Zonne-energie

De meest gebruikte zonnepanelen zetten 14 tot 18 procent van het zonlicht dat er op valt om in elektriciteit. In 2 tot 3 jaar heeft een zonnepaneel al meer CO2-uitstoot bespaard dan het kostte om het paneel te maken. Daarna leveren uw zonnepanelen nog 22 jaar milieuvoordeel op!

Wat verandert er na 2020 als de salderingsregeling wordt vervangen?

Minister Wiebes (EKZ) kondigt in zijn brief aan de Tweede Kamer van 15 juni 2018. aan hoe hij het stimuleringsbeleid voor lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie wil vormgeven. In de brief bespreekt hij verschillende regelingen en aanpassingen van het huidige beleid, waaronder de de salderingsregeling, de postcoderoosregeling, en een ontwikkelfonds voor coöperaties.

Minister Wiebes werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in de brief aan de Tweede Kamer.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen ODE betalen. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld. Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang.

Wiebes onderzoekt of ook grotere gebouwen - zoals scholen of kantoren - in de regeling kunnen worden opgenomen. Deze gebouwen verschillen in de omvang van hun opweksystemen, maar ook in hun energie-verbruikstarieven. De minister kijkt hoe de regeling deze groep goed kan bedienen zonder dat de regeling te ingewikkeld wordt. Verder onderzoekt hij of de Postcoderoosregeling voor ondersteuning van energiecoöperaties kan overgaan in een terugleversubsidie.

De minister wil het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie deze zomer gereed hebben.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat zijn de mogelijkheden om een schoolgebouw te verduurzamen?

Een gezonder binnenklimaat voor de school? Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar zonnepanelen? Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet hoe.

Beslisboom Verduurzaming Scholen

De Beslisboom Verduurzaming Scholen is een gratis keuzehulpmiddel voor verduurzaming van schoolgebouwen uit het primair en voortgezet onderwijs.

De Beslisboom geeft voor schoolgebouwen uit 3 verschillende bouwjaarklassen een maatregelpakket met oplossingen voor energie- en binnenklimaatverbetering. Er zijn 9 integrale maatregelpakketten, met maatregelen die onderling op elkaar zijn afgestemd. Die zijn berekend voor een beoogde exploitatieperiode van 5, 15 of 25 jaar. 8 van de maatregelpakketten voldoen aan de Wet Milieubeheer en aan Energielabel C of B en Frisse Scholen Klasse C of B.

Zo kunnen schoolbesturen slim verduurzamen. De Beslisboom geeft ook een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor de financiering en handige informatie over aanbestedingsprocedures.

Frisse Scholen

Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid.

Het energiegebruik in veel scholen is hoog. Vooral het elektriciteitsverbruik is gemiddeld genomen vergeleken met de normvergoeding, de afgelopen jaren flink gestegen. De energieprijzen zullen naar verwachting de komende jaren verder stijgen. Frisse scholen zorgen voor:

 • Besparing op de energie (kostenbesparing),
 • Minder luchtvervuiling (beperking CO2-uitstoot/broeikaseffect),
 • Vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen.

Daarnaast zorgt een gezond binnenmilieu voor:

 • Verlaging gezondheidsklachten van leerlingen en personeel,
 • Minder ziekteverzuim van leerlingen en personeel,
 • Verhoging welzijn en verbetering (leer/werk)prestaties van leerlingen en personeel

Kijk voor meer informatie over Frisse scholen op de website van RVO en GreenDeal Scholen


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Waarom zou ik investeren in zonnepanelen?
 
Zonnepanelen zijn milieuvriendelijk en betaalbaar. De prijs is de afgelopen vijf jaar met bijna een kwart gedaald. Ook bij bewolkt weer en in de winter is er voldoende licht om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken. Zonnepanelen kunnen op een duurzame manier voorzien in een groot deel van uw stroombehoefte: zonlicht is namelijk onuitputtelijk en bij de omzetting van zonlicht naar elektriciteit ontstaan geen broeikasgassen of schadelijke stoffen. Investeren in zonnepanelen geeft een rendement dat vergelijkbaar is met een rente van 5 procent op een spaarrekening.
 

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat zijn de kosten, opbrengsten en rendementen van zonnepanelen?

De forse groei van zonnestroom in Nederland is onder meer het gevolg van de sterke prijsdaling van zonnepanelen. Een gemiddeld Nederlands gezin is al sinds eind 2011 voordeliger uit met zonnepanelen, ook zonder subsidies. Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van rond 5 procent op een spaarrekening, concludeert Milieu Centraal op basis van eigen berekeningen.

