Op 10 april 2019 heeft SBGB Energie een ‘actieve avond’ gehouden voor mensen uit de wijken Sterrenberg en Gulden Bodem die graag willen bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening in hun wijk. Er waren zo’n 25 aanwezigen en twee verhalen. 

Robin Smale van de WUR heeft verteld over het tweede perspecief van duurzaam energiegebruik van huishoudens: niet de technische kant maar de sociale kant. Daarin belichtte hij dat het belangrijk is te kijken naar wat er echt in een huis gebeurt om te bepalen hoe je het kunt verduurzamen. Hoe is de familiesituatie? Wil je het boven anders warm hebben dan beneden? Uiteindelijk is het een combinatie van gedrag en technologie, waarbij het helpt om bewoners een keuze te geven!

Daarna heeft Jeike Wallinga van de Werkgroep SBGB Energie de programma-aanpak van de werkgroep toegelicht. Zie afbeelding voor de 5 programmalijnen.

Op bijna alle programmalijnen zijn na deze avond subwerkgroepen gevormd. Daarmee was het niet alleen een actieve maar ook een inspirerende en succesvolle bijeenkomst.

Transformatie SBGB