Subsidies en financiering

Voor veel energiemaatregelen is subsidie of een mooie financiele regeling beschikbaar. Daarmee is energie besparen nog voordeliger!

Ik wil isoleren, maar er zit asbest in mijn dak. Wat nu?

Gaat u verbouwen in een huis dat voor 1994 is gebouwd? Pas dan op voor asbest. Als u asbesthoudend materiaal beschadigt (bijvoorbeeld door breken, boren of zagen), kunnen er asbestvezels vrijkomen. Inademen van die vezels kan slecht zijn voor uw gezondheid.

Als u asbest ontdekt, moet u het (laten) verwijderen of afdekken als er een risico is dat er vezels vrijkomen. Is dat risico er niet, dan is het vaak beter om asbest te laten zitten. Dat geldt bijvoorbeeld als het asbest goed vast zit (‘hechtgebonden’ is, bijvoorbeeld in cement zit), of op plekken zit die goed zijn afgeschermd en waar u nooit komt.

In sommige gevallen mag u asbest zelf verwijderen, in andere gevallen moet u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. In elk geval geldt: verkeerd verwijderen is vaak gevaarlijker dan laten zitten.

Asbestdak: voor 2024 verwijderen

Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden en moet u dus (laten) verwijderen. De reden hiervoor is dat asbestdaken door weer en wind kunnen beschadigen, waardoor er vezels kunnen vrijkomen. Er is een subsidieregeling voor daken van 35 m2 of groter. 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Als VvE willen we maatregelen nemen om energie te besparen. Is er subsidie of financiering is mogelijk?

Energiebesparing en verduurzaming worden de komende tijd voor VvE’s steeds belangrijker bij het beheren en onderhouden van het gezamenlijke bezit, het appartementengebouw. Op de website van VvE Belang vindt u informatie over de mogelijkheden.

Recent zijn nieuwe subsidieregelingen van kracht geworden, ook voor de VvE. Daarmee wordt het eenvoudiger om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Door aangepaste wetgeving krijgen VvE’s ook meer mogelijkheden om - indien nodig - geld te lenen om de maatregelen te financieren.

Zo is het mogelijk om met de VvE Energiebespaarlening, speciaal voor Verenigingen van Eigenaren, energiebesparende investeringen in of aan een appartementencomplex te financieren.

U leest op de website van VvE Belang hoe u ideeën en plannen kunt uitwerken tot een concreet en goed onderbouwd plan van aanpak. Ook heeft VvE Belang producten en diensten beschikbaar om VvE’s te ondersteunen en te begeleiden bij de verduurzaming van hun appartementengebouw.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik gebruik maken van de "Subsidie energiebesparing eigen huis" voor isolatiemaatregelen?

De 'Subsidie energiebesparing eigen huis' is voor eigenaar-bewoners en VvE die in hun huis of appartement maatregelen willen nemen voor energiebesparing. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Let op: subsidie voor eigenaar-bewoners is sinds 26 april 2017 op

Sinds 26 april 2017 zijn er voldoende aanvragen voor de subsidie voor eigenaar-bewoners ontvangen. Het totaal beschikbare subsidiebedrag is nu volledig uitgeput.

Voor Vereniging van Eigenaren is er een apart subsidiebudget waar nog voldoende budget is. VvE’s kunnen dus nog steeds aanvragen indienen

Subsidie energiebesparing eigen huis

De Staatscourant publiceerde de regeling 'Subsidie energiebesparing eigen huis' op 1 september 2016.

Voor wie?

Particuliere woning- en appartementseigenaars en verenigingen van eigenaren kunnen gebruik maken van de regeling.

Energiebesparende maatregelen en advies

De 'Subsidie energiebesparing eigen huis' ontvangt u als u minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast ontvangt u subsidie als u advies inwint. U laat de maatregelen pas uitvoeren nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend. U heeft pas zekerheid over uw subsidie wanneer u de beschikking ontvangt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst.

