Op 15 mei jongsleden was er een bijeenkomst van het wijkinitiatief “Weverstraat e.o. duurzaam” in Oosterbeek. De bijeenkomst werd gehouden in het pittoreske filmhuis in de Weverstraat. Er waren iets meer dan dertig betrokken buurtbewoners aanwezig. Voor de pauze kregen alle werkgroepen van Weverstraat e.o. duurzaam de ruimte om updates te geven over de acties.

Na de pauze was het woord aan David Willemsen van het ELMG. Hij heeft op verzoek van het initiatief in drie kwartier een kleine workshop “postcoderoosregeling” en “energiecoöperatie” gegeven. Er werd ingegaan op hoe je samen zonnepanelen kunt leggen op andere daken dan die van je eigen woning. De postcoderoosregeling werkt met kwijtschelding van de energiebelasting op je eigen energierekening en is enkel mogelijk wanneer het coöperatief is opgezet. Er waren veel vragen en er was veel interesse.

De gemeente Renkum is op dit moment aan het bekijken of zij gemeentelijk vastgoed ter beschikking wil stellen aan het gemeenschappelijk plaatsen van zonnepanelen. De eerste kans dient zich al aan. Op de Bernulphusschool passen 350 panelen en de ouders van de scholieren onderzoeken samen met o.a. Rijn en IJssel Energiecoöperatie of hier een postcoderoos mogelijk is.

Aan het eind van de avond hebben twee buurbewoners aangeboden om hun dak beschikbaar te stellen, indien dit gewenst en technisch mogelijk is. Wordt vervolgd!

Een verkortte versie van de presentatie is terug te vinden op de website van het initiatief:
http://www.weverstraateoduurzaam.nl/kennisbank/postcoderoos/