Er zijn verschillende manieren om woningen te verwarmen zonder aardgas. Deze kunnen we verdelen in drie categorieën:

  • Warmtenetten: dat zijn netwerken van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. In huis heb je dan vloerverwarming en/of wandverwarming, of radiatoren.
  • Elektrische oplossingen: je kunt je huis ook met elektrische apparaten verwarmen. In bijna alle gevallen gebruik je dan een warmtepomp. Die verwarmt het huis als een soort “omgekeerde koelkast”. In huis heb je dan meestal vloerverwarming en/of wandverwarming.
  • Biogas: dat is gas dat wordt geproduceerd door de vergisting van mest of andere afvalproducten. In een woning werkt biogas exact hetzelfde als aardgas voor verwarmen en koken, maar de herkomst van biogas is duurzaam.

Het alternatief met warmtenetten of biogas voor wonen zonder aardgas, zijn collectieve systemen. Dat betekent dat je niet in uw eentje kunt beslissen om op zo'n systeem aangesloten te worden, het gaat altijd om meerdere huizen en vaak hele buurten. Gemeenten, netwerkbedrijven, buurtinitiatieven en andere partijen zullen dit soort projecten samen moeten oppakken.

Wil je weten welke andere mogelijkheden er zijn om jouw huis duurzaam te verwarmen? Kijk dan op de website Duurzamewarmte.nl.

Op de website van HIER verwarmt kun je op een kaart zien in welke gebieden aardgasvrij wonen is gerealiseerd of waar al een plan is om aardgasvrij te worden.