Collectieve inkoop van isolatie en zonnepanelen voor een flinke besparing op jouw energierekening én verbetering van het wooncomfort.

De gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal organiseerden samen met het Energieloket Midden Gelderland een grootschalige gezamenlijke inkoopactie voor isolatiemaatregelen, HR++-glas en zonnepanelen. De inkoopactie zorgt er voor dat uitsluitend met uitstekende leveranciers wordt gewerkt, die voldoen aan hoge eisen voor kwaliteit, service en garantie. Prijs en klanttevredenheid zijn daarnaast belangrijke criteria bij het selecteren van de bedrijven.

De collectieve inkoopactie van isolatiemaatregelen en zonnepanelen is mei 2019 afgesloten. In totaal zijn ruim 900 maatregelen afgenomen in het kader van deze actie.

Je kon voor het verduurzamen van je woning ook eerst een maatwerkadvies laten maken. Voor je huis wordt dan door een onafhankelijk ingenieursbureau een advies opgesteld. Dit advies laat zien hoe je energierekening in vijf stappen sterk omlaag kan. Het advies zet de kosten, besparingen, rendementen, subsidies en financieringsmogelijkheden van alle stappen helder op een rij en wordt persoonlijk aan je toegelicht.

Van de aanbieding voor een maatwerkadvies zijn er 90 afgenomen. We weten dat mensen vaak stapsgewijs hun woning verduurzamen, maar nu is het resultaat al dat 4 eigenaren plannen aan het maken zijn om hun woning aardgasvrij te maken.

Heb je je ingeschreven en heb je vragen over de inkoopactie? Bel 023-5836936 of mail naar info@winstuitjewoning.nl of lees meer op de website van Winstuitjewoning.

De komende periode gaan gemeenten, energieloket en Winst uit je Woning/E-trias de actie evalueren. Dan wordt bekeken of en op welke wijze de actie eind 2019 een vervolg krijgt.