Schoon vervoer

Wat zijn voordelen van een elektrische auto?

Elektrische auto's hebben een gemiddelde actieradius van 170 kilometer. Daarmee kan bijna negentig procent van alle autoritten worden afgelegd, want deze zijn korter dan vijftig kilometer. Als u grotere afstanden ineens rijdt, zijn elektrische auto's met een hulpmotor op benzine, ofwel range-extender, of de (plug-in) hybrides een uitkomst. Hybride auto's rijden op een zeer zuinige benzinemotor en daarnaast op stroom, waardoor ze minder milieubelastend zijn dan de gemiddelde benzine-auto. Elektrische of hybride auto's kunnen de CO2-uitstoot met veertig procent verminderen.

Elektrisch rijden voor alle afstandenDe stroom van een elektrische auto komt uit het stopcontact: de milieubelasting daarvan ontstaat in de elektriciteitscentrale. Als dat een conventionele centrale is, komen door de verbranding van fossiele brandstoffen vervuilende stoffen en broeikasgassen vrij. U kunt wel met zonnepanelen op uw dak eigen groene stroom opwekken en zo tot aan 5.800 kilometer rijden als u dit gebruikt om de elektrische auto mee op te laden.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Waar vind ik een laadpaal voor elektrische auto's?

Bent u op zoek naar een laadpaal? Er bestaan een aantal website waar de locaties op staan. Voorbeelden daarvan zijn Oplaadpalen.nl en Chargemap.com. Op Chargemap.com kunnen gebruikers zelf foto's maken en uploaden.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70

Energieopslag

Hoe werken batterijen voor energieopslag in de woning?

Met de inzet van nieuwe technieken voor energieopslag, zoals Power-to-Gas, is het in de toekomst technisch en economisch gezien mogelijk alle benodigde elektriciteit in Nederland op te wekken met zonnepanelen en windmolens. In combinatie met korte- en lange termijn opslag kan duurzame energie daarmee de bestaande elektriciteitscentrales in zijn geheel vervangen, zonder stroomuitval of storingen.

Volgens Prof. Dr. Ing. Michael Sterner neemt de vraag naar energieopslag toe als elektriciteitsnetwerken niet uitgebreid kunnen worden en het aanbod van duurzame energie stijgt. In Duitsland leveren zonnepanelen op zonnige dagen al ruim 50 procent van de stroombehoefte en stijgt het vermogen aan zonne-energie nog steeds gestaag. Sterner leidt voor de Technische Universiteit in het Duitse Regensburg het onderzoekscentrum voor energienetwerken en energieopslag FENES. ,,Wij hebben getest en bewezen dat een 100 procent duurzame energievoorziening technisch mogelijk is en economisch uitvoerbaar is op de lange termijn”, stelt hij.

Omdat het aanbod van zonne- en windenergie zelfs met de beste weersvoorspelling niet te garanderen is, is opslag in woningen en in accu’s of vliegwielen nodig om te kunnen bijspringen als de vraag naar elektriciteit groter wordt. Om weken met weinig zonne- en windenergie te overbruggen is naast de korte termijn- ook lange termijn opslag van energie vereist, aldus Sterner.

BatterijHoe energieopslag in woningen in de praktijk werkt, kan ervaringsdeskundige Ronald Serné vertellen. Hij is er met zijn nulwoning in Groenlo in geslaagd meer energie op te wekken dan hij zelf gebruikt. Van het overschot kan hij een elektrische auto 30.000 kilometer per jaar laten rijden. De nulwoning slaat zonne-energie overdag op om het energiegebruik ’s avonds op te vangen. Momenteel worden systemen onderzocht die in de zomer overtollige energie opslaan voor de winter. Ook wordt gewerkt aan een huisnetwerk voor gelijkstroom, zodat de elektriciteit van het dak niet omgezet hoeft te worden in wisselstroom voor het net en weer in gelijkstroom voor allerlei apparaten. ,,Dat levert twee keer verlies op dus kun je hiermee veel besparen”, aldus Serné.

Volgens Serné kan duurzame energie alleen verder groeien als huizen de opgewekte stroom zelf gaan gebruiken. ,,Anders kan het net dat niet aan. Dat zie je nu al in Duitsland. We moeten het zelf gaan gebruiken en dus zelf opslaan”, stelt hij.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70

Zonne-energie

Waarom zou ik investeren in zonnepanelen?
 
