Energiebesparing

Er zijn tal van mogelijkheden om energie te besparen en nog comfortabeler te wonen. 

Wanneer ben ik als bedrijf verplicht om energiemaatregelen uit te voeren?
Bedrijven en instellingen verbruiken veel energie in de vorm van elektriciteit en gas voor hun bedrijfsprocessen. Steeds meer bedrijven gaan over naar een energiezuinige bedrijfsvoering. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan uw organisatie veel voordeel opleveren. Maar dit is niet geheel vrijblijvend. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen is wettelijk verplicht. Dit is vastgelegd in de wet Milieubeheer.
 
Wettelijke verplichting 
De verplichting op energiebesparing staat als sinds 1993 in de wet (artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit). Het nemen van energiebesparende maatregelen is niet vrijblijvend. Instellingen die vallen onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit en midden- of grootverbruiker zijn van energie zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.
 • Klein verbruik
  (<50.000 kWh electriciteit en < 25.000 m3 aardgasgebruik per jaar)
 • Midden verbruik
  (50.000-200.000 kWh electrititeit en 25.000-75.000 m3 aardgasgebruik per jaar)
 • Groot verbruik
  (>200.000 kWh electriciteit en > 75.000 m3 aardgasgebruik per jaar)

Wilt u weten welke wettelijke verplichting op uw instelling van toepassing is?  Vul de wetchecker op de website regelhulpvoorbedrijven in.

Wat doet Omgevingsdienst Regio Arnhem?
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) beoordeelt tijdens een bedrijfsbezoek
de besparingsmogelijkheden in uw bedrijf. ODRA gebruikt daarbij de checklist van
Kenniscentrum Infomil. Als blijkt dat u inderdaad kunt besparen, moet u een plan
opstellen met concrete besparingsmaatregelen. De maatregelen die binnen een
periode van 5 jaar kunnen worden terugverdiend zijn verplicht.

Meer weten?
Op de website van Omgevingsdienst Regio Arnhem vindt u informatie per branche: www.odregioarnhem.nl. U kunt ook een mailbericht sturen aan energie@odra.nl.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik als ondernemer met een duurzame bedrijfsvoering kosten besparen?

Met een duurzame bedrijfsvoering kunt u kosten besparen. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie. Bovendien kan een duurzaam of groen imago bijdragen aan het succes van uw bedrijf. U onderscheidt zich ermee van uw concurrenten.

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Dit betekent dat u in uw bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op uw werknemers, het milieu en de maatschappij. Het is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Vaak leveren investeringen in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen kostenbesparingen op.

Op de website van het Ondernemersplein vindt u informatie en tips over duurzame bedrijfsvoering:

 • Bepaal wat u duurzaam wilt doen in uw bedrijf
 • Kies voor duurzame energie
 • Maak gebruik van financiële regelingen
 • Pak het strategisch aan
 • Gebruik de Regeling Groenprojecten
 • Handig

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke financieringsmogelijkheden voor energiemaatregelen kunnen we als VVE aanvragen in de gemeente Arnhem?

De gemeente Arnhem stelt een SVn pluslening beschikbaar. Hiervan kan gebruik gemaakt worden voor het energiezuiniger maken van een pand van een vereniging, en dus ook van een VvE.  Op basis van een offerte voor het verduurzamen van uw VvE bepaalt de gemeente Arnhem of u in aanmerking komt voor de lening en voor welk budget. Als u vragen heeft over de SVn-pluslening, of een voorbeeld leningsovereenkomst wilt inzien, dan kunt u contact opnemen met Maud Wolf, maud.wolf@arnhem.nl.

Voor VvE zijn ook regionale en landelijke subsidie beschikbaar, zoals de rijkssubsidie Energiebesparing eigen huis voor VVE . Zie hiervoor de vraag Als VvE willen we maatregelen nemen om energie te besparen. Is er subsidie of financiering is mogelijk? op deze website.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kunnen ondernemersorganisaties subsidie krijgen voor begeleiding van energiebesparing bij bedrijven en instellingen?

