In veel VvE’s wonen mensen met een hogere leeftijd. Een vaak gehoord argument tegen verduurzaming van het gebouw is: ‘Het zal mijn tijd wel duren’. Deze mensen bedoelen hier vaak mee aan te geven dat ze niet zitten te wachten op gedoe of met hoge kosten te maken willen krijgen en dat ze dat gezien hun hoge leeftijd ook niet meer zinvol vinden. Dit zijn uiteraard bezwaren om serieus te nemen. In sommige VvE’s worden de keukentafelgesprekken met deze bewoners wat intensiever gevoerd om helder te krijgen waar hun bezwaren precies zitten en of zij (of hun kinderen) niet ook voordelen zien van een verbeterslag voor het gebouw. Daarnaast kan het aantrekken van een lening een argument zijn om alsnog in te stemmen met de verduurzaming, aangezien de initiële investering uitgesmeerd wordt over een langere tijd en daarmee mogelijk ook met toekomstige bewoners.