U kunt kiezen uit verschillende maatregelen:

Energiebesparende maatregelen
U neemt 2 of meer energiebesparende maatregelen om subsidie te kunnen ontvangen. U kunt kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas.

Aanvullende maatregelen
Wilt u een stap verder gaan? Op aanvullende energiebesparende maatregelen zoals isolerende deuren en kozijnen ontvangt u extra subsidie.

Zeer energiezuinig pakket
Gaat u nog een stap verder? Voldoen uw energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen aan zwaardere eisen van bijvoorbeeld isolatie? Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

Bereken uw subsidie

U kunt uw subsidie vooraf zelf berekenen. De berekening Subsidie energiebesparing eigen huis is alleen bedoeld ter informatie en een indicatie. U kunt deze niet gebruiken als een aanvraag. Er is een rekentool voor eigenaar-bewoners en Vereniging van Eigenaren (VvE).

Budget 2016-2017

In de eerste ronde was € 20,5 miljoen beschikbaar. Per 1 januari 2017 is dit subsidiebedrag verhoogd met € 21,2 miljoen naar € 41,7 miljoen voor eigenaar-bewoners. Dit subsidiebedrag is nu volledig uitgeput.

Voor Vereniging van Eigenaren (VvE) is er een apart subsidiebudget waar nog voldoende budget is. VvE’s kunnen dus nog steeds aanvragen indienen.

Aanvragen

Vanaf 15 september 2016 kunt u uw aanvraag indienen. De subsidieaanvraag moet ingediend worden voordat u energiebesparende maatregelen neemt.

Let op: De het budget voor de subsidie energiebesparing eigen huis voor eigenaar-bewoners is op. Voor VvE’s is er nog voldoende subsidie beschikbaar.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidies/financiering kan ik krijgen voor energiemaatregelen in en rond de woning ?

De overheid stimuleert woningeigenaren met subsidies en lage-renteleningen en er zijn banken die rentekorting geven bij een hypotheek. Er zijn op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden. Hierbij een overzicht.

Subsidies en financiering Rijk      

 • Subsidie energiebesparing eigen huis

De 'Subsidie energiebesparing eigen huis' is sinds 26 april 2017 voor eigenaar-bewoners uitgeput en kan niet meer aangevraagd worden. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.
Voor Vereniging van Eigenaren (VvE) is er een apart subsidiebudget waar nog voldoende budget is. VvE’s kunnen dus nog steeds aanvragen indienen. Zij kunnen subsidie van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 aanvragen, indien zij minimaal 2 energiebesparende maatregelen nemen. Daarnaast ontvangen zij subsidie indien zij advies inwinnen.

 • Subsidie voor duurzame energie – warmte (ISDE)

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunnen particulieren en zakelijke gebruikers een tegemoetkoming krijgen voor bepaalde soorten zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

 • Energiebespaarlening ‘Ik investeer slim’

Het gaat hier om maatregelen als isolatie, HR++ glas, zonneboiler en zonnepanelen, warmtepomp en andere energiezuinige installaties. Via de SVn is de landelijke Energiebespaarlening beschikbaar voor particuliere woningeigenaren en VvE's. Het is een landelijke lage-rentelening waarbij minimaal € 2500 en maximaal € 25.000 geleend kan worden (particulier). Door een VvE kan minimaal € 25.000 en maximaal € 5 miljoen geleend worden. 

 • Extra hypotheek energiebesparende maatregelen

De overheid heeft per 1 januari 2016 de hypotheeknormen verruimd voor woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen. Het extra bedrag voor energiebesparende maatregelen en A++ woningen is € 9000. Het extra bedrag voor nul-op-de-meterwoningen is € 27.000. 

 • Laag btw-tarief isoleren en btw op zonnepanelen terugvragen

Isoleert u uw woning? En is het doel hiervan dat uw woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan twee jaar onder het 6%-tarief. 

Als u als particulier zonnepanelen koopt, kunt u de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. 