Een groot aantal bedrijven moet maatregelen nemen die energie besparen en zich binnen 5 jaar terugverdienen.  De provincie Gelderland heeft sinds 1 januari 2018 een bijdrage beschikbaar voor ondernemersorganisaties van winkelcentra, bedrijventerreinen en branches, die inzicht willen hebben in het energieverbruik en besparingskansen van bedrijven.

Provinciale subsidie: Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen

Deze subsidie is beschikbaar voor ondernemersorganisaties die individuele bedrijven informatie geven over energiescans en begeleiden bij het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen.

Voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat de plannen ook gefinancierd worden door anderen. Meestal zijn dit gemeenten. Zij betrekken vaak ook scholen, sportverenigingen en zorginstellingen, zodat deze aanpak breder gaat. Ook moeten omgevingsdiensten een positief advies geven. De provincie heeft voor deze plannen in totaal €1 miljoen beschikbaar. De subsidie is niet bedoeld voor het financieren van energiebesparende maatregelen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat zijn de mogelijkheden om een schoolgebouw te verduurzamen?

Een gezonder binnenklimaat voor de school? Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar zonnepanelen? Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet hoe.

Beslisboom Verduurzaming Scholen

De Beslisboom Verduurzaming Scholen is een gratis keuzehulpmiddel voor verduurzaming van schoolgebouwen uit het primair en voortgezet onderwijs.

De Beslisboom geeft voor schoolgebouwen uit 3 verschillende bouwjaarklassen een maatregelpakket met oplossingen voor energie- en binnenklimaatverbetering. Er zijn 9 integrale maatregelpakketten, met maatregelen die onderling op elkaar zijn afgestemd. Die zijn berekend voor een beoogde exploitatieperiode van 5, 15 of 25 jaar. 8 van de maatregelpakketten voldoen aan de Wet Milieubeheer en aan Energielabel C of B en Frisse Scholen Klasse C of B.

Zo kunnen schoolbesturen slim verduurzamen. De Beslisboom geeft ook een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor de financiering en handige informatie over aanbestedingsprocedures.

Frisse Scholen

Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid.

Het energiegebruik in veel scholen is hoog. Vooral het elektriciteitsverbruik is gemiddeld genomen vergeleken met de normvergoeding, de afgelopen jaren flink gestegen. De energieprijzen zullen naar verwachting de komende jaren verder stijgen. Frisse scholen zorgen voor:

 • Besparing op de energie (kostenbesparing),
 • Minder luchtvervuiling (beperking CO2-uitstoot/broeikaseffect),
 • Vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen.

Daarnaast zorgt een gezond binnenmilieu voor:

 • Verlaging gezondheidsklachten van leerlingen en personeel,
 • Minder ziekteverzuim van leerlingen en personeel,
 • Verhoging welzijn en verbetering (leer/werk)prestaties van leerlingen en personeel

Kijk voor meer informatie over Frisse scholen op de website van RVO en GreenDeal Scholen


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Top 5 eenvoudige energiemaatregelen, kosten en opbrengsten

Er zijn een aantal eenvoudige vuistregels om mee te nemen in het nadenken over het energiegebruik van apparaten. Hier vijf tips:

 • Allereerst – het lijkt een open deur, maar wel effectief: kleinere apparaten zijn meestal zuiniger dan hun grotere broers. Dat geldt ook voor het gebruik: vul een wasmachine of afwasmachine helemaal in plaats van half, gebruik kleinere pannen (die maat die goed past) en zet niet te veel in de koelkast. Allemaal eenvoudige maatregelen waarmee u ongemerkt energie kunt besparen. 
 • Zet uw apparaten helemaal uit, in plaats van alleen stand-by. Stand-by is een ongemerkte energiegebruiker. Een gemiddeld gezin kan zo 400 kWh per jaar aan energie gebruiken, enkel door de stand-bystand. Een stekkerdoos met aan- en uit-schakelaars kan dit makkelijk voorkomen.
 • Onderhoud uw apparatuur goed: zo verbruikt een aangevroren vriezer 20 procent meer energie. Ook een wasdroger met de filters vol met pluizen werkt stukken minder efficiënt. Daarnaast verlengt goed onderhoud de levensduur.
 • Denk bij aanschaf altijd na over of u het apparaat echt nodig hebt. Als u bijvoorbeeld één keer per jaar de hogedrukspuit nodig hebt, is het slimmer om deze te lenen van een vriend.
 • En tot slot: als u wilt weten wat uw apparatuur werkelijk doet, zijn er verschillende energiemeters op de markt om uw verbruik inzichtelijk te maken, en om te zien welke apparaten van invloed zijn op uw totale gebruik. 

