In de week van 25 mei organiseerde Gemeente Rheden een tweede informatiemoment over de inpassing van grootschalige opwek zoals windmolens en zonneparken in het landschap van gemeente Rheden. Dit was een vervolg op de informatieavond van 17 februari. Helaas noodzaakt de coronacrisis deze avond anders te organiseren. De gemeente wil u graag - op afstand - informeren over de stand van zaken rondom de ontwikkeling van het beleid voor grootschalige opwek en de samenhang met de Regionale Energie Strategie (RES). Ook hoort u wat de gemeente met uw inbreng van 17 februari heeft gedaan. In de week van 25 mei verscheen via het YouTube kanaal van gemeente Rheden: https://youtu.be/2CymhA9nRvw  een filmpje. Als u zich vantevoren aanmeldt via energiek@rheden.nl, ontvangt u op maandag 25 mei van de gemeente een directe link naar de film. Natuurlijk wil de gemeente u, in een later stadium als de omstandigheden het weer toelaten, graag persoonlijk ontmoeten voor een goed gesprek. Dan is er ook volop gelegenheid om uw vragen te stellen en uw ideeën in te brengen. Heeft u nu al vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen via energiek@rheden.nl of volg alle initiatieven via @EnergiekRheden op Twitter en Facebook.