Een DMJOP (Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan) is een plan waarin het onderhoud van het gebouw voor 10 of 15 jaar is opgenomen. Het plan bevat een nulmeting waarin de huidige onderhoudsstaat is opgenomen. Vervolgens geeft het in de tijd aan welke (herstel)werkzaamheden nodig zijn om het gebouw in een goede staat te houden. Daarnaast is in het plan opgenomen welke verbeteringen van het gebouw mogelijk zijn, waardoor het gebouw energiezuiniger, gezonder en comfortabeler wordt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt bovendien subsidie voor VvE’s die een DMJOP willen laten opstellen. Subsidie wordt alleen verstrekt als er ook een energieadvies is opgesteld.