Schoon vervoer

Elektrisch rijden is schoon, rustig en zuinig. En de mogelijkheden om elektrisch nog verder en comfortabeler te reizen nemen toe. 

Wat zijn voordelen van een elektrische auto?

Elektrische auto's hebben een gemiddelde actieradius van 170 kilometer. Daarmee kan bijna negentig procent van alle autoritten worden afgelegd, want deze zijn korter dan vijftig kilometer. Als u grotere afstanden ineens rijdt, zijn elektrische auto's met een hulpmotor op benzine, ofwel range-extender, of de (plug-in) hybrides een uitkomst. Hybride auto's rijden op een zeer zuinige benzinemotor en daarnaast op stroom, waardoor ze minder milieubelastend zijn dan de gemiddelde benzine-auto. Elektrische of hybride auto's kunnen de CO2-uitstoot met veertig procent verminderen.

Elektrisch rijden voor alle afstandenDe stroom van een elektrische auto komt uit het stopcontact: de milieubelasting daarvan ontstaat in de elektriciteitscentrale. Als dat een conventionele centrale is, komen door de verbranding van fossiele brandstoffen vervuilende stoffen en broeikasgassen vrij. U kunt wel met zonnepanelen op uw dak eigen groene stroom opwekken en zo tot aan 5.800 kilometer rijden als u dit gebruikt om de elektrische auto mee op te laden.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik als ondernemer investeringsaftrek krijgen bij aanschaf van een duurzame auto of aanvraag van laadpaal?

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in een duurzame auto? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Aardgasauto’s, waterstofauto’s, volledig elektrische en plug-in hybride auto's komen in aanmerking voor MIA onder bedrijfsmiddelcodes F 3109, G 3110, D 3111 en E 3113. Auto's met dieselmotoren zijn uitgesloten voor de MIA en Vamil.

  • Waterstofauto’s komen in aanmerking voor 36% MIA en 75% Vamil onder code F 3109
  • Volledig elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km komen in aanmerking voor 36% MIA onder code G 3110
  • Plug-in hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot van > 0 – 30 gr/km komen in aanmerking voor 27% MIA onder code D 3111. Plugin-hybride auto’s met een dieselmotor zijn uitgesloten voor de MIA, net als plugin-hybrides met een uitstoot groter dan 30 g/km: code E 3112 is in 2016 vervallen.
  • Aardgasauto’s komen voor 50% in aanmerking voor 13,5 % MIA onder code E 3113.

Aanvragen

U kunt MIA aanvragen binnen 3 maanden, nadat u de auto besteld hebt. De auto hoeft nog niet op kenteken te staan. De besteldatum en niet de datum waarop de auto op kenteken komt, is bepalend voor de eisen die MIA aan de auto stelt.

De laadpaal kan apart worden gemeld als het investeringsbedrag.

Voor meer informatie en de voorwaarden kijk op de website van RVO.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Aanvragen oplaadpunt voor elektrisch voertuig in de gemeente Rheden

Rijdt u als particulier elektrisch, maar heeft u geen eigen terrein om uw voertuig op te laden? Doe dan een aanvraag voor een openbaar oplaadpunt op straat. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wel moet u bij plaatsing een laaddiensttegoed afnemen voor op uw laadpas. Dit tegoed is geldig u bij alle openbare laadpunten in Nederland.

Groene stroom

Op de oplaadpunten in onze gemeente tankt u 100% groene stroom uit Nederland. Dit betekent dat u geen CO2 uitstoot voor de elektrisch gereden kilometers. Elektrische voertuigen veroorzaken bovendien geen lokale uitstoot van fijnstof en NO2 en dragen zo bij aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit.

Locaties oplaadpalen

Op www.oplaadpalen.nl staat een kaart met alle oplaadpunten die bij u in de buurt beschikbaar zijn. Ook al staat er een oplaadpunt in uw buurt, dan vragen wij u toch een verzoek in te dienen. Op die manier weten wij op tijd of het netwerk voldoende capaciteit heeft.

Voorwaarden

  • U bent in het bezit van een elektrisch voertuig (auto, motor) met een minimaal volledig elektrisch bereik van 45 km.
  • U heeft geen oprit/parkeergelegenheid op eigen terrein.
  • U woont in de gemeente Rheden of werkt er minimaal 18 uur per week.
  • U neemt bij plaatsing van het oplaadpunt een laaddiensttegoed af ter waarde van € 660,00 van Cofely Nederland. Dit tegoed is bij alle openbare oplaadpunten in Nederland te gebruiken en staat gelijk aan circa 200 laadbeurten. Als het oplaadpunt niet gerealiseerd wordt, hoeft u dit tegoed uiteraard niet af te nemen.