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik besparen op wassen?

Een wasje draaien kost water en elektriciteit: gemiddeld 4 procent van het totale elektriciteitsverbruik van een huishouden. Als u een nieuw apparaat wilt gaan aanschaffen, let dan op het energielabel (A++ of A+++, A+ is tegenwoordig al een ondergrens…) en pas de capaciteit aan op uw huishouden. En als u wast zijn er ook een paar tips om het energiezuiniger te doen:

De droger is de grootste energie-eter van een was. Laat de was het liefst natuurlijk drogen. Mocht u toch de droger gebruiken, centrifugeer de was dan op de hoogste stand.

Was met een volle trommel.

Het merendeel van het energieverbruik gaat naar het opwarmen van het water. Voor de reguliere was kunt u de temperatuur best laag houden (30 graden). Let op: sterk vervuilde was kunt u beter wel op hogere temperaturen wassen.

Wast u toch vaak op hogere temperaturen? Overweeg dan uw wasmachine geschikt te maken voor hotfill.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik in de woning besparen op verwarmen?

Een warm huis is comfortabel; toch kan er op verschillende manieren bespaard worden, zonder in te leveren op comfort. En als u weet dat ongeveer de helft van de energierekening besteed wordt aan verwarmen, loont dit zeker.

De basis ligt bij de cv-ketel:

 • Zorg dat deze goed onderhouden en afgesteld is. Een goed onderhouden en afgestelde cv stookt efficiënter en is veiliger in gebruik. 
 • Het loont om na een jaar of tien eens te kijken of een nieuwe ketel voldoende oplevert. Een ketel van voor 2005 kan hoogstwaarschijnlijk beter vervangen worden.
 • Een CV heeft een circulatiepomp. Deze verbruikt al gauw 100 - 200 euro per jaar aan electriciteit. Sinds 2015 hebben verwarmingsketels een modulerende (slimme) pomp die automatisch zachter gaan draaien als deze minder nodig is. Bij een relatief nieuwe verwarmingsketel kunt u ervoor kiezen alleen de circulatiepomp te vervangen.
 • Besparen kan ook goed door bewust te verwarmen:
 • Zet de thermostaat een graadje lager: hiermee bespaart u gemiddeld 7 procent op het energiegebruik voor verwarming.
 • Niet stoken in kamers die niet worden gebruikt levert nog veel meer besparing op. Een basistemperatuur van 15 graden is prima.
 • En ook: sluit alle tussendeuren goed. Hiermee verwarmt u de overige ruimtes niet alsnog onbewust mee.
 • Er zijn themostaten op de markt die u op afstand kunt bedienen, kunt programmeren en die nog andere handigheden hebben. Zo kunt u de thermostaat precies inregelen op de momenten dat u thuis bent.
 • Zet de verwarming eerder laag of uit: als u één uur voor vertrek of voor het slapengaan de thermostaat op 13 tot 15 graden zet, kunt u per jaar ongeveer 40 euro besparen. 

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik besparen op koken?

