De werkgroep Duurzaam Dieren West heeft het initiatief genomen om een ‘energiewinkel’ op te zetten, waar informatie kan worden verkregen over het verduurzamen van de woning en het terugdringen van het energiegebruik.

De ‘winkel’ is vooralsnog tijdelijk tot medio januari aanstaande. Het is gevestigd in een winkelpand aan de Diderna 7 in Dieren. De openingstijden zijn iedere zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur.

In de ‘energiewinkel’ is onder meer informatie te vinden over:

 • met relatief kleine investeringen flink energie besparen;
 • het isoleren van je woning;
 • elektriciteit opwekken met zonnepanelen;
 • warm tapwater met zonnecollectoren;
 • het huis verwarmen met hybride (lucht/water) warmtepompen;
 • het huis bij-verwarmen met:
  • infrarood panelen;
  • de palletkachel;
 • energieopslag.

De werkgroep Duurzaam Dieren West heeft ondersteuning gekregen van de gemeente Rheden. Diverse ondernemers, leveranciers en fabrikanten hebben hun bijdrage geleverd. De ontwikkeling van het aanbod gaat nog door.

De bezoekers worden de komende zaterdagen te woord gestaan door leden van de werkgroep Duurzaam Dieren West.

Als dit initiatief aanslaat, dan zal worden gewerkt aan continuïteit. Daarbij zal verbreding plaats vinden door ruimte te bieden aan andere energiegroepen om te kunnen aansluiten.

De energiewinkel hoopt niet alleen inhoudelijk van nut te zijn, maar wil tevens de gelegenheid bieden om in een gemoedelijke ambiance met bezoekers van gedachten te wisselen over wat de energietransitie te weeg gaat brengen en wat daarbij nodig is om te gaan organiseren in (de wijken van) Dieren.

Informatie over de werkgroep Duurzaam Dieren West is te vinden op: www.dieren-west.nl.