Subsidies en financiering

Voor veel energiemaatregelen is subsidie of een mooie financiele regeling beschikbaar. Daarmee is energie besparen nog voordeliger!

Kunnen ondernemersorganisaties subsidie krijgen voor begeleiding van energiebesparing bij bedrijven en instellingen?

Een groot aantal bedrijven moet maatregelen nemen die energie besparen en zich binnen 5 jaar terugverdienen.  De provincie Gelderland heeft sinds 1 januari 2018 een bijdrage beschikbaar voor ondernemersorganisaties van winkelcentra, bedrijventerreinen en branches, die inzicht willen hebben in het energieverbruik en besparingskansen van bedrijven.

Provinciale subsidie: Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen

Deze subsidie is beschikbaar voor ondernemersorganisaties die individuele bedrijven informatie geven over energiescans en begeleiden bij het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen.

Voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat de plannen ook gefinancierd worden door anderen. Meestal zijn dit gemeenten. Zij betrekken vaak ook scholen, sportverenigingen en zorginstellingen, zodat deze aanpak breder gaat. Ook moeten omgevingsdiensten een positief advies geven. De provincie heeft voor deze plannen in totaal €1 miljoen beschikbaar. De subsidie is niet bedoeld voor het financieren van energiebesparende maatregelen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Is er een speciaal energieloket, waar een VvE terecht kan met alle energievragen?

Op 2 oktober 2017 is het VvE Energieloket Gelderland van start gegaan.

Het VvE Energieloket is beschikbaar voor alle (leden van) Vereniging van Eigenaren in Gelderland die aan de slag willen met de verduurzaming van hun gebouw. Het VvE Energieloket Gelderland geeft informatie hoe u uw gebouw kan verbeteren op het gebied van comfort, energiezuinigheid, veiligheid en uitstraling.

Het biedt bijvoorbeeld ondersteuning door:

 • VvE’s een scan aan te bieden die de verduurzamingsmogelijkheden in kaart brengt
 • Actuele informatie
 • Informatie over beschikbare subsidies en leningen
 • Blogs met o.a. ervaringen van andere VvE’s
 • Informatiebijeenkomsten en activiteiten in de regio

De komende tijd wil het VvE Energieloket met zo veel mogelijk VvE’s in contact komen om de mogelijkheden te onderzoeken om binnen de huidige maandlasten gebouwen comfortabeler en energiezuiniger te maken.

Spreekt dit u aan? Neem gerust contact op met het VvE Energieloket Gelderland via 085 – 060 89 39 of stuur een e-mail naar info@vve-energieloket.nl


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Moet een kantoor verplicht een energielabel C hebben?

Wat verandert er?

Verwacht wordt dat vanaf 2023 ieder bestaand kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C moet hebben. Check daarom uw energielabel met op EP-online, zodat u tijdig maatregelen kunt nemen.

Wat gebeurt er als ik niet tijdig aan de labelverplichting voldoe?

Het pand mag niet meer als kantoor gebruikt worden. En u riskeert een bestuurlijke boete. 

Aan welke bouwkundige ingrepen moet ik denken?

De Energiebesparingsverkenner Kantoren geeft u een indicatie hoe u aan de Energielabel C verplichting kunt voldoen.

RVO heeft een overzichtelijk infographic opgesteld met 15 erkende maatregelen voor energiebesparing in kantoren. Deze overlappen deels met de criteria voor energielabel C

Hoe vraag ik een energielabel aan?

Via een adviseur met een BRL9500-certificaat, kijk hiervoor op het Kwaliteitsregister van QbisNL

Meer weten?

Deze wetgeving is momenteel nog in ontwikkeling. Voor verdere informatie kunt u terecht op RVO - Energielabel C kantoren.

Let op: nieuwe gebouwen moeten vanaf 1 januari 2021 bijna energieneutraal (BENG) zijn.

