Windenergie is een van de belangrijkste duurzame energiebronnen. De capaciteit wordt steeds groter en vormt ook in de gebouwde omgeving een belangrijke aanvulling op zonne-energie.

In de regio van het energieloket is er 1 project voor windmolens dat al ver gevorderd is: Windpark Koningspleij. Hier kun je als particulier en bedrijf al voorinschrijven om een participatie te kopen.

Maar je kan ook participeren in windmolens buiten deze regio. ODE decentraal is een belangenvereniging voor duurzame energieprojecten waar je veel meer informatie kan vinden over lokale (wind) energieprojecten. 

Kleine windmolens zijn helaas nog niet rendabel genoeg.