Zonnepanelen zijn milieuvriendelijk en betaalbaar. De prijs is de afgelopen vijf jaar met bijna een kwart gedaald. Ook bij bewolkt weer en in de winter is er voldoende licht om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken. Zonnepanelen kunnen op een duurzame manier voorzien in een groot deel van uw stroombehoefte: zonlicht is namelijk onuitputtelijk en bij de omzetting van zonlicht naar elektriciteit ontstaan geen broeikasgassen of schadelijke stoffen. Investeren in zonnepanelen geeft een rendement dat vergelijkbaar is met een rente van 5 procent op een spaarrekening. 

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Zonatlas laat in één oogopslag zien welke daken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. Door middel van een eenvoudige rekenmodule kun je snel uitrekenen wat de investering kan opleveren.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Voer je adresgegevens in en krijg direct antwoord.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Ik heb een oud dak; kunnen daar ook zonnepanelen op?

De constructie van uw dak moet het gewicht van de zonnepanelen kunnen dragen. Als u twijfelt over de draagconstructie van uw dak, is ons advies om deze door een bouwkundige te laten inspecteren en te keuren. Een zonnepanelensysteem gaat namelijk minimaal twintig jaar mee. Uw dak moet gedurende deze tijd dan ook stabiel zijn.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Als ik zonnepanelen neem, wat gebeurt er met mijn energierekening?

Zonnepanelen wekken stroom op. Daarmee verlagen zonnepanelen uw kosten voor elektriciteit of, bij voldoende zonnepanelen, kan uw rekening voor wat betreft elektriciteit zelfs flink omlaag gaan. Wat u niet in de woning zelf gebruikt, kunt u terugleveren aan het net. Er zijn ook zonnepanelen die warmte opwekken, zoals zonneboilers. De meeste woningen houden echter een aansluiting op het gasnet. Voor gas en warmte blijft u dus betalen aan het energiebedrijf. Over het algemeen betreft dit circa 60% van uw energierekening.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Wat is de vergoeding als ik stroom teruglever aan het net?

Meestal produceren zonnepanelen stroom op een moment dat de eigenaar geen stroom gebruikt. Die stroom wordt dan geleverd aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier verrekent de levering vervolgens met de elektriciteitsrekening (dat heet salderen) en betaalt daarvoor dezelfde prijs als jij betaalt voor je stroom. Deze zogenoemde salderingsregeling blijft tot 2023 in de huidige vorm in stand en wordt daarna geleidelijk afgebouwd.

Salderen heeft wel een maximum: lever je jaarlijks meer stroom aan het net dan je van het net afneemt, dan krijg je een lagere vergoeding voor het overschot dat je produceert. Een voorbeeld: je verbruikt 2000 kWh stroom per jaar en levert via uw zonnepanelen 2500 kWh aan het elektriciteitsnet. Het energiebedrijf moet voor 2000 kWh geleverde stroom het geldende stroomtarief betalen; voor de overige 500 kWh mag het een lager tarief betalen (minimaal 8 cent per kWh, inclusief btw). Het energiebedrijf mag het lagere tarief zelf vaststellen, sommige betalen 8 cent, andere wat meer. Het is dus de moeite waard om verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken.

Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling afgebouwd

Het belastingvoordeel door salderen zal vanaf 2023 stapje voor stapje kleiner worden. In 2031 is er geen belastingvoordeel meer en krijg je alleen nog een terugleververgoeding van je energiebedrijf. Door de dalende prijs van zonnepanelen zal de terugverdientijd van een investering ongeveer 7 jaar blijven volgens het kabinet. 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Ik kan of wil geen zonnepanelen op mijn eigen dak. Is het mogelijk om deel te nemen aan een zonnepark bij mij in de buurt?

Het is mogelijk om deel te nemen aan een zonnepark. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale energiecoöperatie in uw gemeente, zoals bijvoorbeeld Rijn en IJssel Energiecooperatie. Zij produceren lokale duurzame stroom en dat doen ze met windmolens en zonnevelden.

 

Wil je meedoen met een coöperatief project? Kijk voor meer informatie op https://www.rijnenijsselenergie.nl/node/38

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Wat is een postcoderoosproject ?