Becijferd is dat de maatregel vanaf 2023 ruim 8 petajoule energiebesparing per jaar oplevert

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidies/financiering kan ik krijgen voor energiemaatregelen in en rond de woning ?

De overheid stimuleert woningeigenaren met subsidies en lage-renteleningen en er zijn banken die rentekorting geven bij een hypotheek. Er zijn op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden. Hierbij een overzicht.

Subsidies en financiering Rijk      

 • Subsidie energiebesparing eigen huis

De 'Subsidie energiebesparing eigen huis' is sinds 26 april 2017 voor eigenaar-bewoners uitgeput en kan niet meer aangevraagd worden. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.
Voor Vereniging van Eigenaren (VvE) is er een apart subsidiebudget waar nog voldoende budget is. VvE’s kunnen dus nog steeds aanvragen indienen. Zij kunnen subsidie van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 aanvragen, indien zij minimaal 2 energiebesparende maatregelen nemen. Daarnaast ontvangen zij subsidie indien zij advies inwinnen.

 • Subsidie voor duurzame energie – warmte (ISDE)

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunnen particulieren en zakelijke gebruikers een tegemoetkoming krijgen voor bepaalde soorten zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

 • Energiebespaarlening ‘Ik investeer slim’

Het gaat hier om maatregelen als isolatie, HR++ glas, zonneboiler en zonnepanelen, warmtepomp en andere energiezuinige installaties. Via de SVn is de landelijke Energiebespaarlening beschikbaar voor particuliere woningeigenaren en VvE's. Het is een landelijke lage-rentelening waarbij minimaal € 2500 en maximaal € 25.000 geleend kan worden (particulier). Door een VvE kan minimaal € 25.000 en maximaal € 5 miljoen geleend worden. 

 • Extra hypotheek energiebesparende maatregelen

De overheid heeft per 1 januari 2016 de hypotheeknormen verruimd voor woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen. Het extra bedrag voor energiebesparende maatregelen en A++ woningen is € 9000. Het extra bedrag voor nul-op-de-meterwoningen is € 27.000. 

 • Laag btw-tarief isoleren en btw op zonnepanelen terugvragen

Isoleert u uw woning? En is het doel hiervan dat uw woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan twee jaar onder het 6%-tarief. 

Als u als particulier zonnepanelen koopt, kunt u de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. 

 • Verlaagd tarief bij collectieve opwek: postcoderoos

Voor leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren. Zij komen in aanmerking voor teruggave van energiebelasting op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. 

Subsidies en financiering provincie Gelderland

Met subsidies ondersteunt de provincie Gelderland initiatieven op allerlei beleidsterreinen, van bodemsanering tot bedrijfsverplaatsingen en van sociale projecten tot technische innovatie. De provincie moedigt daarmee initiatiefnemers aan en helpt ermee de initiatieven te realiseren.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik gebruik maken van de "Subsidie energiebesparing eigen huis" voor isolatiemaatregelen?

De 'Subsidie energiebesparing eigen huis' is voor eigenaar-bewoners en VvE die in hun huis of appartement maatregelen willen nemen voor energiebesparing. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Let op: subsidie voor eigenaar-bewoners is sinds 26 april 2017 op

Sinds 26 april 2017 zijn er voldoende aanvragen voor de subsidie voor eigenaar-bewoners ontvangen. Het totaal beschikbare subsidiebedrag is nu volledig uitgeput.

Voor Vereniging van Eigenaren is er een apart subsidiebudget waar nog voldoende budget is. VvE’s kunnen dus nog steeds aanvragen indienen

Subsidie energiebesparing eigen huis

De Staatscourant publiceerde de regeling 'Subsidie energiebesparing eigen huis' op 1 september 2016.

Voor wie?

Particuliere woning- en appartementseigenaars en verenigingen van eigenaren kunnen gebruik maken van de regeling.

