Op 28 november werd een succesvolle bijeenkomst georganiseerd door Klimaatactief Dieren Zuid in de Sjoel in Dieren. Deze werd begeleid door Werner van der Linden.

Op de avond werd een inleiding gegeven door Johan van Rhenen (ELMG/Rijn en IJssel Energiecoöperatie), die heeft laten zien hoe een warmtescan werkt en wat je aan de uitkomsten hebt.

Warmtewandeling

In de wintermaanden kunnen met behulp van een warmtecamera foto’s worden gemaakt van woningen die geïsoleerd zijn of nog moeten worden. Tijdens een buurtwandeling met minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers kan men zien waar warmte weglekt en waar de koude plekken zitten. In de wandeling worden per woning 2-3 foto’s gemaakt en kan men kennis en gegevens uitwisselen om tot verdere energiebesparing te komen. Belangstellenden kunnen zich opgeven via klimaatactiefdierenzuid@gmail.com . Ook kan men een individuele warmtescan met rapportage aanvragen bij het Energie Loket Midden Gelderland. Hieraan zijn kosten verbonden.

"Ontzorging" bij plaatsen zonnepanelen

Vier energie– en klimaatgroepen  (EEN in Ellecom, drie in Dieren) willen het mogelijk maken dat inwoners van de gemeente Rheden ontzorgd worden bij het plaatsen van zonnepanelen. Frans de Laaf  (EEN, Ellecom) presenteerde een plan waardoor, via een uitgekiende service, inwoners panelen op hun dak kunnen aanschaffen. Hierbij wordt alle werk uit handen genomen, inclusief de financiering en vergunning. Dit voorstel werd warm onthaald, de energiegroepen bespreken het binnenkort met de gemeente.

De Bocht

Nog niet iedereen kan zelf energie opwekken. Voor hen werd het plan "De Bocht" gepresenteerd. Op een braakliggend stuk grond langs de museumspoorlijn in Dieren kunnen 2500 panelen geplaatst worden, genoeg voor honderden huishoudens. Door als investeerder mee te doen in het eigendom van deze panelen kunnen deelnemers profiteren van deze energie. Op de bijeenkomst bleek daarvoor veel belangstelling. Bij voldoende belangstelling wordt het plan uitgewerkt, medio komend jaar moet het plan klaar zijn voor uitvoering.
Belangstellenden die op de hoogte willen blijven van de vorderingen kunnen zich opgeven (klimaatactiefdierenzuid@gmail.com).

Plekken voor gezamenlijke energieopwekking in Dieren Zuid

De avond werd afgesloten met een levendige discussie over de wensen die de deelnemers hebben op het gebied van energie en klimaat in Dieren-Zuid. Veel voorstellen en suggesties zijn vastgelegd op plattegronden van dit dorpsdeel. De werkgroep kan er mee aan de slag. De samenvatting van al die  ideeën, in één overzicht van hele wijk, vraagt nog even wat werk voordat die wordt gepubliceerd.
Iedereen die belangstelling heeft kan zich eenvoudig melden via klimaatactiefdierenzuid@gmail.com