 • Verlaagd tarief bij collectieve opwek: postcoderoos

Voor leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren. Zij komen in aanmerking voor teruggave van energiebelasting op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. 

Subsidies en financiering provincie Gelderland

Met subsidies ondersteunt de provincie Gelderland initiatieven op allerlei beleidsterreinen, van bodemsanering tot bedrijfsverplaatsingen en van sociale projecten tot technische innovatie. De provincie moedigt daarmee initiatiefnemers aan en helpt ermee de initiatieven te realiseren.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik subsidie krijgen als ik investeer in duurzame warmte en minder gasverbruik?

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u als particulier of bedrijf een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van

 • zonneboilers,
 • warmtepompen,
 • biomassaketels en
 • pelletkachels.

De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie.

Ook gelden voor de apparaten specifieke technische eisen om in aanmerking te komen voor deze Investeringssubsidie. Bekijk de eisen, goedgekeurde types en subsidiebedragen op de specifieke webpagina's over zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels op de website van RVO.

U kunt de subsidie aanvragen vanaf 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017. In 2017 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

De voorwaarden en technische eisen voor de subsidie vindt u op de website van RVO.

Wilt u meer weten over warmtetechnieken, de kosten en de besparing die het oplevert, kijk dan op de website Duurzamewarmte.nl. Hier vindt u een handige tool voor advies op maat en informatie over betrouwbare leveranciers en beschikbare subsidie.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om subsidie van het Rijk te krijgen?

Om in aanmerking te komen voor een Rijkssubsidie of financiering moet vaak aan allerlei voorwaarden worden voldaan. Het is belangrijk deze voorwaarden goed te lezen voordat een aanvraag wordt ingediend. Dat kan een latere teleurstelling voorkomen als een aanvraag wordt afgewezen. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de specifieke regelingen.     


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan een VVE subsidie krijgen voor onderzoek naar de mogelijkheden voor energiebesparing?

Wilt u als Vereniging van Eigenaars een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor energiebesparing? Dan kunt u vanaf 1 juli 2017 subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een onderzoek naar een Nul op de Meter (NOM)-ready aanpak. Deze aanpak houdt in dat de woning direct verbeterd wordt en verantwoord voorbereid is op een volledig energieneutraal functioneren met behulp van latere ingrepen. Uit het onderzoek dient een advies te volgen over de te nemen maatregelen. Het onderzoek moet verder duidelijk maken welke stappen een verbetering van het energielabel (een  ‘energielabelsprong’) haalbaar maken en hoe dit kan worden aangepakt.

Subsidie aanvraag

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Er is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld voor deze subsidie. U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2017 of totdat dit bedrag besteed is. 

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraag op de website van de Provincie Gelderland


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan een schoolbestuur subsidie krijgen voor advies voor het verduurzamen van de school?

Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw school verduurzamen of verfrissen? Vanaf 3 oktober 2016 kunt u subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van €3.500.

Waar krijgt u subsidie voor?

 • de inhuur van een expert voor advies om energiebesparende maatregelen te treffen
 • de inhuur voor een expert voor advies om duurzame energiebronnen te benutten
 • de inhuur van een expert voor advies voor het treffen van maatregelen die het binnenklimaat van scholen verbeteren

Een schoolbestuur kan maximaal één aanvraag indienen. Er is ruimte om ongeveer 150 subsidieaanvragen te honoreren.

Green Deal Scholen

Het subsidiekader is onderdeel van de Green Deal Scholen. Het draagt bij aan het doel voor duurzame groei. In het Nationaal Energie-Akkoord is afgesproken de expertise van schoolbesturen te vergroten op het gebied van verduurzaming en verfrissing van scholen. Zo worden besturen gestimuleerd om daar daadwerkelijk werk van te maken.

Aanvragen

Schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs kunnen vanaf 3 oktober 2016 tot vrijdag 29 september 2017, 17:00 uur een aanvraag indienen via het e-Loket. U doet dit met eHerkenning niveau 1. 

eHerkenning

Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket. Regel dit dus op tijd.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidies zijn er voor het MKB voor het nemen van energiemaatregelen?

