Een energieadvies is een adviesrapport dat de vereniging inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen. Een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02 EPA-maatwerkrapport – bestaande woningen, moet het opstellen. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u hier.