De salderingsregeling, waar zonnepaneleneigenaren met een kleinverbruikersaansluiting nu nog gebruik van kunnen maken, wordt stap voor stap afgebouwd. Deze eigenaren mogen nu nog de stroom die ze opwekken en aan het net terug leveren, aftrekken van de stroom die ze van het net afnemen

De regeling was bedoeld om mensen te stimuleren zonnepanelen aan te schaffen. Voor energieleveranciers en voor de Staat is het echter (door het mislopen van inkomsten) niet zo’n gunstige regeling. Daarom heeft Minister Wiebes eind maart 2020 een besluit genomen hoe de definitieve afbouw van de salderingsregeling eruit komt te zien.

Lees hier meer: https://www.frisse-energie.nl/frisse-energie/definitieve-afbouw-salderingsregeling-tussen-2023-en-2031/ en op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/30/kamerbrief-over-afbouw-salderingsregeling