De postcoderoosregeling vloeit voort uit het Energieakkoord 2013 en is bedoeld om de opwekking van lokale en duurzame energie te stimuleren. Met de postcoderoosregeling krijgen lokale bewoners de mogelijkheid gezamenlijk in een coöperatie of vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor krijgen de deelnemers een korting op de energienota. Deelnemers in een energie-coöperatie zijn tot maximaal 10.000 kWh vrijgesteld van energiebelasting. 

Voorbeeld: coöperatie X heeft een zonne-installatie in eigendom die jaarlijks 50.000 kWh aan elektriciteit opwekt. De coöperatie heeft 20 leden die allemaal voor een gelijk bedrag deelnemen in de coöperatie. Dit betekent dat de leden jaarlijks een korting van 2500 kWh x € 0,1007= € 251,75 in mindering krijgen op hun energienota. Inclusief 21% btw is de jaarlijkse korting € 304,62. Deze korting wordt door het energiebedrijf verrekend.

Het is mogelijk om deel te nemen aan een zonnepark. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale energiecoöperatie in uw gemeente, zoals bijvoorbeeld Rijn en IJssel Energiecoöperatie. Zij produceren lokale duurzame stroom en dat doen ze met windmolens en zonnevelden.

Wil je meedoen met een coöperatief project? Kijk voor meer informatie op https://www.rijnenijsselenergie.nl/node/38

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Ik heb niet zo'n gunstige situatie voor zonnepanelen. Leveren deze nog voldoende op?

Ook dit kunt u beoordelen door gebruik te maken van Zonatlas. Door het gebruik van een zeer nauwkeurig hoogtebestand en een gedetailleerde zoninstralingsberekening zijn dit soort schaduwgevende obstakels meegenomen in de bepaling of een dak (zeer) geschikt is of niet. Zonatlas maakt gebruik van de meest recente beschikbare hoogte-informatie van uw gemeente. Dit bestand is enkele maanden tot enkele jaren oud. Hierdoor kan het zijn dat de huidige situatie afwijkt van de berekende situatie. 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Ik ben huurder. Bij wie moet ik zijn als ik zonnepanelen wil?

Ook als u huurder bent en dus geen eigen dak hebt, is het mogelijk stroom op te wekken met zonnepanelen. Er zijn 2 mogelijkheden. U doet mee aan een collectief of u heeft zelf zonnepanelen.

Indien u zonnepanelen op het dak van de huurwoning wil, maak dan goede afspraken hierover met uw verhuurder. Als u zonnepanelen overweegt, zullen dit de eerste vragen zijn waar u tegenaan loopt:

  • Kunnen zonnepanelen op mijn dak?
  • Wat zijn de kosten en baten van zonnepanelen?
  • Waar let ik op bij aanschaf?
  • Aanmelding, onderhoud en monitoring

Bij plaatsing van zonnepanelen op een huurwoning moeten huurder en verhuurder afspraken maken over het eigenaarschap, het gebruik en de verrekening van de kosten en baten.

Zonnepanelen zijn eigendom van huurder

Indien de zonnepanelen eigendom zijn van de huurder: de huurder kan op eigen kosten zonnepanelen plaatsen. Daarvoor moet hij schriftelijk toestemming vragen aan de verhuurder. Als de huurder de eigenaar wordt van de zonnepanelen is het aan te raden om met de verhuurder af te spreken dat de huurder de zonnepanelen bij verhuizing niet meeneemt, maar een vergoeding krijgt voor de restwaarde. Een andere optie is dat de volgende huurder de zonnepanelen overneemt. De Woonbond, Aedes en Vastgoed Belang hebben een voorbeeldcontract opgesteld waarin wordt vastgelegd dat voorzieningen die door een voorgaande huurder zijn aangebracht (zogeheten Zelf Aangebrachte Voorzieningen) niet behoren tot de standaarduitrusting van de woning en daardoor niet als zodanig worden onderhouden door de verhuurder. Zo wordt de maximale huur volgens het puntensysteem ook niet hoger door de zonnepanelen. Dit modelcontract is te downloaden op vastgoedbelang.nl.