Een zonnepanelensysteem van tien panelen kost inclusief omvormer en installatie ongeveer 4600 euro (prijspeil mei 2016). De prijzen van zonnepanelen dalen gestaag, door technische ontwikkelingen en schaalvergroting. Vraag meerdere offertes aan, voor actuele prijzen en goede prijs-kwaliteitvergelijking! 

Een voorbeeldberekening van de besparing op stroomkosten: reken bij nieuwe zonnepanelen op 260 Wattpiek vermogen per paneel. Dat levert per paneel jaarlijks 225 kWh stroom op. Jaarlijks produceert een zonnepanelensysteem van tien panelen (2600 Wattpiek) ruim 2200 kWh elektriciteit: bij de leverancier zou u daar momenteel 450 euro voor betalen (prijspeil 2016). Wat een investering in zonnepanelen nog interessanter maakt, is dat de prijs van elektriciteit van het elektriciteitsnet naar verwachting kan stijgen, terwijl u met zonnepanelen jarenlang stroom opwekt waar u niets voor hoeft te betalen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Als ik zonnepanelen neem, wat gebeurt er met mijn energierekening?

Zonnepanelen wekken stroom op. Daarmee verlagen zonnepanelen uw kosten voor elektriciteit of, bij voldoende zonnepanelen, kan uw rekening voor wat betreft elektriciteit zelfs flink omlaag gaan. Wat u niet in de woning zelf gebruikt, kunt u terugleveren aan het net. Er zijn ook zonnepanelen die warmte opwekken, zoals zonneboilers. De meeste woningen houden echter een aansluiting op het gasnet. Voor gas en warmte blijft u dus betalen aan het energiebedrijf. Over het algemeen betreft dit circa 60% van uw energierekening.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Zonatlas laat in één oogopslag zien welke daken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. Door middel van een eenvoudige rekenmodule kunt u snel uitrekenen wat de investering kan opleveren.

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden? Voer uw adresgegevens in of zoek uw gemeente op in de kaart.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke leverancier moet ik kiezen voor zonnepanelen?

Er zijn in Nederland inmiddels meer dan duizend leveranciers van zonnepanelen, dus u hebt wat te kiezen. Vier van de tien zonnepanelen zijn gemaakt in China, een kwart in Duitsland en zowel uit Japan als Noord-Amerika is 12 procent afkomstig. Kijk in de volgende drie stappen op de website van Milieucentraal waar u op moet letten bij de keuze van leverancier en systeem.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat is saldering van zonne-energie en hoe werkt de regeling?

Meestal produceren zonnepanelen stroom op een moment dat de eigenaar geen stroom gebruikt. Die stroom wordt dan geleverd aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier verrekent de levering vervolgens met de elektriciteitsrekening (dat heet salderen) en betaalt daarvoor dezelfde prijs als u betaalt voor uw stroom (gemiddeld 20 cent per kWh, prijspeil 2016). Zij betalen daardoor geen energiebelasting op dit gedeelte. 

Deze zogenoemde salderingsregeling blijft in ieder geval tot 2020 in stand. Salderen heeft wel een maximum: levert u jaarlijks meer stroom aan het net dan wat u van het net afneemt, dan krijgt u een lagere vergoeding voor het overschot dat u produceert. 

Deze saldering van duurzaam opgewekte elektriciteit geldt alleen voor kleinverbruikers (naast huishoudens bijvoorbeeld scholen, verenigingen van eigenaren en sportparken). Bij een vereniging van eigenaren wordt gekeken naar het totale gezamenlijke stroomgebruik, tenzij een stroomverdeler wordt gebruikt. Deze verdeelt de geproduceerde stroom over de verschillende, individuele aansluitingen.

In 2020 wordt de salderingsregeling vervangen

De salderingsregeling zal na 2020 veranderen. Minister Wiebes (EKZ) heeft in een brief aan de Tweede Kamer op 15 juni 2018 aangekondigd hoe hij het stimuleringsbeleid voor lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie wil vormgeven. In de brief bespreekt hij verschillende regelingen en aanpassingen van het huidige beleid, waaronder de de salderingsregeling, de postcoderoosregeling, en een ontwikkelfonds voor coöperaties.

Minister Wiebes werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in de brief aan de Tweede Kamer.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen ODE betalen. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld. Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang.

