Paradoxaal genoeg is het voor relatief nieuwe gebouwen lastiger om te verduurzamen dan voor oudere gebouwen. Dat heeft te maken met de zogenaamde ‘terugverdientijd’ van de maatregelen. Investeringen om het gebouw te verduurzamen zijn lastiger terug te verdienen vanuit de besparingen op (individuele) energie- en onderhoudskosten, aangezien deze besparing een stuk lager uitvalt dan bij slecht geïsoleerde gebouwen. Een uitzondering hierop zijn zonnepanelen, aangezien deze niet afhankelijk zijn van de isolatiegraad van een gebouw en deze juist gebaat zijn bij een nieuwer en steviger dak. LED-verlichting toepassen is ook altijd verstandig. Of er nog een verbeterslag te behalen is op de isolatiegraad van het gebouw, en of dit een zinvolle investering is, kan een energieadviseur voor u berekenen.