Alle gemeenten in Nederland stellen voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vast. Hierin leggen zij het tijdpad vast waarop alle wijken en buurten van het aardgas af gaan. We hebben de tijd tot en met 2050 en tegelijkertijd zullen veel wijken ook al eerder van het gas af gaan. Sommige VvE’s wachten de plannen van de gemeente af en gaan aan de slag met maatregelen die sowieso nuttig zijn, zoals isolatie of zonnepanelen (zogenaamde ‘no regret-maatregelen). Andere VvE’s kiezen liever voor een strategie zodat ze onafhankelijk worden van de toekomstige warmtevoorziening en maken hun gebouw all-electric door middel van een warmtepomp en/of WKO. De gasaansluiting kan in dat geval geheel verdwijnen. Voor een allelectric oplossing zal het gebouw wel zeer goed geïsoleerd moeten worden. Voor sommige VvE’s betekent dit een complete renovatie van het gebouw.