De minister wil het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie deze zomer gereed hebben.

De brief van Wiebes is te lezen via deze link


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat is de vergoeding als ik stroom teruglever aan het net?

Meestal produceren zonnepanelen stroom op een moment dat de eigenaar geen stroom gebruikt. Die stroom wordt dan geleverd aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier verrekent de levering vervolgens met de elektriciteitsrekening (dat heet salderen) en betaalt daarvoor dezelfde prijs als u betaalt voor uw stroom (gemiddeld 20 cent per kWh, prijspeil 2016). Deze zogenoemde salderingsregeling blijft in ieder geval tot 2023 in stand.

Salderen heeft wel een maximum: levert u jaarlijks meer stroom aan het net dan wat u van het net afneemt, dan krijgt u een lagere vergoeding voor het overschot dat u produceert. Een voorbeeld: u verbruikt 2000 kWh stroom per jaar en levert via uw zonnepanelen 2500 kWh aan het elektriciteitsnet. Het energiebedrijf moet voor 2000 kWh geleverde stroom het geldende stroomtarief betalen (20 cent per kWh, prijspeil 2016); voor de overige 500 kWh mag het een lager tarief betalen (minimaal 8 cent per kWh, inclusief btw). Het energiebedrijf mag het lagere tarief zelf vaststellen, sommige betalen 8 cent, andere wat meer. Het is dus de moeite waard om verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. Op internet staan overzichten; zoek bijvoorbeeld op 'terugleveren stroom en salderen'.
 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik heb zonnepanelen gekocht. Hoe kan ik de BTW terugvragen?

Als u als particulier zonnepanelen koopt en u voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst.

Op de website van Milieucentraal leest u een eenvoudig stappenplan hoe u dit kunt doen.

Dit fiscaal voordeel voor aanschaf van zonnepanelen voor particulieren blijft onverminderd beschikbaar! Er is op dit moment ook geen sprake van een datum waarop dit fiscale voordeel van bijna 20% op de aanschaf zou komen te vervallen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik heb niet zo'n gunstige situatie voor zonnepanelen. Leveren deze nog voldoende op?

Ook dit kunt u beoordelen door gebruik te maken van Zonatlas. Door het gebruik van een zeer nauwkeurig hoogtebestand en een gedetailleerde zoninstralingsberekening zijn dit soort schaduwgevende obstakels meegenomen in de bepaling of een dak (zeer) geschikt is of niet. Zonatlas maakt gebruik van de meest recente beschikbare hoogte-informatie van uw gemeente. Dit bestand is enkele maanden tot enkele jaren oud. Hierdoor kan het zijn dat de huidige situatie afwijkt van de berekende situatie. 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat is een zonneboiler en wat kan ik ermee besparen?

Met een zonneboiler kunt u bijna de helft op uw energieverbruik voor warm water besparen.

Een zonneboiler gebruikt zonne-energie. Niet voor het opwekken van elektriciteit, maar voor warm kraanwater. Een zonneboiler geeft geen energie terug aan het energienet, zoals bij zonnepanelen het geval is, maar spaart aardgas uit door het verwarmen van water.

ZonneboilerEen zonneboiler bestaat uit één of meer zonnecollectoren op het dak om zonnewarmte op te vangen, een pomp en leidingen naar het voorraadvat.

Een zonneboiler is een milieuvriendelijk alternatief voor aardgas: bij gebruik van zonne-energie komt geen CO2 vrij en zonlicht raakt nooit op.

Een huishouden met 4 personen bespaart met een zonneboiler jaarlijks zo'n 200 m3 gas en 370 kg CO2-uitstoot.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Moet ik een vergunning aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen?

In de meeste gevallen is geen (omgevings-)vergunning nodig voor plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren. Soms is een vergunning wel nodig. Bijvoorbeeld als het niet past in het plaatselijke bestemmingsplan. Vraag uw gemeente hierover.

Voor plaatsing van zonnepanelen en zonnecollectoren gelden wel bepaalde regels. Zo moet de hellingshoek van de collector of het paneel hetzelfde zijn als die van het dak.

In de brochure "Zonnecollectoren en zonnepanelen" van de rijksoverheid leest u meer over de voorwaarden voor vergunningvrij en vergunningplichtig bouwen van zonnecollectoren
en -panelen.

Op Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat is de relatie tussen het asbestverbod en energiebesparing?

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. Het verwijderen van het asbestdak is een goed moment om het dak beter te isoleren en/of  zonnepanelen te plaatsen.