Energie besparen met koken is niet moeilijk. Allereerst geldt dat een gasfornuis zuiniger is dan een elektrisch fornuis. Maar dat aanpassen gaat niet altijd even makkelijk. Toch kunt u door op een paar zaken te letten energie besparen tijdens het koken. Hier een paar tips:

 • Gebruik geen te grote pannen. Vanzelfsprekend duurt het langer een grote pan op te warmen dan een kleine pan.
 • Gebruik een snelkookpan. Een snelkookpan scheelt zo'n 70 procent aan energie. Daarnaast behouden de groenten meer vitamines en smaak.
 • Plaats de deksel op de pan. Inkoppertje? Wellicht, maar het wordt te veel vergeten! Deze simpele tip zorgt ervoor dat uw pan driemaal zuiniger is. Daarnaast is het eindproduct lekkerder, omdat het aan alle kanten wordt omringd met warmte.
 • Kook met zo weinig mogelijk water. Gebruik niet te veel water. Naast dat het zonde is van het water, duurt het een stuk langer (en kost het dus meer energie en geld) om het gerecht aan de kook te brengen.
 • Zet de afzuigkap op tijd weer uit. 

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat is beter: apparaat repareren of een nieuwe kopen?

Wanneer loont het om iets te laten repareren? Het is makkelijk om nieuw aan te schaffen als een apparaat het niet meer doet. De kosten en moeite voor reparatie afgezet tegen de kosten en moeite van vervanging door nieuw liggen steeds dichter bij elkaar. En je hebt dan ook nog eens een nieuwe model! Alleen, in deze redenering worden niet de ‘echte’ kosten doorberekend. Denk maar eens aan de energie die nodig is voor grondstofwinning, productie en afvalvernietiging. De werkelijke kosten (milieubelasting) liggen vele malen hoger, waardoor nieuw in de meeste gevallen niet beter is. Het is daarom in de meeste gevallen nuttig om waar mogelijk door reparatie apparaten een tweede leven te geven. Neem de tijd om even ‘kritisch’ te kijken naar een kapot apparaat. Vaak is het een kleinigheid, zoals een los draadje, en grondig schoonmaken doet vaak ook wonderen.

Maar dit gaat niet op voor alle huishoudelijke apparaten. Een diepvries, koelkast of tv ouder dan tien jaar vervangen is een goede keuze. De nieuwe apparaten zijn vaak veel lager in het energiegebruik en bevatten minder belastende stoffen.

En mocht u overgaan op het aanschaffen van iets nieuws, denk er dan aan om de oude elektrische apparaten in te leveren bij de milieustraat. Zo komen er geen ongewenste (gif)stoffen in de vuilnis en kan er veel worden gerecycled.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Waar moet ik op letten bij aanschaf huishoudelijke apparatuur?

In uw huis zijn er een hoop apparaten die energie verbruiken. Oude apparatuur gebruikt vaak onnodig veel energie en vervanging kan lonen. Kies bij de aanschaf van een nieuw apparaat voor een type met laag energieverbruik. Labels en keurmerken kunnen u daarbij goed helpen.

Het energielabel staat op het merendeel van de apparaten. Zuinige apparaten hebben energielabel A+++ of A++. Voor sommige apparaten zoals koelkasten en vriezers geldt zelfs al dat een label A+ het slechtste label op de markt is!

Labelinformatie Huishoudelijke apparatuurVergelijken van het energieverbruik (in kWh) per jaar loont. Dit gemiddelde energieverbruik per jaar in kWh staat op het energielabel vermeld. Zuinige apparaten zijn meestal duurder in aanschaf dan minder zuinige exemplaren. Maar vaak verdient u dat verschil terug door lagere gebruikskosten.

Hou bij aankoop ook het vermogen (in Watt) van een apparaat in de gaten. Hoe minder vermogen, des te minder energie een apparaat verbruikt.

Op internet zijn er allerlei vergelijkingssites waarmee u op energieverbruik kunt selecteren, dus dat kunt u thuis vergelijken. Zo heeft Milieu Centraal een overzicht gemaakt van de relevante labels. Als u op zoek bent naar een specifiek apparaat zijn er vele vergelijkingssites beschikbaar. Door op uw type apparaat (bijvoorbeeld wasmachine) en ‘vergelijken energiegebruik …’ te zoeken op internet is er een hoop specifieke informatie te vinden. 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik in de woning besparen op verlichting?

