Op maandag 24 juni was in kader van de klimaatweek door Renkum Verduurzaamt Samen een avond in gemeentehuis te Oosterbeek met thema “Opwekken en besparen van energie in je huis: waar begin je!”. 

Renkum verduurzaamt samenWethouder Klimaat en Duurzaamheid Joa Maouche opende de avond, waarna de wooncoaches Johan van Rhenen, Annelinde Gerritsen en Albert Smit vertelden over de  diverse mogelijkheden voor energiebesparing (van klein tot groot) in de woning en de rol van het enenergieloket in transitie van wijken.

Na de pauze ontstond een interactief gesprek met vragen over mogelijkheden in je woning om verder te verduurzamen. De aanwezigen waren deels afkomstig uit diverse buurtgroepen in de gemeente Renkum.

Naast een individuele Woonwensenscan door de wooncoaches van het Energieloket Midden Gelderland (ELMG), werd ingegaan op de mogelijkheden voor ondersteuning voor buurtinitiatieven door het ELMG. Ook is het mogelijk om bij de gemeente of een bestaand initiatief aansluiting te vinden op de website van Renkum verduurzaamt Samen. De wethouder gaf aan binnen zijn mogelijkheden prioriteit te gaan geven aan bewonersinitiatieven en te kijken hoe de initiatieven het beste te ondersteunen.