Met een geïsoleerde binnenzijde van het dak beperken bedrijven warmteverlies via schuin dak (erkende energiemaatregel 4a). Dikwijls worden asbestverwijdering, plaatsing van isolatiedak, zonnepanelen en LED-verlichting in 1 arbeidsgang meegenomen. De renovatie wordt zo bekostigd met subsidies en energiebesparingen.

De bedrijfsruimte wordt behalve duurzaam ook comfortabeler en meer waard.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik kan of wil geen zonnepanelen op mijn eigen dak. Is het mogelijk om deel te nemen aan een zonnepark bij mij in de buurt?

Het is mogelijk om deel te nemen aan een zonnepark. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale energiecoöperatie in uw gemeente.

Woont u in Arnhem, dan kunt u deelnemen aan BuurtZon Arnhem. Met straks 40.000 zonnepanelen in Arnhem kunnen zo’n 4.000 Arnhemmers lid worden van BuurtZon Arnhem.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat is een postcoderoosproject ?

De postcoderoosregeling vloeit voort uit het Energieakkoord 2013 en is bedoeld om de opwekking van lokale en duurzame energie te stimuleren. Met de postcoderoosregeling krijgen lokale bewoners de mogelijkheid gezamenlijk in een coöperatie of vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor krijgen de deelnemers een korting op de energienota. Deelnemers in een energie-coöperatie zijn tot maximaal 10.000 kWh vrijgesteld van energiebelasting. 

Voorbeeld: coöperatie X heeft een zonne-installatie in eigendom die jaarlijks 50.000 kWh aan elektriciteit opwekt. De coöperatie heeft 20 leden die allemaal voor een gelijk bedrag deelnemen in de coöperatie. Dit betekent dat de leden jaarlijks een korting van 2500 kWh x € 0,1007= € 251,75 in mindering krijgen op hun energienota. Inclusief 21% btw is de jaarlijkse korting € 304,62. Deze korting wordt door het energiebedrijf verrekend.

U kunt meer informatie krijgen door contact op te nemen met de lokale energiecoöperatie in uw gemeente. Ook BuurtZon Arnhem maakt gebruik van deze regeling.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik heb een oud dak; kunnen daar ook zonnepanelen op?

De constructie van uw dak moet het gewicht van de zonnepanelen kunnen dragen. Als u twijfelt over de draagconstructie van uw dak, is ons advies om deze door een bouwkundige te laten inspecteren en te keuren. Een zonnepanelensysteem gaat namelijk minimaal twintig jaar mee. Uw dak moet gedurende deze tijd dan ook stabiel zijn.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik wil als ondernemer hernieuwbare energie produceren. Hoe kan ik SDE+ subsidie aanvragen?

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

SDE+ 2018 Najaar

De SDE+ najaarsronde is open van 2 oktober 2018, 9.00 uur tot 8 november 2018, 17.00 uur met een budget van € 6 miljard euro. De SDE+ heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. Per ronde is één budget voor alle gepubliceerde categorieën samen. Binnen de categorieën wordt op basis van de kostprijs geconcurreerd om de beschikbare middelen.
 
Iedere ronde heeft drie fases. In de eerste fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal €9 cent/kWh indienen. Vervolgens stelt RVO.nl de regeling stapsgewijs open voor duurdere projecten tot €13 cent/kWh.

Informatiebijeenkomsten SDE+ najaarsronde 2018

De najaarsronde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) opent 2 oktober 2018. Wat zijn de wijzigingen in de SDE+? Wat waren de bijzonderheden over de aanvragen SDE+ voorjaar 2018? Hoe zorgt u voor een volledige en juiste aanvraag? Kom op maandagochtend of -middag 10 september 2018 naar de bijeenkomsten over SDE+ najaarsronde 2018 in Zwolle.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wijzigingen t.o.v. de voorjaarsronde
 • Welke bijlagen zijn verplicht?
 • Ik heb een beschikking en nu?
 • Wijzigingen in projecten na toekenning van de subsidie.

Kijk voor meer informatie op de website van RVO.

 

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik ben huurder. Bij wie moet ik zijn als ik zonnepanelen wil?

Ook als u huurder bent en dus geen eigen dak hebt, is het mogelijk stroom op te wekken met zonnepanelen. Er zijn 2 mogelijkheden. U doet mee aan een collectief of u heeft zelf zonnepanelen.

