Zeven enthousiaste Ellecommers zijn in augustus 2018 het bewonersinitiatief Ellecom EnergieNeutraal gestart.

Vanwege de klimaatverandering gaat de energievoorziening op de schop: van fossiele naar duurzame en oneindige bronnen. Ellecom EnergieNeutraal wil haar inwoners helpen vorm te geven aan deze energietransitie, met ambitie én behoedzaamheid. “Er blijkt in Ellecom veel enthousiasme én expertise te zijn en wij bundelen deze krachten. Wij dragen met ons initiatief graag op een slimme manier bij aan een toekomstbestendig Ellecom,” aldus Frans de Laaf, één van de initiatiefnemers.

Ellecom EnergieNeutraal (EEN)E-mail: ellecomenergieneutraal@gmail.com Contactpersoon: Henk Hakken