Vanaf 1 januari 2019 zijn er 2 duurzaamheidsregelingen voor woningeigenaren in Rheden: de Duurzaamheidslening en de Stimuleringsregeling Nul-op-de-Meter (NOM). Je kunt hiermee je woning verduurzamen en zo de energielasten verlagen. Deze regelingen dragen bij aan een energieneutrale, klimaatbestendige en asbestvrije gemeente.

Duurzaamheidslening

Woningeigenaren kunnen tot € 25.000 lenen voor het treffen van energiezuinige maatregelen, zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie, isolatieglas en zonneboilers. Ook sanering van asbestdaken en het afkoppelen van het riool vallen onder de duurzaamheidslening.

Stimuleringsregeling Nul op de Meter

Met deze regeling kunnen woningeneigenaren tussen € 25.000 en  € 50.000 lenen om hun woning naar Nul-op-de-Meter te krijgen. Dit betekent dat een huishouden evenveel (of meer) energie opwekt als het nodig heeft.

Lage rente

Het aantrekkelijke van beide regelingen is dat je het geld leent tegen een lage rente, ongeveer 1,5 %. Hierdoor zijn in veel gevallen de maandelijkse besparingen op de energierekening hoger dan het terug te betalen bedrag. Voor de Duurzaamheidslening is €2.000.000 beschikbaar, voor de Stimuleringsregeling Nul op de Meter €250.000.

Energieneutraal, klimaatbestendig en asbestvrij

In 2040 willen de gemeente Rheden energieneutraal, klimaatbestendig en asbestvrij is.

  • Een energieneutrale gemeente is een gemeente waar de benodigde energie om te wonen, werken en te reizen op een duurzame manier wordt opgewekt. Deze regelingen helpen je met het verduurzamen van je woning.
  • Klimaatbestendig betekent dat we klaar zijn voor de effecten van klimaatverandering: te nat, te warm en te droog weer. Woningeigenaren kunnen met deze regelingen bijvoorbeeld een groen dak aanleggen.
  • Uiterlijk eind 2024 moeten alle asbestdaken zijn verwijderd. En omdat het verwijderen van asbestdaken vaak prima gecombineerd kan worden met een nieuw, geïsoleerd dak, valt ook asbestsanering onder de regelingen.

Lees meer over deze regelingen en de Rhedense klimaataanpak.