Rijkssubsidie voor duurzame energie

 • Rijksregelingen voor het MKB

Wilt u zelf (op kleine schaal) duurzame energie opwekken? Er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels, warmtepompen en pelletkachels. De rijksoverheid stelt hiervoor 70 miljoen euro beschikbaar.

 • Provincie - Asbest eraf, zonnepanelen erop

Ook in de provincie Gelderland zijn er regelingen voor MKB-ers. Zo is er een subsidie voor agrariers om asbest te vervangen door zonnepanelen.

Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing of opwekken van duurzame energie

 • Expertisecentrum Energiebesparen en EnergieNext

Op de websites van het Expertisecentrum Energiebesparen en EnergieNext staan links naar diverse financieringsmogelijkheden.
Op het Digitale Subsidieloket van EnergieNext kunt u de meest relevante en actuele subsidieregelingen op het gebied van duurzame energie doorzoeken (goed te ontsluiten door te zoeken op termen zoals energiebesparing of zonnepanelen).

 • Intergemeentelijk Subsidiebureau

Het Intergemeentelijk subsidiebureau (IGS) kan ondernemers in de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Rheden op weg helpen met welke subsidies en financieringsconstructies interessant kunnen zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld ook europese subsidies zijn als het gaat om innovaties op vlak van energiebesparen en energie opwekken. Voor meer informatie en advies kunnen ondernemers contact opnemen met a.krijnse.locker@renkum.nl  
 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik wil als MKB duurzaam investeren. Levert dat belastingvoordeel op?

Milieu investeringen

Ondernemers die investeren in elektrische bussen, duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen kunnen in 2017 gebruik maken van fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor het jaar 2017 is er € 137 miljoen beschikbaar voor ondernemers die duurzaam willen investeren.

Dat blijkt uit de Milieulijst 2017 die de Staatscourant december 2016 publiceerde. Bedrijven die investeren in technieken die op de Milieulijst staan, kunnen tot 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. De nieuwe Milieulijst biedt belastingvoordeel voor duurzame gebouwen, innovatieve afvalverwerkingstechnieken en vele andere vernieuwende milieutechnieken. De grootste wijzigingen ten opzichte van 2016 betreffen de eisen voor duurzame transportmiddelen.

Energie investeringen

Ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2017 gebruik maken van fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor 2017 steeg het EIA budget van € 161 miljoen naar € 166 miljoen.

Bedrijven die investeren in op de Energielijst 2017 genoemde technieken kunnen tot ruim 55% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

Grote wijzigingen dit jaar op de Energielijst zijn onder andere een brede verruiming van de besparingsnormen, die met name gunstig is voor energiebesparing bij het midden- en grootbedrijf. Deze maatregel ondersteunt het doel voor energiebesparing uit het Energieakkoord.

Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) wil het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei.
 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidies voor duurzame maatregelen zijn er voor maatschappelijke instellingen?

Als u als maatschappelijke- of onderwijsinstelling duurzame maatregelen treft aan uw pand(en) of schoolgebouw(en) kunt u daarvoor een duurzaamheidslening met gunstige voorwaarden ontvangen.

 • De doelgroep van deze duurzaamheidslening zijn verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk en met een maatschappelijk belang, en onderwijsinstellingen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs.
 • De duurzaamheidslening geldt voor duurzame maatregelen, zowel voor bestaande technieken als innovatieve technieken die leiden tot energiebesparing en/of de productie van duurzaam opgewekte energie.
 • De hoogte van de lening bedraagt minimaal € 5.000,- en maximaal € 75.000,-.
 • De looptijd van de lening is tien jaar.
 • Het rentepercentage van de lening is drie procent lager dan het 10-jaars rentetarief gehanteerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), met een minimum van één procent.
 • De afsluitkosten bedragen eenmalig € 300,- ten behoeve van de administratieve afhandeling.

