Onlangs organiseerde ELMG een webinar voor pioniers, aanjagers, coaches en wijkcontactpersonen. Centraal stond de vraag: “Hoe gaan we in onze wijken van Arnhem, Rheden, Renkum en Rozendaal om met onze historische gebouwen, monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten?”. Veel bewoners van deze gebouwen willen verduurzamen en zich mogelijk voorbereiden op een toekomst zonder aardgas? Met behoud van historische waarden? Voor veel wijkinitiatieven en eigenaren is dit een lastig zoekproces. Veel drempels en belemmerende regelgeving. Gelukkig is er ook veel ervaring, waardoor we van elkaar kunnen leren. Drie personen hebben gesproken over dit onderwerp vanuit verschillende perspectieven. Johan van Rhenen en Albert Bloem waren namens ELMG gastheer en moderator.

Sprekers waren:Birgit Dulski, Nyenrode Business Universiteit en expert verduurzaming erfgoed. Zij schetste het algemeen kader en de landelijke ontwikkeling en gaf aan wat er praktisch mogelijk is aan de hand van voorbeelden. Martijn Andela, Adviseur Erfgoed, Duurzame Monumentenzorg. Hij ging in op de plannen van de gemeente Rheden om de verduurzaming van historische gebouwen te vergemakkelijken en in goede banen te leiden.  De kennis die zal worden opgedaan bij het verduurzamen van monumenten wordt in de nabije toekomst breed gedeeld met alle eigenaren van historische panden, die feitelijk voor dezelfde uitdaging staan, monument of niet. Patrick Hoogenbosch, mede initiator duurzaam buurtinitiatief “Spijkerenergie”. In het Spijkerkwartier staan veel historische gebouwen die onder architectuur gebouwd zijn. Patrick vertelt wat Spijkerenergie in de wijk gedaan heeft om ook aan dit onderwerp aandacht te besteden en bewoners te activeren. Hierin was speciaal aandacht voor de samenwerking met Hogeschool Arnhem Nijmegen. Patrick vertelt hoe dit proces verloopt. Hoe hij denkt dat je bewoners kunt helpen in het nemen van initiatief, wat de belemmeringen zijn, maar vooral waar de kansen liggen. De presentaties zullen worden gedeeld via de website van ELMG.