Aanvragen

Gebruik het online aanvraagformulier om een oplaadpunt aan te vragen. Voor de aanvraag heeft u een digitale kopie van uw kentekenbewijs, leasecontract of aankoopbewijs van uw elektrische auto nodig.

U vraagt een openbaar laadpunt aan tot 16 juni 2017. Vanwege de kosten plaatsen wij maar een beperkt aantal openbare oplaadpunten. Het is daarom aan te raden om zo snel mogelijk uw aanvraag in te dienen. Onderhoud en exploitatie van de openbare oplaadpunten is gegarandeerd tot 16 juni 2024.

Procedure

Eerst wordt gekeken naar de beschikbaarheid van een oplaadpunt binnen een straal van 300 meter. In dat geval is het mogelijk dat er géén extra laadpunt wordt geplaatst. Ook moet het mogelijk zijn om een oplaadpunt te plaatsen op de gewenste locatie.

Voor het realiseren van het oplaadpunt is een verkeersbesluit nodig, waarvoor een bezwaar en beroepperiode geldt. Als alles in orde is, starten wij de procedure voor het plaatsen van het oplaadpunt. Dankzij een bijdrage aan Cofely voor het plaatsen van het oplaadpunt is het laadtarief bij de openbare laadpalen in Rheden slechts € 0,28 per kWh, met een starttarief van € 0,50.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidies zijn er voor elektrisch vervoer in Renkum?

De voorwaarden voor de subsidie zijn dat u in bezit bent van een elektrisch voertuig met een minimaal bereik van van 45 km. U heeft geen eigen oprit en/of parkeergelegenheid op uw eigen terrein. U woont in de gemeente renkum.

De gemeente stimuleert electrisch rijden en probeert zelf ook subsidie te krijgen voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte. Daarom wilt zij weten hoeveel mensen interesse hebben in een laadpaal.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat is er in de gemeente Arnhem geregeld voor oplaadpunten voor een elektrische auto?

De gemeente Arnhem wil het rijden op alternatieve brandstoffen stimuleren. Het doel is emissieloos vervoer, geen uitstoot meer van fijnstof en stikstofdioxide.

Oplaadpalen voor elektrisch vervoer

In opdracht van de gemeente Arnhem plaatst Allego laadpalen in Arnhem, schoon en klimaatneutraal, uiteraard met groene stroom. Voor een overzicht van laadpalen en het aanvragen van een laadpaal kunt u terecht op de website openbaarladen.nl/arnhem

Aanvraag laadpaal elektrisch rijden

Wilt u een elektrische laadpaal aanvragen? Omdat de vraag naar laadpalen snel toeneemt heeft Arnhem beleidsregels opgesteld. Arnhem hanteert bij de plaatsing een kaart, waarbij de afweging tussen parkeerdruk, beschermd stadsgezicht, verbruik naburige palen en dekking een rol spelen.

Bent u in bezit van een elektrische of hybride auto en wilt u een openbare laadpaal bij u in de buurt? Dan kunt u hiervoor bij Allego een aanvraag doen. Voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraag kijk op de website van de gemeente Arnhem - Aanvraag laadpaal elektrisch rijden.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Zijn er elektrische laadpalen in Renkum?

In de gemeente Renkum staan 17 semi-publieke laadpalen en 14 openbare (waarvan een aantal nog gerealiseerd moeten worden).

Laadlocatie Mozartlaan DoorwerthLaadlocatie Raadhuisplein Oosterbeek

Laadpaal Europaplein Renkum


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Waar vind ik een laadpaal voor elektrische auto's?

Bent u op zoek naar een laadpaal? Er bestaan een aantal website waar de locaties op staan. Voorbeelden daarvan zijn Oplaadpalen.nl en Chargemap.com. Op Chargemap.com kunnen gebruikers zelf foto's maken en uploaden.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik wil als MKB duurzaam investeren. Levert dat belastingvoordeel op?

Milieu investeringen

Ondernemers die investeren in elektrische bussen, duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen kunnen in 2018 gebruik maken van fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor het jaar 2018 is er € 139 miljoen beschikbaar voor ondernemers die duurzaam willen investeren.

Bedrijven die investeren in technieken die op de Milieulijst 2018 staan, kunnen tot 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. De nieuwe Milieulijst biedt belastingvoordeel voor duurzame gebouwen, innovatieve afvalverwerkingstechnieken en vele andere vernieuwende milieutechnieken.

Energie investeringen

Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.Het budget voor 2018 is 147 miljoen.

Bedrijven die investeren in op de Energielijst 2018 genoemde technieken kunnen tot 54,5% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) wil het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62