Ruim 100 betrokken Renkummers hebben meegedaan aan de aftrap voor klimaattafels in Renkum. Het doel is om in juni 2019 een klimaattop te houden, waar de afspraken van de tafels worden vastgelegd.

Tafels gingen over wijkaanpak, grootschalige duurzame opwek, klimaatadaptatie, duurzame consumptie bedrijventerreinen en VVE's. Aan de 'dromentafel' konden nog andere aspecten worden ingebracht, zoals deelvervoer en de vorming van een 'wie is wie'-bank. Het Energieloket en de Rijn & IJssel Energiecoöperatie waren erbij! De foto's geven een impressie.

Houd voor meer info de website in de gaten: www.renkumverduurzaamtsamen.nl