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kunnen sportclubs subsidie krijgen voor zonnepanelen en/of energiebesparende maatregelen?

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Zij kunnen een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 januari 2017, 09.00 uur tot en met 29 december 2017, 17.00 uur.

Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties.

Sportclubs kunnen voor investeringen van meer dan 3.000 euro in energiebesparing of duurzame energie subsidie aanvragen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen, dan kan de subsidie met 500 euro worden verhoogd.

Ook is het mogelijk voor verenigingen om bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling te krijgen voor een lening waarmee zij de investeringen doen.

LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers

Doel van de regeling is om energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier kunnen zij vaak winst op behalen. De aanvragers kunnen subsidie aanvragen maatregelen zoals: led-verlichting, isolatie, zonnepanelen, zonneboilers.

Maatregelenlijst

Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie staan op de maatregellijst. Deze bevat een opsomming van maatregelen op het gebied van:

 • verlichting
 • verwarming en ventilatie
 • water
 • bouwkundige maatregelen
 • duurzame energie

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidies voor energiemaatregelen in en rond de woning zijn er in de gemeente Arnhem?
 • Duurzaamheidslening voor duurzame maatregelen is op

Het budget van € 1.000.000,- van de Arnhemse duurzaamheidslening is inmiddels volledig toegekend. De regeling is erg succesvol gebleken, binnen zeven maanden is het plafond van de regeling bereikt. Op dit moment kan geen duurzaamheidslening meer worden aangevraagd.

Arnhemse woningeigenaren konden vanaf 1 juli 2016 een duurzaamheidslening aanvragen voor energie­besparende maatregelen en de aanschaf van zonnepanelen. Er was een budget van € 1.000.000,- beschikbaar.

Er zijn meer mogelijkheden om duurzame energiemaatregelen te financieren, zoals de landelijke Energie­bespaarlening "Ik investeer Slim".

Kijk voor landelijke mogelijkheden bij Subsidies en Financiering op deze website.

 • Kan ik subsidie krijgen samen met de buurt?

De gemeente wil buurtinitiatieven met een duurzame ambitie graag ondersteunen. Dat doet de gemeente op allerlei manieren, zoals door het beschikbaar stellen van "tools", ondersteuning in de communicatie, verbinden aan deskundigen of andere wijkinitiatieven, etc. Er is geen specifieke duurzaamheidssubsidie voor het ondersteunen van wijkinitiatieven. Wel kan de gemeente een initiatief in de opstartfase met een aanjaagbudget ondersteunen. Initiatieven worden op maat beoordeeld. Het is daarvoor belangrijk dat een gedegen plan met visie en concrete uitwerking wordt ingediend. Het plan moet draagvlak hebben in de wijk en moet gericht zijn op het verduurzamen van de wijk/woningen in de wijk. Vroegtijdige afstemming met de gemeente is gewenst. Heeft u een plan? Neem dan contact op met marc.van.der.burght@arnhem.nl.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik in de gemeente Arnhem subsidie krijgen samen met de buurt?

De gemeente Arnhem wil buurtinitiatieven met een duurzame ambitie graag ondersteunen. Dat doet de gemeente op allerlei manieren, zoals door het beschikbaar stellen van ‘tools’, ondersteuning in de communicatie, verbinden aan deskundigen of andere wijkinitiatieven, etc. Er is geen specifieke duurzaamheidssubsidie voor het ondersteunen van wijkinitiatieven. Wel kan de gemeente een initiatief in de opstartfase met een aanjaagbudget ondersteunen. Initiatieven worden op maat beoordeeld. Het is daarvoor belangrijk dat een gedegen plan met visie en concrete uitwerking wordt ingediend. Het plan moet draagvlak hebben in de wijk en moet gericht zijn op het verduurzamen van de wijk/woningen in de wijk. Vroegtijdige afstemming met de gemeente is gewenst.

Heeft u een plan? Neem dan contact op met Marc van der Burght: marc.van.der.burght@arnhem.nl.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidies zijn er voor VvE's in de gemeente Arnhem?

