Maandag 10 december, Concertzaal Oosterbeek, stoelen te kort, een temperatuur die oploopt. En het werd een prachtige informatieavond, met bijna 80 aanwezigen, van de initiatiefgroep Weverstraat en omstreken Duurzaam.

Michiel van de Drift legde uit dat de groep wilde peilen of er belangstelling voor duurzaamheid en energie bestond in de wijk. Aan het eind van de avond werd duidelijk dat ruim 30% van de mensen ook concreet verder wil kijken wat collectieve mogelijkheden zijn om de buurt en woning duurzamer te maken, te werken aan duurzaam vervoer en aandacht te geven aan groen, water en leefbaarheid.

Er liggen concrete acties die op korte termijn tot resultaat kunnen leiden, en de bedoeling is om in januari een nieuwe bijeenkomst te gaan organiseren voor actieve betrokkenen om verdere stappen te gaan ondernemen.