Gemiddeld 15 procent van het elektriciteitsverbruik gaat op aan verlichting. De moeite waard om hier goed op te letten. Een top 3 van maatregelen:

 1. Gloeilampen en halogeenlampen vervangen is een goed idee, zelfs als ze nog goed werken. Spaarlampen en ledverlichting zijn namelijk erg energiezuinig: u bespaart met deze lampen tot wel 80 procent aan elektriciteit! Bijna de volledige milieu-impact van verlichting komt door de elektriciteit die nodig is om lampen te laten branden. De productie van spaarlampen en ledlampen kost wel iets meer energie dan die van gloeilampen, maar dat weegt niet op tegen de besparing op het stroomverbruik.
 2. Een open deur misschien, maar wel effectief: doe het licht uit in ruimtes waar u niet bent. Ongemerkt bespaart u zo energie.
 3. Maak een goed verlichtingsplan en stem zo uw gebruik af op de lampen die u koopt. Dit bespaart onnodige verlichting. 

Welke ledlamp is geschikt?

Er bestaan ledlampen in vrijwel alle soorten, maten en tinten. Hoewel de aanschafprijs hoger ligt, betaalt u op de lange termijn veel minder voor led door het lage verbruik en de lange levensduur. Hieronder staat een link naar een keuzehulp om in 5 stappen te bepalen welke ledlamp past én het gewenste licht geeft.

In 5 stappen de juiste led-lamp

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Waarmee kan ik in huis veel energie besparen?

Wist u dat bijna de helft van de energierekening bestaat uit verwarmingskosten? Hier valt dus veel winst te behalen. Wat betreft elektriciteit: alle apparaten en lampen in huis zorgen samen voor bijna 40 procent van de energierekening. De vaste kosten voor de aansluiting op het gasnet en elektriciteitsnet omvatten zo'n 5 procent van de energierekening.

Om de kosten voor de verwarming terug te brengen is isoleren een goede eerste stap. Let hierbij wel op voldoende ventilatie. Slim met uw verwarming omgaan, bijvoorbeeld door een in te stellen thermostaat, goed afregelen per kamer, helpt ook voor een lager energieverbruik. Een zuinige hr-combiketel is vaak al de norm. Met een zonneboiler of hybride warmtepompen is een volgende stap te zetten.

Om het elektriciteitsgebruik lager te maken is het goed om te letten op de labels van de apparaten. Vervang oude huishoudelijke apparaten op tijd. Moderne A+++ apparaten zijn veel zuiniger. Oude plasma-tv's zijn ook echte energieslurpers.

Dit zijn de grootste verbruiksposten in huis, uitgaande van de meest gangbare apparaten (wat betreft zuinigheid en ouderdom van apparaat): 

 • Koelkast en losse vriezer: 610 kWh/jaar (120 euro)
 • Verlichting: 485 kWh/jaar (100 euro)
 • Computer met randapparatuur: 315 kWh/jaar (65 euro)
 • Televisie en stereo met randapparatuur: 300 kWh/jaar (60 euro)
 • Cv-ketel: 280 kWh/jaar (55 euro)
 • Wasdroger: 275 kWh/jaar (55 euro)
 • Vaatwasser: 260 kWh/jaar (50 euro)
 • Wasmachine: 140 kWh/jaar (30 euro)

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik wil een energieadvies voor mijn woning, hoe kan ik dat regelen?

Om meer informatie te krijgen over energieadvies op maat, verzoeken wij u contact op te nemen met onze helpdesk. 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat kan ik besparen als ik mijn woning isoleer?

Wat u kunt besparen is afhankelijk van uw huistype, het bouwjaar, wat er al is gedaan en uw energieverbruik (hoe ziet uw huishouden eruit).

Energiebesparing tussenwoning

Op de afbeelding hierboven ziet u een voorbeeld van een tussenwoning.

