Het burgerinitiatief Duurzaam Dieren West (DDW) is eind 2016 gestart. Doel van de werkgroep DDW is het ondersteunen van de verduurzaming van de wijk Dieren West.

De werkgroep ziet zichzelf als intermediair tussen wijk(belang), gemeente en regio om de wensen vanuit deze verschillende invalshoeken op elkaar af te stemmen. Het creëert een platform voor discussie en informatie. En stimuleert wijkbewoners om samen op te trekken en te onderzoeken wat de beste opties zijn voor duurzame energie en besparing. Voor de hele wijk, dus zowel voor huiseigenaren als voor huurders. Dit doet zij o.a. met inzet van wijkavonden, werkgroepen en publicaties in het wijkkrantje de 'Goede Buur’.

Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW)E-mail: duurzaam@dieren-west.nl Website: www.dieren-west.nl Contactpersoon: Gerhard Heerink, 06 10579100