Energiebesparende maatregelen en advies

De 'Subsidie energiebesparing eigen huis' ontvangt u als u minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast ontvangt u subsidie als u advies inwint. U laat de maatregelen pas uitvoeren nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend. U heeft pas zekerheid over uw subsidie wanneer u de beschikking ontvangt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst.

U kunt kiezen uit verschillende maatregelen:

Energiebesparende maatregelen
U neemt 2 of meer energiebesparende maatregelen om subsidie te kunnen ontvangen. U kunt kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas.

Aanvullende maatregelen
Wilt u een stap verder gaan? Op aanvullende energiebesparende maatregelen zoals isolerende deuren en kozijnen ontvangt u extra subsidie.

Zeer energiezuinig pakket
Gaat u nog een stap verder? Voldoen uw energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen aan zwaardere eisen van bijvoorbeeld isolatie? Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

Bereken uw subsidie

U kunt uw subsidie vooraf zelf berekenen. De berekening Subsidie energiebesparing eigen huis is alleen bedoeld ter informatie en een indicatie. U kunt deze niet gebruiken als een aanvraag. Er is een rekentool voor eigenaar-bewoners en Vereniging van Eigenaren (VvE).

Budget 2016-2017

In de eerste ronde was € 20,5 miljoen beschikbaar. Per 1 januari 2017 is dit subsidiebedrag verhoogd met € 21,2 miljoen naar € 41,7 miljoen voor eigenaar-bewoners. Dit subsidiebedrag is nu volledig uitgeput.

Voor Vereniging van Eigenaren (VvE) is er een apart subsidiebudget waar nog voldoende budget is. VvE’s kunnen dus nog steeds aanvragen indienen.

Aanvragen

Vanaf 15 september 2016 kunt u uw aanvraag indienen. De subsidieaanvraag moet ingediend worden voordat u energiebesparende maatregelen neemt.

Let op: De het budget voor de subsidie energiebesparing eigen huis voor eigenaar-bewoners is op. Voor VvE’s is er nog voldoende subsidie beschikbaar.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik subsidie krijgen als ik investeer in duurzame warmte en minder gasverbruik?

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u als particulier of bedrijf een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van

 • zonneboilers,
 • warmtepompen,
 • biomassaketels en
 • pelletkachels.

De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie.

Ook gelden voor de apparaten specifieke technische eisen om in aanmerking te komen voor deze Investeringssubsidie. Bekijk de eisen, goedgekeurde types en subsidiebedragen op de specifieke webpagina's over zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels op de website van RVO.

De meerjarige regeling opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Aanvragen kan tot en met 31 december 2018. In 2018 is er € 100 miljoen subsidie beschikbaar voor zakelijke gebruikers en particulieren.

De voorwaarden en technische eisen voor de subsidie vindt u op de website van RVO.

Wilt u meer weten over warmtetechnieken, de kosten en de besparing die het oplevert, kijk dan op de website Duurzamewarmte.nl. Hier vindt u een handige tool voor advies op maat en informatie over betrouwbare leveranciers en beschikbare subsidie.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om subsidie van het Rijk te krijgen?

Om in aanmerking te komen voor een Rijkssubsidie of financiering moet vaak aan allerlei voorwaarden worden voldaan. Het is belangrijk deze voorwaarden goed te lezen voordat een aanvraag wordt ingediend. Dat kan een latere teleurstelling voorkomen als een aanvraag wordt afgewezen. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de specifieke regelingen.     


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik wil isoleren, maar er zit asbest in mijn dak. Wat nu?

Gaat u verbouwen in een huis dat voor 1994 is gebouwd? Pas dan op voor asbest. Als u asbesthoudend materiaal beschadigt (bijvoorbeeld door breken, boren of zagen), kunnen er asbestvezels vrijkomen. Inademen van die vezels kan slecht zijn voor uw gezondheid.

