Windenergie

Windenergie is een van de belangrijkste duurzame energiebronnen. De capaciteit wordt steeds groter en vormt ook in de gebouwde omgeving een belangrijke aanvulling op zonne-energie.

Ik wil als ondernemer hernieuwbare energie produceren. Hoe kan ik SDE+ subsidie aanvragen?

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

SDE+ 2018 Najaar

De SDE+ najaarsronde is open van 2 oktober 2018, 9.00 uur tot 8 november 2018, 17.00 uur met een budget van € 6 miljard euro. De SDE+ heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. Per ronde is één budget voor alle gepubliceerde categorieën samen. Binnen de categorieën wordt op basis van de kostprijs geconcurreerd om de beschikbare middelen.
 
Iedere ronde heeft drie fases. In de eerste fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal €9 cent/kWh indienen. Vervolgens stelt RVO.nl de regeling stapsgewijs open voor duurdere projecten tot €13 cent/kWh.

Informatiebijeenkomsten SDE+ najaarsronde 2018

De najaarsronde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) opent 2 oktober 2018. Wat zijn de wijzigingen in de SDE+? Wat waren de bijzonderheden over de aanvragen SDE+ voorjaar 2018? Hoe zorgt u voor een volledige en juiste aanvraag? Kom op maandagochtend of -middag 10 september 2018 naar de bijeenkomsten over SDE+ najaarsronde 2018 in Zwolle.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wijzigingen t.o.v. de voorjaarsronde
  • Welke bijlagen zijn verplicht?
  • Ik heb een beschikking en nu?
  • Wijzigingen in projecten na toekenning van de subsidie.

Kijk voor meer informatie op de website van RVO.

 

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat zijn de mogelijkheden van windmolentjes bij of op de woning?

Een kleine windmolen – of windturbine – aan bedrijf of huis kan. Net als zonnepanelen levert dit eigen opgewekte (groene) stroom op en daarmee is het een duurzame keuze. Een windmolen aan huis is echter een grotere opgave dan het plaatsen van panelen. Zo is er veel voorbereiding nodig, zoals een studie naar het windaanbod, het doorrekenen van de constructie en het aanvragen van de vergunning. Een huisturbine heeft echter pas zin als de molen voldoende wind kan vangen en de aanschafprijs is nog relatief hoog.

Maar de ontwikkelingen gaan hard. Veel bedrijven zijn bezig met het commercieel aanbieden en doorontwikkelen van kleine windmolens. En er wordt veel geëxperimenteerd. Op dit moment is men met name nog gericht op bedrijven en bedrijventerreinen, maar ook voor thuis wordt er volop getest. Zo loopt er bij de Rijn en IJssel Energiecoöperatie op dit moment een proef met kleine windmolens die ook in het ‘Laat maar waaien’-project gebruikt zijn.

Toch interesse in windenergie, maar geen goede eigen locatie? Via diverse wegen kunt u deelnemen in Hollandse windmolens. Op de windmolenpagina van Milieu Centraal is een overzicht te vinden van de mogelijkheden.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat zijn winddelen waar kan ik deze kopen?

Met een wind(aan)deel koopt u letterlijk een stukje windmolen. Met dit stukje windmolen - een Wind(aan)deel - wordt u mede-eigenaar van een Nederlandse windmolen en wekt u zelf écht groene stroom op. Deze stroom wordt op mindering gebracht op uw stroomrekening in het geval u winddelen heeft. In het geval dat u windaandelen heeft wordt de stroom lokaal en groen opgewekt en ontvangt u een jaarlijks rendement.

In Nederland kunnen landelijk winddelen gekocht worden via de Windcentrale. Maar ook lokaal kunnen windmolens gebouwd gaan worden met deelname van de lokale bewoners. Dan is het nodig dat een coöperatie de zogenoemde participaties gaat organiseren. Hou uw eigen omgeving in de gaten voor de mogelijkheden. 

In Arnhem is op dit moment Rijn en IJssel Energiecoöperatie druk bezig om Windpark Koningspleij te realiseren. Daarvoor zijn nu nog windaandelen beschikbaar.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke windprojecten zijn er of komen er in de gemeente Arnhem?

In de gemeente Arnhem worden plannen gemaakt voor de ontwikkeling van vier windmolens. Een deel van deze molens zal participatief ontwikkeld gaan worden: dat wil zeggen dat de bewoners en omwonenden van Arnhem mee kunnen investeren, en daarmee profiteren van deze vorm van duurzame energie. Meer informatie over de status en voortgang is te vinden op de website van Koningspleij.

Daarnaast staat er in Arnhem al een (tijdelijk) windmolenpark met 130 minimolens: op het industrieterrein IPKW is, in een samenwerking van diverse partijen, door ruim 600 basisschoolleerlingen gebouwd aan dit windmolenpark. Het park is in oktober 2014 geopend en sindsdien is de opwek gemeten van de windmolens. Vraag die onderzocht wordt: hoe doet een dergelijke eenvoudig op te bouwen molen het in de gebouwde omgeving. Na testen op deze locatie wordt toepassing van kleine windmolens bij huishoudens getest.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62