Het is belangrijk om het doel waar het DMJOP naar toe werkt helder te formuleren. Moet het gebouw op termijn energieneutraal worden? Nul op de Meter? Energieleverend? (Aard)gasloos? Dit is vaak ook het gesprek dat voorafgaand (bijvoorbeeld tijdens de ledenvergadering) met de leden gevoerd dient te worden en als input dient voor het op te stellen DMJOP. Verder is het goed om de adviseur mee te geven of de gemeente plannen heeft voor (uitbreiding van) een collectieve warmtevoorziening, zoals een warmtenet. 

Bij een DMJOP worden de verduurzamingsmaatregelen bij voorkeur in de onderhoudsplanning opgenomen. In de praktijk gebeurt het vaak dat de verduurzamingsmogelijkheden als aparte paragraaf worden benoemd en beschreven, maar niet in de onderhoudsplanning en -begroting zitten. Het zijn vaak ook zaken waar je als VvE nog iets van moet vinden. Bij voorkeur bouwt de adviseur deze tussenstap in, zodat er een integraal verduurzamingsplan voor het gebouw komt. 

Het is raadzaam om voor het opstellen van een DMJOP een adviseur in te schakelen. Wellicht heeft u een adviseur waar u vaak mee samenwerkt, of kent u een adviseur die een andere VvE goed heeft geholpen. Vraag uw energieloket naar kwalitatief goede adviseurs bij u in de omgeving.