ELMG ondersteunt 5 wijkinitiatieven in de gemeente Renkum bij het uitvoeren van de Regeling Reductie Energiegebruik [RRE]. Inwoners van de wijken Fluitersmaat, Heveadorp, Stenen Kruis, Weverstraat e.o. en clusterwoningen Doorwerth worden meer energiebewust gemaakt en gestimuleerd tot het nemen van energie besparende maatregelen. Ook zullen in overige wijken initiatieven worden ondersteund vanuit de gemeente.

Op 17 juni werd, met inachtneming van de coronamaatregelen, een feestelijke start gemaakt (zie foto). Een samenwerkingsdocument werd ondertekend in aanwezigheid van de wethouder klimaat en duurzaamheid de heer Joa Maouche.

Het gaat bij de samenwerking om het bereiken van 1120 huiseigenaren door o.a.:• Maatwerkadviezen woningen• Warmtewandelingen (komende winter ) waarbij met een infraroodcamera de warmteuitstraling van een groep vergelijkbare woningen (8 tot 12) in beeld wordt gebracht.• Energietoetsen, vouchers en materialen voor woningen• Workshops en voorlichting

De wijken hebben ieder een eigen budget ter beschikking om de doelen te realiseren en werken samen waar dat kan.  Het proces wordt door ELMG begeleid door het beschikbaar stellen van een projectcoördinator en expertise.