De gemeente Arnhem heeft een SVn-pluslening beschikbaar. Hiervan kan gebruikgemaakt worden voor het energiezuiniger maken van een pand van een vereniging, en dus ook van een VvE. Op basis van een offerte voor het verduurzamen van uw VvE bepaalt de gemeente Arnhem of u in aanmerking komt voor de lening en voor welk budget. Als u vragen heeft over de SVn-pluslening, of een voorbeeld-leningsovereenkomst wilt inzien, dan kunt u contact opnemen met Maud Wolf: maud.wolf@arnhem.nl      


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidie kunnen VVE's krijgen voor zonnepanelen in de gemeente Arnhem?

De gemeente Arnhem heeft een SVn pluslening beschikbaar. Hiervan kan gebruik gemaakt worden voor het energiezuiniger maken van een pand van een vereniging (bijvoorbeeld van een sportvereniging of van een Vereniging van Eigenaren). De rente is momenteel 1,6% en de doorlooptijd is 120 maanden. Een overeenkomst kan worden aangepast aan de situatie en wensen. Op basis van een offerte voor het verduurzamen van uw verenigingspand bepaalt de gemeente Arnhem of u in aanmerking komt voor de lening en voor welk budget. Als u vragen heeft over de SVn-pluslening, of een voorbeeld leningsovereenkomst wilt inzien, dan kunt u contact opnemen met Maud Wolf, maud.wolf@arnhem.nl.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidies voor energiemaatregelen kunnen we als VVE aanvragen in de gemeente Arnhem?

Er komt in het najaar een rijkssubsidie voor VVE's. De gemeente Arnhem stelt een SVn pluslening beschikbaar. Hiervan kan gebruik gemaakt worden voor het energiezuiniger maken van een pand van een vereniging, en dus ook van een VvE.  Op basis van een offerte voor het verduurzamen van uw VvE bepaalt de gemeente arnhem of u in aanmerking komt voor de lening en voor welk budget. Als u vragen heeft over de SVn-pluslening, of een voorbeeld leningsovereenkomst wilt inzien, dan kunt u contact opnemen met Maud Wolf, maud.wolf@arnhem.nl.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke duurzaamheidslening en subsidies zijn specifiek voor gemeente Renkum?

Duurzaamheidslening

Met de Duurzaamheidslening krijgt u de kans om uw woning energiezuiniger te maken. Met relatief simpele ingrepen, zoals het isoleren van uw vloeren, muren en/of daken, het plaatsen van zonnepanelen of dubbelglas, slaat u twee vliegen in één klap.

De maatregelen waarvoor u een duurzaamheidslening kunt aanvragen staan in de Verordening:
a. warmtepomp;
b. zonnepanelen;
c. zonneboiler;
d. gevelisolatie;
e. dakisolatie;
f. vloerisolatie;
g. raamisolatie;
h. (duurzame) verwarmingsinstallatie;
i. grijswatercircuit;
j. warmtekrachtkoppeling;
k. warmteterugwinning via diverse installaties (bijvoorbeeld douchewater);
l. overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan de beperking van de energievraag, ofwel vermindering van de CO2 uitstoot van de woning, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorzieningen van de woning.

Door het nemen van energiemaatregelen bespaart op uw woonlas­ten, krijgt u een comfortabeler woning én levert u een bijdrage aan onze ambitie: een klimaatneutraal Renkum in 2040.

De belangrijkste voorwaarden en kenmerken van de Duurzaamheidslening zijn:

 • doelgroep: eigenaren/bewoners van een bestaande woning van minimaal 10 jaar oud, in de gemeente Renkum, waarvan de laatst bekende WOZ-waarde niet hoger is dan € 350.000,-
 • hoogte lening: minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000,-;
 • looptijd lening: maximaal 15 jaar.