Indien u zonnepanelen op het dak van de huurwoning wil, maak dan goede afspraken hierover met uw verhuurder. Als u zonnepanelen overweegt, zullen dit de eerste vragen zijn waar u tegenaan loopt:

 • Kunnen zonnepanelen op mijn dak?
 • Wat zijn de kosten en baten van zonnepanelen?
 • Waar let ik op bij aanschaf?
 • Aanmelding, onderhoud en monitoring

Bij plaatsing van zonnepanelen op een huurwoning moeten huurder en verhuurder afspraken maken over het eigenaarschap, het gebruik en de verrekening van de kosten en baten.

Zonnepanelen zijn eigendom van huurder

Indien de zonnepanelen eigendom zijn van de huurder: de huurder kan op eigen kosten zonnepanelen plaatsen. Daarvoor moet hij schriftelijk toestemming vragen aan de verhuurder. Als de huurder de eigenaar wordt van de zonnepanelen is het aan te raden om met de verhuurder af te spreken dat de huurder de zonnepanelen bij verhuizing niet meeneemt, maar een vergoeding krijgt voor de restwaarde. Een andere optie is dat de volgende huurder de zonnepanelen overneemt. De Woonbond, Aedes en Vastgoed Belang hebben een voorbeeldcontract opgesteld waarin wordt vastgelegd dat voorzieningen die door een voorgaande huurder zijn aangebracht (zogeheten Zelf Aangebrachte Voorzieningen) niet behoren tot de standaarduitrusting van de woning en daardoor niet als zodanig worden onderhouden door de verhuurder. Zo wordt de maximale huur volgens het puntensysteem ook niet hoger door de zonnepanelen. Dit modelcontract is te downloaden op vastgoedbelang.nl.

Zonnepanelen zijn eigendom van verhuurder

Indien de zonnepanelen eigendom zijn van de verhuurder geldt het volgende: als de verhuurder de zonnepanelen betaalt, zal daar doorgaans een huurverhoging tegenover staan. Het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) bepaalt de maximale huurprijs van huurwoningen. Als de zonnepanelen zorgen voor een beter energielabel, levert dit extra punten op en daarmee het recht op huurverhoging. De verhuurder mag de huurprijs echter alleen verhogen wanneer hierover vooraf een overeenkomst is getroffen met de huurder. De huurder profiteert van de zonnepanelen via de besparing op energiekosten. Het is verstandig afspraken te maken over het onderhoud van het systeem. Wanneer de huidige huurder vertrekt mag de verhuurder een nieuw huurtarief bepalen (met inachtneming van het maximale huurtarief).

Huurders die geen eigenaar van zonnepanelen zijn, maar alleen gebruiker, mogen alleen gebruikmaken van de salderingsregeling als zij de zonnepanelen zelf betalen, betalen met een lening of wanneer ze het systeem huren voor een vast bedrag per maand ('financial lease'). De salderingsregeling staat namelijk alleen open voor degene die 'de risicodragende investering' in de zonnepanelen heeft gedaan. Buiten de salderingsregeling is uw stroomleverancier niet verplicht om 20 cent per kWh (prijspeil 2016) te vergoeden. De vergoeding bedraagt dan minimaal slechts 8 cent per kWh. Op internet staan overzichten van de vergoedingen per energieleverancier; zoek bijvoorbeeld op 'terugleveren stroom en salderen'.

Sinds 2015 komen ook huurders die geen eigenaar zijn van zonnepanelen in aanmerking voor korting op de energiebelasting. 

Zonnepanelen via een collectief

Volkshuisvesting Arnhem stelt haar daken beschikbaar voor ongeveer 40.000 zonnepanelen in het project Buurtzon Arnhem. Hierbij worden collectief zonnepanelen geplaatst op huurwoningen. Alle Arnhemmers kunnen gratis lid worden van de vereniging. Voor meer informatie zie www.buurtzonarnhem.nl


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik woon in een VvE. Wat kan ik doen met zonnepanelen?

Per 1 januari 2016 komen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting van 9 cent/kWh op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. In het Kennisdossier van Hieropgewekt staat meer over de juridische, organisatorische en financiële aspecten van deze regeling. Ook wordt aandacht besteed aan aansluitingen op het net en locatie-aspecten.

Voor saldering voor VvE's geldt dat wordt gekeken naar het totale gezamenlijke stroomgebruik, tenzij een stroomverdeler wordt gebruikt. Deze verdeelt de geproduceerde stroom over de verschillende, individuele aansluitingen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62