U was misschien aanwezig bij een bijeenkomst over windmolens en zonneparken in de gemeente Rheden. In Rheden streven we naar een CO2-neutrale gemeente in 2040. De komende jaren staan in het teken van energiebesparing en het benutten van daken voor zonnepanelen maar dit is niet voldoende. Om aan de energievraag te kunnen voldoen moet de gemeente Rheden ook kijken naar de mogelijkheden van grootschalige opwek van energie uit zon en wind. Dit doen we niet alleen maar samen met u. In het afgelopen jaar heeft u en verschillende inwoner(-groepen) al met ons meegedacht. Dit zetten we graag voort.

Bekijk ook het filmpje over de klimaatopgave waar ook onze gemeente Rheden voor staat!

Online bewonersavond
Omdat het niet mogelijk is om fysiek samen te komen worden er drie interactieve online bijeenkomsten georganiseerd: Maandag 16 november, donderdag 26 november en woensdag 9 december, 19.30- 21.00 uur.
Wat zijn de mogelijkheden in de gemeente Rheden voor windmolens en zonnevelden? En wat vindt u daarvan? Dat is waar deze avonden over gaan. Er is tijd om vragen te stellen en uw mening te geven.

Aanmelden
Vanaf 11 november kunt u zich aanmelden voor een bijeenkomst op de website van gemeente Rheden: www.rheden.nl/energie 

Kun je niet deelnemen aan een van de bijeenkomsten en heb je een vraag? Of nam je deel aan een bijeenkomst, maar werd je vraag onvoldoende beantwoord? Meld je dan aan voor een online tienminutengesprek. Je kunt dan één-op-één in gesprek gaan met medewerkers van het klimaatteam. 

Uitgelicht: 
Nee