Als u asbest ontdekt, moet u het (laten) verwijderen of afdekken als er een risico is dat er vezels vrijkomen. Is dat risico er niet, dan is het vaak beter om asbest te laten zitten. Dat geldt bijvoorbeeld als het asbest goed vast zit (‘hechtgebonden’ is, bijvoorbeeld in cement zit), of op plekken zit die goed zijn afgeschermd en waar u nooit komt.

In sommige gevallen mag u asbest zelf verwijderen, in andere gevallen moet u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. In elk geval geldt: verkeerd verwijderen is vaak gevaarlijker dan laten zitten.

Asbestdak: voor 2024 verwijderen

Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden en moet u dus (laten) verwijderen. De reden hiervoor is dat asbestdaken door weer en wind kunnen beschadigen, waardoor er vezels kunnen vrijkomen. Er is een subsidieregeling voor daken van 35 m2 of groter. 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidies zijn er voor het MKB voor het nemen van energiemaatregelen?

Rijkssubsidie voor duurzame energie

 • Rijksregelingen voor het MKB

Wilt u zelf (op kleine schaal) duurzame energie opwekken? Er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels, warmtepompen en pelletkachels. De rijksoverheid stelt hiervoor 70 miljoen euro beschikbaar.

Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing of opwekken van duurzame energie

 • Expertisecentrum Energiebesparen en EnergieNext

Op de websites van het Expertisecentrum Energiebesparen en EnergieNext staan links naar diverse financieringsmogelijkheden.
Op het Digitale Subsidieloket van EnergieNext kunt u de meest relevante en actuele subsidieregelingen op het gebied van duurzame energie doorzoeken (goed te ontsluiten door te zoeken op termen zoals energiebesparing of zonnepanelen).

 • Intergemeentelijk Subsidiebureau

Het Intergemeentelijk subsidiebureau (IGS) kan ondernemers, verenigingen en stichtingen in de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Rheden op weg helpen met welke subsidies en financieringsconstructies interessant kunnen zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld ook Europese subsidies zijn als het gaat om innovaties op vlak van energiebesparen en energie opwekken. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de heer H. Temmink (h.temmink@renkum.nl) of de heer A. Krijnse Locker (a.krijnse.locker@renkum.nl)  

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik wil als MKB duurzaam investeren. Levert dat belastingvoordeel op?

Milieu investeringen

Ondernemers die investeren in elektrische bussen, duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen kunnen in 2018 gebruik maken van fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor het jaar 2018 is er € 139 miljoen beschikbaar voor ondernemers die duurzaam willen investeren.

Bedrijven die investeren in technieken die op de Milieulijst 2018 staan, kunnen tot 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. De nieuwe Milieulijst biedt belastingvoordeel voor duurzame gebouwen, innovatieve afvalverwerkingstechnieken en vele andere vernieuwende milieutechnieken.

Energie investeringen

Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.Het budget voor 2018 is 147 miljoen.

Bedrijven die investeren in op de Energielijst 2018 genoemde technieken kunnen tot 54,5% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) wil het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik als ondernemer investeringsaftrek krijgen bij aanschaf van een duurzame auto of aanvraag van laadpaal?

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in een duurzame auto? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Aardgasauto’s, waterstofauto’s, volledig elektrische en plug-in hybride auto's komen in aanmerking voor MIA onder bedrijfsmiddelcodes F 3109, G 3110, D 3111 en E 3113. Auto's met dieselmotoren zijn uitgesloten voor de MIA en Vamil.

 • Waterstofauto’s komen in aanmerking voor 36% MIA en 75% Vamil onder code F 3109
 • Volledig elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km komen in aanmerking voor 36% MIA onder code G 3110
 • Plug-in hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot van > 0 – 30 gr/km komen in aanmerking voor 27% MIA onder code D 3111. Plugin-hybride auto’s met een dieselmotor zijn uitgesloten voor de MIA, net als plugin-hybrides met een uitstoot groter dan 30 g/km: code E 3112 is in 2016 vervallen.
 • Aardgasauto’s komen voor 50% in aanmerking voor 13,5 % MIA onder code E 3113.

