Het nadeel van een lening is dat de maandelijkse bijdragen doorgaans worden verhoogd, aangezien er rente en aflossing moet worden betaald gedurende de looptijd. Het voordeel is dat er meteen besparingen gerealiseerd kunnen worden voor de (individuele) energierekening en/of de onderhoudskosten. Of deze zaken zich tot elkaar verhouden, en wat voor verhoging acceptabel is voor de VvE zal met de leden moeten worden besproken. Voor de VvE is de keuze óf de maatregelen betalen uit de eigen reserves (indien deze voldoende groot zijn) óf sparen tot de maatregelen kunnen worden betaald. In het laatste geval wordt het uitvoeren van de maatregelen uitgesteld, waardoor ook de besparingen pas later gerealiseerd kunnen worden. Het kan dus in veel gevallen verstandig zijn om met geleend geld meteen de besparingen te gaan realiseren.