”, aldus Fred Haandrikman van het energieteam.

Energieteam Verbuursamen Dieren-NO
E-mail: verbuursamen-dieren-no@ziggo.nl
Contactpersonen: Jos Boon, 0313 420492 en Fred Haandrikman, 06 21 59 55 29


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Rhedense Energie Bouwers

Binnen de gemeente Rheden heeft een groep van lokale aannemers, installateurs, zonnepanelenleveranciers, schilders en glaszetters de samenwerking gezocht om klanten goed te kunnen bedienen als het gaat om comfortabel en energiezuinig wonen. Door nauwe samenwerking met de gemeente en de Rijn en IJssel Energie Coöperatie zijn zij op de hoogte van mogelijke subsidies en wet- en regelgeving.

Rhedense Energie Bouwers (REB)
Website: www.energiebouwers.nl

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Werkgroep Energie Rheden

De Werkgroep Energie Rheden wil bijdragen aan de klimaat- en energiedoelstellingen van de gemeente. Het belangrijkste project van de werkgroep is het onderzoeken van de mogelijkheden naar energieopwekking uit de IJssel.

Werkgroep Energie Rheden (WER)
E-mail: a.assie@upcmail.nl
Contactpersoon: Bert Assie, 06 84 26 35 39

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Abonneren op Rheden