Aanvragen

U kunt MIA aanvragen binnen 3 maanden, nadat u de auto besteld hebt. De auto hoeft nog niet op kenteken te staan. De besteldatum en niet de datum waarop de auto op kenteken komt, is bepalend voor de eisen die MIA aan de auto stelt.

De laadpaal kan apart worden gemeld als het investeringsbedrag.

Voor meer informatie en de voorwaarden kijk op de website van RVO.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan een schoolbestuur subsidie krijgen voor advies voor het verduurzamen van de school?

Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw school verduurzamen of verfrissen? Vanaf 3 oktober 2016 kunt u subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van €3.500.

Waar krijgt u subsidie voor?

 • de inhuur van een expert voor advies om energiebesparende maatregelen te treffen
 • de inhuur voor een expert voor advies om duurzame energiebronnen te benutten
 • de inhuur van een expert voor advies voor het treffen van maatregelen die het binnenklimaat van scholen verbeteren

Een schoolbestuur kan maximaal één aanvraag indienen. Er is ruimte om ongeveer 150 subsidieaanvragen te honoreren.

Green Deal Scholen

Het subsidiekader is onderdeel van de Green Deal Scholen. Het draagt bij aan het doel voor duurzame groei. In het Nationaal Energie-Akkoord is afgesproken de expertise van schoolbesturen te vergroten op het gebied van verduurzaming en verfrissing van scholen. Zo worden besturen gestimuleerd om daar daadwerkelijk werk van te maken.

Aanvragen

Schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs kunnen vanaf 3 oktober 2016 tot vrijdag 31 december 2017, 17:00 uur een aanvraag indienen via het e-Loket. U doet dit met eHerkenning niveau 1. 

eHerkenning

Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket. Regel dit dus op tijd.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kunnen sportclubs subsidie krijgen voor zonnepanelen en/of energiebesparende maatregelen?

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Zij kunnen een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 januari 2018, 09.00 uur. Er wordt jaarlijks een budget vastgesteld. Het beschikbare subsidiebudget voor 2018 is 8 miljoen euro. De subsidieregeling loopt van 2016 t/m 2020.

Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties.

Sportclubs kunnen voor investeringen van meer dan 3.000 euro in energiebesparing of duurzame energie subsidie aanvragen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen, dan kan de subsidie met 500 euro worden verhoogd.

Ook is het mogelijk voor verenigingen om bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling te krijgen voor een lening waarmee zij de investeringen doen.

LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers

Doel van de regeling is om energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier kunnen zij vaak winst op behalen. De aanvragers kunnen subsidie aanvragen maatregelen zoals: led-verlichting, isolatie, zonnepanelen, zonneboilers.

Maatregelenlijst

Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie staan op de maatregellijst. Deze bevat een opsomming van maatregelen op het gebied van:

 • verlichting
 • verwarming en ventilatie
 • water
 • bouwkundige maatregelen
 • duurzame energie

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan een VVE subsidie krijgen voor onderzoek naar de mogelijkheden voor energiebesparing?

Wilt u als Vereniging van Eigenaars een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor energiebesparing? Dan kunt u vanaf 1 juli 2017 subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een onderzoek naar een Nul op de Meter (NOM)-ready aanpak. Deze aanpak houdt in dat de woning direct verbeterd wordt en verantwoord voorbereid is op een volledig energieneutraal functioneren met behulp van latere ingrepen. Uit het onderzoek dient een advies te volgen over de te nemen maatregelen. Het onderzoek moet verder duidelijk maken welke stappen een verbetering van het energielabel (een  ‘energielabelsprong’) haalbaar maken en hoe dit kan worden aangepakt.

