De collectieve inkoopactie van isolatiemaatregelen en zonnepanelen, een samenwerking van Winst uit je Woning, gemeenten en het Energieloket Midden Gelderland, is afgesloten. In totaal zijn ruim 900 maatregelen genomen in het kader van deze actie.

De actie in 2017-2018 leidde tot een iets hoger aantal maatregelen. Wel is dit jaar sprake van een flinke toename van het bedrag dat per maatregel werd uitgegeven. Alle maatregelen tezamen vertegenwoordigen een waarde van iets meer dan €4 miljoen, ofwel gemiddeld €4.300,-. Met de genomen maatregelen wordt bijna 1300 ton CO2-uitstoot voorkomen, en dat staat gelijk aan het verbruik van meer dan 150 huishoudens (CO2-verbruik van woning en vervoer).

De collectieve inkoopactie omvatte ook een aanbieding voor een maatwerkadvies. Daarvan zijn er 90 afgenomen. We weten dat mensen vaak stapsgewijs hun woning verduurzamen, maar nu is het resultaat dat 4 eigenaren plannen aan het maken zijn om hun woning aardgasvrij te maken.

De komende periode gaan gemeenten, het Energieloket Midden Gelderland en Winst uit je Woning/E-trias de actie evalueren. Dan wordt bekeken of en op welke wijze de actie eind 2019 een vervolg krijgt.