Op de website van Milieucentraal staat per woningtype aangegeven wat mogelijk is en hoeveel je hiermee kan besparen. Hieronder zijn de relevante links weergegeven.
 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat zijn 0-opdemeter en energieneutrale woningen?

Zo’n 15% van al het energieverbruik in Nederland gebruiken we in woningen. Door betere isolatie en zuinige ketels is het energieverbruik per woning door de jaren heen gedaald. Maar het kan nog duurzamer: een woning die niet méér energie verbruikt dan die zelf opwekt. Zo’n woning is energieneutraal. Er zijn al tientallen energieneutrale woningen in Nederland. Honderden staan op de planning om gebouwd te worden. U kunt kiezen voor nieuwbouw of voor het verbouwen van een bestaande woning. Ook voor huurders komen er energieneutrale woningen.

Kenmerk van een energieneutraal huis is dat de energie die u gebruikt in balans is met de energie die u zelf opwekt. Die balans bereikt u als volgt:

 • U houdt uw energiegebruik zo laag mogelijk, en
 • U wekt de energie die u nodig heeft zelf duurzaam op.

Energieneutraal wonen is slim wonenEnergie opwekken kunt u zelf doen (bijvoorbeeld met zonnepanelen), maar het kan ook op lokaal- of wijkniveau, of samen met de buren. En het kan op verschillende manieren: met zonne-energie, wind, aardwarmte, hout of biogas.

Waarschijnlijk heeft u nog wel stroom nodig van het energiebedrijf (vooral in de winter), maar u levert zelf ook stroom aan dat bedrijf (vooral in de zomer). Over een jaar gemeten is de woning dus ‘nul op de meter’.

Onderdelen van een energieneutraal of nul-opde meter huis

In een energieneutrale woning worden bijna altijd de volgende onderdelen toegepast:

 • Zeer goede isolatie van dak, muren, vloer
 • HR++ glas of triple glas
 • Geen of nauwelijks kieren
 • Een ventilatiesysteem, vaak met warmteterugwinning
 • Een verwarmingsinstallatie met een vloerverwarming die op lage temperatuur werkt. Dit buizensysteem krijgt warm water (van minder dan 55 graden) van een warmtepomp of zonneboiler
 • Zonnepanelen om stroom op te wekken voor o.a. de warmtepomp en alle apparaten
 • Meetapparatuur waarmee u kan zien wat u opwekt en wat u verbruikt.

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidies/financiering kan ik krijgen voor energiemaatregelen in en rond de woning ?

De overheid stimuleert woningeigenaren met subsidies en lage-renteleningen en er zijn banken die rentekorting geven bij een hypotheek. Er zijn op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden. Hierbij een overzicht.

Subsidies en financiering Rijk      

 • Subsidie energiebesparing eigen huis

De 'Subsidie energiebesparing eigen huis' is sinds 26 april 2017 voor eigenaar-bewoners uitgeput en kan niet meer aangevraagd worden. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.
Voor Vereniging van Eigenaren (VvE) is er een apart subsidiebudget waar nog voldoende budget is. VvE’s kunnen dus nog steeds aanvragen indienen. Zij kunnen subsidie van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 aanvragen, indien zij minimaal 2 energiebesparende maatregelen nemen. Daarnaast ontvangen zij subsidie indien zij advies inwinnen.

 • Subsidie voor duurzame energie – warmte (ISDE)

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunnen particulieren en zakelijke gebruikers een tegemoetkoming krijgen voor bepaalde soorten zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

 • Energiebespaarlening ‘Ik investeer slim’

Het gaat hier om maatregelen als isolatie, HR++ glas, zonneboiler en zonnepanelen, warmtepomp en andere energiezuinige installaties. Via de SVn is de landelijke Energiebespaarlening beschikbaar voor particuliere woningeigenaren en VvE's. Het is een landelijke lage-rentelening waarbij minimaal € 2500 en maximaal € 25.000 geleend kan worden (particulier). Door een VvE kan minimaal € 25.000 en maximaal € 5 miljoen geleend worden. 