Subsidie aanvraag

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Er is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld voor deze subsidie. U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2017 of totdat dit bedrag besteed is. 

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraag op de website van de Provincie Gelderland


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Als VvE willen we maatregelen nemen om energie te besparen. Is er subsidie of financiering is mogelijk?

Energiebesparing en verduurzaming worden de komende tijd voor VvE’s steeds belangrijker bij het beheren en onderhouden van het gezamenlijke bezit, het appartementengebouw.

VvE-scan

U heeft de ambitie om uw VvE te verbeteren, maar waar moet u beginnen? Welke maatregelen zijn er? Waar kunt u het beste mee beginnen? Wat kost dat en hoe blijft u als VvE binnen het maandelijkse budget? Is het voor uw VvE haalbaar om geheel Nul op de Meter te worden? Doorgaans is het voor een VvE lastig om deze vragen te beantwoorden.

De provincie Gelderland geeft daarom maximaal € 4.000,- subsidie aan VvE’s die een VvE-scan willen laten uitvoeren. Tijdens een VvE-scan wordt het complex niet alleen technisch doorgelicht, maar wordt ook de financiële situatie van de VvE bekeken. Uit de verkenning wordt duidelijk of de VvE kansrijk is om (in stappen) naar Nul op de Meter (NOM) te gaan. Een gebouw met Nul op de Meter is verregaand verduurzaamd en heeft (bijna) geen energierekening meer. De vermeden energiekosten worden gebruikt om de investeringen van te betalen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website VvE Energieloket Gelderland.

Subsidie en VvE Energiebespaarlening

Recent zijn nieuwe subsidieregelingen van kracht geworden, ook voor de VvE. Daarmee wordt het eenvoudiger om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Door aangepaste wetgeving krijgen VvE’s ook meer mogelijkheden om - indien nodig - geld te lenen om de maatregelen te financieren.

Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor de Subsidie energiebesparing eigen huis.  Hiermee kan een vereniging subsidie aanvragen voor:

 • energieadvies en eventueel procesbegeleiding;
 • energieadvies in combinatie met een groen of duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding;
 • het laten uitvoeren van minimaal 2 energiebesparende maatregelen en­ eventueel een energieprestatiegarantie.

Ook is het mogelijk om met de VvE Energiebespaarlening, speciaal voor Verenigingen van Eigenaren, energiebesparende investeringen in of aan een appartementencomplex te financieren. Kijk voor meer informatie op de website VvE Energieloket Gelderland.

Op de website van VvE Belang vindt u informatie over de mogelijkheden. U leest op de website van VvE Belang hoe u ideeën en plannen kunt uitwerken tot een concreet en goed onderbouwd plan van aanpak. Ook heeft VvE Belang producten en diensten beschikbaar om VvE’s te ondersteunen en te begeleiden bij de verduurzaming van hun appartementengebouw.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke duurzaamheidslening en subsidies zijn specifiek voor gemeente Renkum?

Duurzaamheidslening

Met de Duurzaamheidslening krijgt u de kans om uw woning energiezuiniger te maken. Met relatief simpele ingrepen, zoals het isoleren van uw vloeren, muren en/of daken, het plaatsen van zonnepanelen of dubbelglas, slaat u twee vliegen in één klap.

De maatregelen waarvoor u een duurzaamheidslening kunt aanvragen staan in de Verordening:
a. warmtepomp;
b. zonnepanelen;
c. zonneboiler;
d. gevelisolatie;
e. dakisolatie;
f. vloerisolatie;
g. raamisolatie;
h. (duurzame) verwarmingsinstallatie;
i. grijswatercircuit;
j. warmtekrachtkoppeling;
k. warmteterugwinning via diverse installaties (bijvoorbeeld douchewater);
l. overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan de beperking van de energievraag, ofwel vermindering van de CO2 uitstoot van de woning, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorzieningen van de woning.