Zonnepanelen zijn eigendom van verhuurder

Indien de zonnepanelen eigendom zijn van de verhuurder geldt het volgende: als de verhuurder de zonnepanelen betaalt, zal daar doorgaans een huurverhoging tegenover staan. Het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) bepaalt de maximale huurprijs van huurwoningen. Als de zonnepanelen zorgen voor een beter energielabel, levert dit extra punten op en daarmee het recht op huurverhoging. De verhuurder mag de huurprijs echter alleen verhogen wanneer hierover vooraf een overeenkomst is getroffen met de huurder. De huurder profiteert van de zonnepanelen via de besparing op energiekosten. Het is verstandig afspraken te maken over het onderhoud van het systeem. Wanneer de huidige huurder vertrekt mag de verhuurder een nieuw huurtarief bepalen (met inachtneming van het maximale huurtarief).

Huurders die geen eigenaar van zonnepanelen zijn, maar alleen gebruiker, mogen alleen gebruikmaken van de salderingsregeling als zij de zonnepanelen zelf betalen, betalen met een lening of wanneer ze het systeem huren voor een vast bedrag per maand ('financial lease'). De salderingsregeling staat namelijk alleen open voor degene die 'de risicodragende investering' in de zonnepanelen heeft gedaan. Buiten de salderingsregeling is uw stroomleverancier niet verplicht om 20 cent per kWh (prijspeil 2016) te vergoeden. De vergoeding bedraagt dan minimaal slechts 8 cent per kWh. Op internet staan overzichten van de vergoedingen per energieleverancier; zoek bijvoorbeeld op 'terugleveren stroom en salderen'.

Sinds 2015 komen ook huurders die geen eigenaar zijn van zonnepanelen in aanmerking voor korting op de energiebelasting. 

Zonnepanelen via een collectief

Het is mogelijk om deel te nemen aan een zonnepark. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale energiecoöperatie in uw gemeente, zoals bijvoorbeeld Rijn en IJssel Energiecooperatie. Zij produceren lokale duurzame stroom en dat doen ze met windmolens en zonnevelden.

Wil je meedoen met een coöperatief project? Kijk voor meer informatie op https://www.rijnenijsselenergie.nl/node/3


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70

Subsidies en financiering

Welke subsidie is er voor woningisolatie in de gemeente Rheden

Helaas is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor energiebesparende maatregelen in particuliere woningen. Het subsidiepotje voor 2016 is leeg. In totaal was er € 100.000 beschikbaar. Aanvragen zijn beoordeeld in volgorde van binnenkomst.

Toegekende aanvragen

Is uw aanvraag toegekend, dan moeten de maatregelen vóór 1 januari 2017 worden uitgevoerd. Eerder ontvangen subsidie uit een vorige subsidieregeling wordt in mindering gebracht.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Wat doet de gemeente Rheden voor ondernemers en verenigingen om duurzame initiatieven mogelijk te maken?

De gemeente Rheden heeft als doel om CO2-neutraal te zijn in 2040. Om dit te bereiken moeten veel gebeuren. De gemeente richt zich daarbij voornamelijk op energiebesparing, bijvoorbeeld door isolatie van woningen en productie van duurzame energie, bijvoorbeeld door plaatsen van zonnepanelen.

Met het stimuleringsfonds duurzame maatregelen (PDF, 35 kB) kunnen verenigingen en stichtingen goedkoop geld lenen voor investeringen in maatregelen die bijdragen aan een CO2-neutraal Rheden.

De Rhedense Energie Bouwers (REB) bestaat gemotiveerde lokale ondernemers uit de bouw- en installatiesector die oplossingen bieden voor comfortabel en energiezuinig wonen. Zij laten u slimme oplossingen zien voor energiebesparing en weten alles over isoleren, energiezuinig verwarmen en energie opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen.

Wilt u zelf (op kleine schaal) duurzame energie opwekken? Er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels, warmtepompen en pelletkachels. De rijksoverheid stelt hiervoor 70 miljoen euro beschikbaar. Lees meer over de subsidieaanvraag en voorwaarden.

Heeft u als ondernemer of vereniging zelf een idee of (gezamenlijk) initiatief, neem dan vooral contact met ons op, (026) 49 76 911. Dan kijken we samen hoe wij kunnen bijdragen aan een schone en duurzame leefomgeving.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om subsidie van het Rijk te krijgen?