Aanvragen
Op de website van gemeente Renkum vindt u een aanvraagformulier. Ga naar www.renkum.nl en zoek op Duurzaamheidslening, of bel telefoonnummer (026) 33 48 111.
 

Duurzaamheidslening voor VVE’s

Een duurzaamheidslening voor een Vereniging van Eigenaren aanvragen?
Kijk dan op www.energiebespaarlening.nl.
 

Duurzaamheidslening voor maatschappelijke instellingen

Wilt u als maatschappelijke of onderwijsinstelling duurzame maatregelen treffen aan uw pand(en) of schoolgebouwen? Dan kunt u daarvoor van de gemeente een duurzaamheidslening met gunstige voorwaarden ontvangen.

Voorwaarden en kenmerken
De belangrijkste voorwaarden en kenmerken van de duurzaamheidsleningen voor maatschappelijke instellingen zijn:

 • Doelgroep: verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk en met een maatschappelijk belang, en onderwijsinstellingen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs.
 • Duurzame maatregelen waarvoor de lening bestemd is: bestaande technieken of innovatieve technieken die leiden tot energiebesparing en/of de productie van duurzaam opgewekte energie.
 • Hoogte lening: minimaal € 5.000,- en maximaal € 75.000,-.
 • Looptijd lening: tien jaar.
 • Rentepercentage lening: drie procent lager dan het 10-jaars rentetarief gehanteerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), met een minimum van één procent.
 • Afsluitkosten: eenmalig € 300,- ten behoeve van de administratieve afhandeling.

Aanvragen
Vul het aanvraagformulier duurzaamheidslening voor maatschappelijke instellingen (pdf, 106 kB) in en stuur het met de bijlagen naar gemeente Renkum, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Meer informatie en de manier waarop wij u aanvraag afhandelen staat in de kaders Reserve duurzaamheidsleningen voor maatschappelijke instellingen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidies zijn er voor elektrisch vervoer in Renkum?

De voorwaarden voor de subsidie zijn dat u in bezit bent van een elektrisch voertuig met een minimaal bereik van van 45 km. U heeft geen eigen oprit en/of parkeergelegenheid op uw eigen terrein. U woont in de gemeente renkum.

De gemeente stimuleert electrisch rijden en probeert zelf ook subsidie te krijgen voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte. Daarom wilt zij weten hoeveel mensen interesse hebben in een laadpaal.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidies voor energiemaatregelen in en rond de woning zijn er in de gemeente Renkum?

Voor woningeigenaren in de gemeente Renkum zijn er diverse regelingen beschikbaar. Zo is er een isolatiesubsidie tussen € 500 en € 750. Daarnaast kan een woningeigenaar een duurzaamheidslening afsluiten om de woning energiezuiniger te maken. De lening komt van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

De subsidie is maximaal 1/3 van de totale kosten tot een max. van 750 euro.  De werkzaamheden moeten binnen 16 weken na het besluit zijn uitgevoerd. U moet wachten met uitvoeren totdat u goedkeuring heeft gekregen. De regeling loopt tot 31 dec. 2016, dus u heeft tot 1 oktober de tijd om een subsidieaanvraag te doen.

De duurzaamheidslening geldt voor eigenaren-bewoners van een bestaande woning van minimaal 10 jaar oud in de gemeente Renkum. De laatst bekende WOZ-waarde van de woning mag niet hoger zijn dan € 350.000. De hoogte van de lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000. De looptijd van de lening is maximaal 15 jaar.

Subsidies installaties

Er zijn ook subsidies voor warmtepompen, zonneboilers, biomassa ketels en pelletkachels. Voorwaarde daarvoor is dat u het apparaat na 1 januari 2016 heeft aangeschaft. Binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst moet u de subsidieaanvraag indienen. U heeft op dat moment de investering al gedaan. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald, geïnstalleerd en in gebruik is genomen. Het apparaat moet nieuw worden aangeschaft. U heeft een bewijs van aanschaf, en een betaalbewijs. Het apparaat is uw eigendom. En tot slot; u mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62