Heeft je in jouw buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie? Dan kan je subsidie aanvragen. Je kan subsidie aanvragen voor de uitvoering van lokale projecten voor groene (hernieuwbare) energie. Subsidie kan ook worden aangevraagd door Verenigingen van Eigenaars (VvE).

Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • De VvE dient uit ten minste 50 natuurlijke personen wonend op 50 verschillende adressen te bestaan*;
  • De financiële deelname van de VvE bedraagt ten minste 25% van de kosten;
  • Het lokale hernieuwbare energieproject heeft een terugverdientijd van minimaal vijf jaar;
  • Het lokale hernieuwbare energieproject vormt onderdeel van (is aard en nagelvast verbonden met) het gebouw of groep van gebouwen van de VvE.

De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten, met een minimum van €3.500 en een maximum van €100.000. Wilt je de subsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op. Wij begeleiden je graag bij de indiening van de aanvraag.

Je kan deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

 

* Het is ook mogelijk om met meerdere (kleinere) VvE’s één aanvraag te doen, mits voldaan wordt aan de voorwaarde dat deze aanvraag minimaal 50 verschillende adressen omvat.

 

Geef jouw waardering