Om in aanmerking te komen voor een Rijkssubsidie of financiering moet vaak aan allerlei voorwaarden worden voldaan. Het is belangrijk deze voorwaarden goed te lezen voordat een aanvraag wordt ingediend. Dat kan een latere teleurstelling voorkomen als een aanvraag wordt afgewezen. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de specifieke regelingen.     


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Welke subsidies/ financiering zijn er voor het MKB in Rheden?

Wij geven om het milieu. Ons doel is om CO2-neutraal te zijn in 2040. Om dit te bereiken moeten veel gebeuren. We richten ons daarbij voornamelijk op energiebesparing, bijvoorbeeld door isolatie van woningen en productie van duurzame energie, bijvoorbeeld door plaatsen van zonnepanelen.

Kijk voor actuele informatie op https://twitter.com/rhedenco2neutr

Ondersteuning lokale projecten

Rhedense Energie Bouwers

De Rhedense Eniergie Bouwers (REB) bestaat gemotiveerde lokale ondernemers uit de bouw- en installatiesector die oplossingen bieden voor comfortabel en energiezuinig wonen. Zij laten u slimme oplossingen zien voor energiebesparing en weten alles over isoleren, energiezuinig verwarmen en energie opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen.

Duurzaam Beekhuizen

Wij stimuleren en ondersteunen graag lokale initiatieven. Zoals het project 'Duurzaam Beekhuizen' waarbij verschillende partijen de krachten gebundeld hebben. Samen zorgen ze ervoor dat deze buurt in Velp mooi blijft en op een bewuste en goede manier met het milieu omgaat.

Eigen idee of initiatief?

Heeft u als ondernemer of vereniging zelf een idee of (gezamenlijk) initiatief, neem dan vooral contact met ons op, (026) 49 76 911. Dan kijken we samen hoe wij kunnen bijdragen aan een schone en duurzame leefomgeving.

Stimuleringsfonds duurzame maatregelen

Met het stimuleringsfonds duurzame maatregelen (PDF, 35 kB) kunnen verenigingen en stichtingen goedkoop geld lenen voor investeringen in maatregelen die bijdragen aan een CO2-neutraal Rheden.

Veel verenigingen omarmen deze ambitie en willen graag hun (sport)club verduurzamen door bijvoorbeeld LED verlichting aan te leggen of zonneboilers te installeren. Financiering hiervan blijkt in de praktijk vaak lastig. Het fonds, waaruit een vereniging tegen een lage rente van circa 2,5 procent een lening kan afsluiten, lost dit probleem op.

Het fonds is alleen bedoeld voor verenigingen en stichtingen, zonder winstoogmerk en met een maatschappelijk belang. De hoogte van het investeringsfonds bedraagt € 500.000.Het uitgeleende geld komt door aflossing en (geringe) rentebetaling weer terug in het fonds waarna het beschikbaar is voor nieuwe leningen.

Als vereniging of stichting kunt u een aanvraag indienen voor een lening tussen de € 10.000 en € 50.000. Daarbij geldt dat wie het eerst komt het eerst maalt. Meer informatie, (026) 49 76 911.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70

Energiebesparing

Waar moet ik op letten bij aanschaf huishoudelijke apparatuur?

In uw huis zijn er een hoop apparaten die energie verbruiken. Oude apparatuur gebruikt vaak onnodig veel energie en vervanging kan lonen. Kies bij de aanschaf van een nieuw apparaat voor een type met laag energieverbruik. Labels en keurmerken kunnen u daarbij goed helpen.

Het energielabel staat op het merendeel van de apparaten. Zuinige apparaten hebben energielabel A+++ of A++. Voor sommige apparaten zoals koelkasten en vriezers geldt zelfs al dat een label A+ het slechtste label op de markt is!Labelinformatie Huishoudelijke apparatuurVergelijken van het energieverbruik (in kWh) per jaar loont. Dit gemiddelde energieverbruik per jaar in kWh staat op het energielabel vermeld. Zuinige apparaten zijn meestal duurder in aanschaf dan minder zuinige exemplaren. Maar vaak verdient u dat verschil terug door lagere gebruikskosten.

Hou bij aankoop ook het vermogen (in Watt) van een apparaat in de gaten. Hoe minder vermogen, des te minder energie een apparaat verbruikt.