Door het nemen van energiemaatregelen bespaart op uw woonlas­ten, krijgt u een comfortabeler woning én levert u een bijdrage aan onze ambitie: een klimaatneutraal Renkum in 2040.

De belangrijkste voorwaarden en kenmerken van de Duurzaamheidslening zijn:

 • doelgroep: eigenaren/bewoners van een bestaande woning van minimaal 10 jaar oud, in de gemeente Renkum, waarvan de laatst bekende WOZ-waarde niet hoger is dan € 350.000,-
 • hoogte lening: minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000,-;
 • looptijd lening: maximaal 15 jaar.

Aanvragen
Op de website van gemeente Renkum vindt u een aanvraagformulier. Ga naar www.renkum.nl en zoek op Duurzaamheidslening, of bel telefoonnummer (026) 33 48 111.
 

Duurzaamheidslening voor VVE’s

Een duurzaamheidslening voor een Vereniging van Eigenaren aanvragen?
Kijk dan op www.energiebespaarlening.nl.
 

Duurzaamheidslening voor maatschappelijke instellingen

Wilt u als maatschappelijke of onderwijsinstelling duurzame maatregelen treffen aan uw pand(en) of schoolgebouwen? Dan kunt u daarvoor van de gemeente een duurzaamheidslening met gunstige voorwaarden ontvangen.

Voorwaarden en kenmerken
De belangrijkste voorwaarden en kenmerken van de duurzaamheidsleningen voor maatschappelijke instellingen zijn:

 • Doelgroep: verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk en met een maatschappelijk belang, en onderwijsinstellingen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs.
 • Duurzame maatregelen waarvoor de lening bestemd is: bestaande technieken of innovatieve technieken die leiden tot energiebesparing en/of de productie van duurzaam opgewekte energie.
 • Hoogte lening: minimaal € 5.000,- en maximaal € 75.000,-.
 • Looptijd lening: tien jaar.
 • Rentepercentage lening: drie procent lager dan het 10-jaars rentetarief gehanteerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), met een minimum van één procent.
 • Afsluitkosten: eenmalig € 300,- ten behoeve van de administratieve afhandeling.

Aanvragen
Vul het aanvraagformulier duurzaamheidslening voor maatschappelijke instellingen (pdf, 106 kB) in en stuur het met de bijlagen naar gemeente Renkum, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Meer informatie en de manier waarop wij u aanvraag afhandelen staat in de kaders Reserve duurzaamheidsleningen voor maatschappelijke instellingen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidie is er voor woningisolatie in de gemeente Rheden

Helaas is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor energiebesparende maatregelen in particuliere woningen. Het subsidiepotje voor 2016 is leeg. In totaal was er € 100.000 beschikbaar. Aanvragen zijn beoordeeld in volgorde van binnenkomst.

Toegekende aanvragen

Is uw aanvraag toegekend, dan moeten de maatregelen vóór 1 januari 2017 worden uitgevoerd. Eerder ontvangen subsidie uit een vorige subsidieregeling wordt in mindering gebracht.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat doet de gemeente Rheden voor ondernemers en verenigingen om duurzame initiatieven mogelijk te maken?

De gemeente Rheden heeft als doel om CO2-neutraal te zijn in 2040. Om dit te bereiken moeten veel gebeuren. De gemeente richt zich daarbij voornamelijk op energiebesparing, bijvoorbeeld door isolatie van woningen en productie van duurzame energie, bijvoorbeeld door plaatsen van zonnepanelen.

Met het stimuleringsfonds duurzame maatregelen (PDF, 35 kB) kunnen verenigingen en stichtingen goedkoop geld lenen voor investeringen in maatregelen die bijdragen aan een CO2-neutraal Rheden.

De Rhedense Energie Bouwers (REB) bestaat gemotiveerde lokale ondernemers uit de bouw- en installatiesector die oplossingen bieden voor comfortabel en energiezuinig wonen. Zij laten u slimme oplossingen zien voor energiebesparing en weten alles over isoleren, energiezuinig verwarmen en energie opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen.

