1. VvE Energiebespaarlening
Met de Energiebespaarlening kunt u energiebesparende maatregelen in of aan het appartementencomplex direct laten uitvoeren, zonder uw reserveringen aan te spreken. De VvE dient uit ten minste 10 wooneenheden te bestaan. De lening heeft een looptijd van 10 of 15 jaar naar keuze en kan onbeperkt geheel of gedeeltelijk vervroegd boetevrij worden afgelost (met een minimum van € 250,-). Wilt u een lening aanvragen voor zonnepanelen? Dat kan, maar alleen i.c.m. een andere maatregel. U kunt maximaal 75% van de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. Voor ambitieuze VvE’s is er ook een lening met een looptijd van 30 jaar. Voorwaarde voor deze lening is dat de Vve wordt gerenoveerd naar een Zeer Energiezuinig Pakket of naar Zeer Energiezuinig Pakket+ / Nul op de Meter. Meer informatie kunt u vinden op de website van de VvE Energiebespaarlening. 
 
2. Duurzaamheidslening of Stimuleringslening
Gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en bieden daarom de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert. Niet iedere gemeente of provincie heeft een Duurzaamheidslening. Op de website van SVn kunt u zien welke leningen uw gemeente of provincie aanbiedt. In de voorwaarden kunt u vervolgens zien of deze lening van toepassing is op VvE’s. 
 
3. Duurzame Monumenten-Lening
De Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan VvE’s voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonumentaal appartement. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. De aanvrager betreft een VvE van een rijksmonumentaal woon- en/of appartementencomplex. Meer informatie en alle voorwaarden zijn te vinden op de website van de Duurzame Monumenten-Lening.