Op internet zijn er allerlei vergelijkingssites waarmee u op energieverbruik kunt selecteren, dus dat kunt u thuis vergelijken. Zo heeft Milieu Centraal een overzicht gemaakt van de relevante labels. Als u op zoek bent naar een specifiek apparaat zijn er vele vergelijkingssites beschikbaar. Door op uw type apparaat (bijvoorbeeld wasmachine) en ‘vergelijken energiegebruik …’ te zoeken op internet is er een hoop specifieke informatie te vinden. 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Hoe kan ik besparen op koken?

Energie besparen met koken is niet moeilijk. Allereerst geldt dat een gasfornuis zuiniger is dan een elektrisch fornuis. Maar dat aanpassen gaat niet altijd even makkelijk. Toch kunt u door op een paar zaken te letten energie besparen tijdens het koken. Hier een paar tips:

  • Gebruik geen te grote pannen. Vanzelfsprekend duurt het langer een grote pan op te warmen dan een kleine pan.
  • Gebruik een snelkookpan. Een snelkookpan scheelt zo'n 70 procent aan energie. Daarnaast behouden de groenten meer vitamines en smaak.
  • Plaats de deksel op de pan. Inkoppertje? Wellicht, maar het wordt te veel vergeten! Deze simpele tip zorgt ervoor dat uw pan driemaal zuiniger is. Daarnaast is het eindproduct lekkerder, omdat het aan alle kanten wordt omringd met warmte.
  • Kook met zo weinig mogelijk water. Gebruik niet te veel water. Naast dat het zonde is van het water, duurt het een stuk langer (en kost het dus meer energie en geld) om het gerecht aan de kook te brengen.
  • Zet de afzuigkap op tijd weer uit. 

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Hoe kan ik besparen op wassen?

Een wasje draaien kost water en elektriciteit: gemiddeld 4 procent van het totale elektriciteitsverbruik van een huishouden. Als u een nieuw apparaat wilt gaan aanschaffen, let dan op het energielabel (A++ of A+++, A+ is tegenwoordig al een ondergrens…) en pas de capaciteit aan op uw huishouden. En als u wast zijn er ook een paar tips om het energiezuiniger te doen:

De droger is de grootste energie-eter van een was. Laat de was het liefst natuurlijk drogen. Mocht u toch de droger gebruiken, centrifugeer de was dan op de hoogste stand.

Was met een volle trommel.

Het merendeel van het energieverbruik gaat naar het opwarmen van het water. Voor de reguliere was kunt u de temperatuur best laag houden (30 graden). Let op: sterk vervuilde was kunt u beter wel op hogere temperaturen wassen.

Wast u toch vaak op hogere temperaturen? Overweeg dan uw wasmachine geschikt te maken voor hotfill.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Wat is beter: apparaat repareren of een nieuwe kopen?

Wanneer loont het om iets te laten repareren? Het is makkelijk om nieuw aan te schaffen als een apparaat het niet meer doet. De kosten en moeite voor reparatie afgezet tegen de kosten en moeite van vervanging door nieuw liggen steeds dichter bij elkaar. En je hebt dan ook nog eens een nieuwe model! Alleen, in deze redenering worden niet de ‘echte’ kosten doorberekend. Denk maar eens aan de energie die nodig is voor grondstofwinning, productie en afvalvernietiging. De werkelijke kosten (milieubelasting) liggen vele malen hoger, waardoor nieuw in de meeste gevallen niet beter is. Het is daarom in de meeste gevallen nuttig om waar mogelijk door reparatie apparaten een tweede leven te geven. Neem de tijd om even ‘kritisch’ te kijken naar een kapot apparaat. Vaak is het een kleinigheid, zoals een los draadje, en grondig schoonmaken doet vaak ook wonderen.

Maar dit gaat niet op voor alle huishoudelijke apparaten. Een diepvries, koelkast of tv ouder dan tien jaar vervangen is een goede keuze. De nieuwe apparaten zijn vaak veel lager in het energiegebruik en bevatten minder belastende stoffen.

En mocht u overgaan op het aanschaffen van iets nieuws, denk er dan aan om de oude elektrische apparaten in te leveren bij de milieustraat. Zo komen er geen ongewenste (gif)stoffen in de vuilnis en kan er veel worden gerecycled.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70