Wilt u zelf (op kleine schaal) duurzame energie opwekken? Er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels, warmtepompen en pelletkachels. De rijksoverheid stelt hiervoor 70 miljoen euro beschikbaar. Lees meer over de subsidieaanvraag en voorwaarden.

Heeft u als ondernemer of vereniging zelf een idee of (gezamenlijk) initiatief, neem dan vooral contact met ons op, (026) 49 76 911. Dan kijken we samen hoe wij kunnen bijdragen aan een schone en duurzame leefomgeving.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidies voor energiemaatregelen in en rond de woning zijn er in de gemeente Arnhem?
 • Duurzaamheidslening gemeente Arnhem - nieuw budget van € 3 miljoen

Arnhemse woningeigenaren kunnen vanaf 3 april 2018 een duurzaamheidslening aanvragen voor energie­besparende maatregelen en de aanschaf van zonnepanelen. De lening wordt verstrekt via de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). Er is een budget van € 3.000.000,- beschikbaar. Meer informatie en het aanvraagformulier (vanaf 3 april) staat op: www.arnhem.nl/energie.

Vragen over de duurzaamheidslening gemeente Arnhem kunt u stellen per e-mail: duurzaamheidslening@arnhem.nl
Informatie over de duurzaamheidslening bij de SVn kunt u vinden op https://www.svn.nl/particulieren/lening/duurzaamheidslening

Kijk voor landelijke mogelijkheden bij Subsidies en Financiering op deze website.

 • Kan ik subsidie krijgen samen met de buurt?

De gemeente wil buurtinitiatieven met een duurzame ambitie graag ondersteunen. Dat doet de gemeente op allerlei manieren, zoals door het beschikbaar stellen van "tools", ondersteuning in de communicatie, verbinden aan deskundigen of andere wijkinitiatieven, etc. Er is geen specifieke duurzaamheidssubsidie voor het ondersteunen van wijkinitiatieven. Wel kan de gemeente een initiatief in de opstartfase met een aanjaagbudget ondersteunen. Initiatieven worden op maat beoordeeld. Het is daarvoor belangrijk dat een gedegen plan met visie en concrete uitwerking wordt ingediend. Het plan moet draagvlak hebben in de wijk en moet gericht zijn op het verduurzamen van de wijk/woningen in de wijk. Vroegtijdige afstemming met de gemeente is gewenst.

Heeft u een plan? Kijk dan bij het AANjaagfonds en vraag ondersteuning aan voor uw buurt initiatief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met marc.van.der.burght@arnhem.nl.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik wil een duurzame woning bouwen, wat kan de gemeente Arnhem voor mij doen?

Door uw woning duurzaam te bouwen krijgt u een betaalbare, energiezuinige woning die gebouwd is met respect voor het milieu. In de woning is het gezond en comfortabel verblijven.

Vindt u daarnaast belangrijk dat uw woning veilig, functioneel, flexibel in gebruik en aanpasbaar aan uw levensfase (levensloopbestendig) is?

Vraag dan uw aannemer/-architect gebruik te maken van GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn).
 

Gratis sublicentie GPR en advies duurzaam bouwen

De gemeente Arnhem stimuleert en faciliteert het gebruik van GPR door een gratis sublicentie van GPR aan de architect of bouwer ter beschikking te stellen. Een adviseur duurzaam bouwen kan meekijken naar het ontwerp en duurzame adviezen geven.
 

Wat is GPR?

GPR meet de duurzaamheid van uw (toekomstige) woning volgens landelijke normen op de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Hier komt per thema een rapport-cijfer variërend van 1 tot 10 uit. Hoe hoger de scores, hoe duurzamer de woning. Door in het programma per thema het ontwerp aan te passen kunt u het door u gewenste niveau van duurzaamheid bepalen.
 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62