 • Extra hypotheek energiebesparende maatregelen

De overheid heeft per 1 januari 2016 de hypotheeknormen verruimd voor woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen. Het extra bedrag voor energiebesparende maatregelen en A++ woningen is € 9000. Het extra bedrag voor nul-op-de-meterwoningen is € 27.000. 

 • Laag btw-tarief isoleren en btw op zonnepanelen terugvragen

Isoleert u uw woning? En is het doel hiervan dat uw woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan twee jaar onder het 6%-tarief. 

Als u als particulier zonnepanelen koopt, kunt u de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. 

 • Verlaagd tarief bij collectieve opwek: postcoderoos

Voor leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren. Zij komen in aanmerking voor teruggave van energiebelasting op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. 

Subsidies en financiering provincie Gelderland

Met subsidies ondersteunt de provincie Gelderland initiatieven op allerlei beleidsterreinen, van bodemsanering tot bedrijfsverplaatsingen en van sociale projecten tot technische innovatie. De provincie moedigt daarmee initiatiefnemers aan en helpt ermee de initiatieven te realiseren.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik gebruik maken van de "Subsidie energiebesparing eigen huis" voor isolatiemaatregelen?

De 'Subsidie energiebesparing eigen huis' is voor eigenaar-bewoners en VvE die in hun huis of appartement maatregelen willen nemen voor energiebesparing. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Let op: subsidie voor eigenaar-bewoners is sinds 26 april 2017 op

Sinds 26 april 2017 zijn er voldoende aanvragen voor de subsidie voor eigenaar-bewoners ontvangen. Het totaal beschikbare subsidiebedrag is nu volledig uitgeput.

Voor Vereniging van Eigenaren is er een apart subsidiebudget waar nog voldoende budget is. VvE’s kunnen dus nog steeds aanvragen indienen

Subsidie energiebesparing eigen huis

De Staatscourant publiceerde de regeling 'Subsidie energiebesparing eigen huis' op 1 september 2016.

Voor wie?

Particuliere woning- en appartementseigenaars en verenigingen van eigenaren kunnen gebruik maken van de regeling.

Energiebesparende maatregelen en advies

De 'Subsidie energiebesparing eigen huis' ontvangt u als u minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast ontvangt u subsidie als u advies inwint. U laat de maatregelen pas uitvoeren nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend. U heeft pas zekerheid over uw subsidie wanneer u de beschikking ontvangt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst.

U kunt kiezen uit verschillende maatregelen:

Energiebesparende maatregelen
U neemt 2 of meer energiebesparende maatregelen om subsidie te kunnen ontvangen. U kunt kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas.

Aanvullende maatregelen
Wilt u een stap verder gaan? Op aanvullende energiebesparende maatregelen zoals isolerende deuren en kozijnen ontvangt u extra subsidie.

Zeer energiezuinig pakket
Gaat u nog een stap verder? Voldoen uw energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen aan zwaardere eisen van bijvoorbeeld isolatie? Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

Bereken uw subsidie

U kunt uw subsidie vooraf zelf berekenen. De berekening Subsidie energiebesparing eigen huis is alleen bedoeld ter informatie en een indicatie. U kunt deze niet gebruiken als een aanvraag. Er is een rekentool voor eigenaar-bewoners en Vereniging van Eigenaren (VvE).

Budget 2016-2017

In de eerste ronde was € 20,5 miljoen beschikbaar. Per 1 januari 2017 is dit subsidiebedrag verhoogd met € 21,2 miljoen naar € 41,7 miljoen voor eigenaar-bewoners. Dit subsidiebedrag is nu volledig uitgeput.

Voor Vereniging van Eigenaren (VvE) is er een apart subsidiebudget waar nog voldoende budget is. VvE’s kunnen dus nog steeds aanvragen indienen.

Aanvragen

Vanaf 15 september 2016 kunt u uw aanvraag indienen. De subsidieaanvraag moet ingediend worden voordat u energiebesparende maatregelen neemt.

Let op: De het budget voor de subsidie energiebesparing eigen huis voor eigenaar-bewoners is op. Voor VvE’s is er nog voldoende subsidie beschikbaar.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik wil een duurzame woning bouwen, wat kan de gemeente Arnhem voor mij doen?

Door uw woning duurzaam te bouwen krijgt u een betaalbare, energiezuinige woning die gebouwd is met respect voor het milieu. In de woning is het gezond en comfortabel verblijven.

Vindt u daarnaast belangrijk dat uw woning veilig, functioneel, flexibel in gebruik en aanpasbaar aan uw levensfase (levensloopbestendig) is?

Vraag dan uw aannemer/-architect gebruik te maken van GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn).
 

Gratis sublicentie GPR en advies duurzaam bouwen

De gemeente Arnhem stimuleert en faciliteert het gebruik van GPR door een gratis sublicentie van GPR aan de architect of bouwer ter beschikking te stellen. Een adviseur duurzaam bouwen kan meekijken naar het ontwerp en duurzame adviezen geven.
 

Wat is GPR?

GPR meet de duurzaamheid van uw (toekomstige) woning volgens landelijke normen op de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Hier komt per thema een rapport-cijfer variërend van 1 tot 10 uit. Hoe hoger de scores, hoe duurzamer de woning. Door in het programma per thema het ontwerp aan te passen kunt u het door u gewenste niveau van duurzaamheid bepalen.
 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Als VvE willen we maatregelen nemen om energie te besparen. Is er subsidie of financiering is mogelijk?

Energiebesparing en verduurzaming worden de komende tijd voor VvE’s steeds belangrijker bij het beheren en onderhouden van het gezamenlijke bezit, het appartementengebouw.

VvE-scan

U heeft de ambitie om uw VvE te verbeteren, maar waar moet u beginnen? Welke maatregelen zijn er? Waar kunt u het beste mee beginnen? Wat kost dat en hoe blijft u als VvE binnen het maandelijkse budget? Is het voor uw VvE haalbaar om geheel Nul op de Meter te worden? Doorgaans is het voor een VvE lastig om deze vragen te beantwoorden.

De provincie Gelderland geeft daarom maximaal € 4.000,- subsidie aan VvE’s die een VvE-scan willen laten uitvoeren. Tijdens een VvE-scan wordt het complex niet alleen technisch doorgelicht, maar wordt ook de financiële situatie van de VvE bekeken. Uit de verkenning wordt duidelijk of de VvE kansrijk is om (in stappen) naar Nul op de Meter (NOM) te gaan. Een gebouw met Nul op de Meter is verregaand verduurzaamd en heeft (bijna) geen energierekening meer. De vermeden energiekosten worden gebruikt om de investeringen van te betalen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website VvE Energieloket Gelderland.

Subsidie en VvE Energiebespaarlening

Recent zijn nieuwe subsidieregelingen van kracht geworden, ook voor de VvE. Daarmee wordt het eenvoudiger om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Door aangepaste wetgeving krijgen VvE’s ook meer mogelijkheden om - indien nodig - geld te lenen om de maatregelen te financieren.

Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor de Subsidie energiebesparing eigen huis.  Hiermee kan een vereniging subsidie aanvragen voor:

 • energieadvies en eventueel procesbegeleiding;
 • energieadvies in combinatie met een groen of duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding;
 • het laten uitvoeren van minimaal 2 energiebesparende maatregelen en­ eventueel een energieprestatiegarantie.

Ook is het mogelijk om met de VvE Energiebespaarlening, speciaal voor Verenigingen van Eigenaren, energiebesparende investeringen in of aan een appartementencomplex te financieren. Kijk voor meer informatie op de website VvE Energieloket Gelderland.

Op de website van VvE Belang vindt u informatie over de mogelijkheden. U leest op de website van VvE Belang hoe u ideeën en plannen kunt uitwerken tot een concreet en goed onderbouwd plan van aanpak. Ook heeft VvE Belang producten en diensten beschikbaar om VvE’s te ondersteunen en te begeleiden bij de verduurzaming van hun appartementengebouw.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62